Produal Sverige AB


Typ: Fabrikant
Org. nr.   556538-4236
Arbetsområde:   Apparatskåp
Automatik mm
Brand- och rökdetektorer
CO2-mätare
Detektorer för flyktiga organiska ämnen
Fuktmätare
Gasmätare, gaslarm
Givare
Larm/driftindikeringsenheter
Luftflödesmätare/vindmätare
Nivåmätare, nivåkontroller
Regulatorer
Rumsreglerutrustning
Shuntaggregat
Spjällmotorer
Styr-, regler- och övervakningssystem
Styr-, övervakningssystem
Ställdon
System, ej kommunicerande
System, kommunicerande
Temperatur reglersystem
Tryckmätare, Manometer
Tryckregulatorer
Vattenmätare
Ventiler
Ventiler och ställdon
Värmemätare
Övriga detektorer

Produal Sverige AB är ett komponentsäljande företag grundat 1997.

Våra produkter utvecklas och tillverkas i egen fabrik i Kotka, Finland
Produals målsättning är att erbjuda VVS- El och fastighetsautomationsbranschen produkter med hög kvalité till rätt pris.

Produal utvecklar, tillverkar och säljer standardprodukter som passar ihop med de flesta kända styr och reglerfabrikat på marknaden.