productPicture

Intelligent Valve - intelligent ventil med möjlighet till moln-anslutning


Intelligent Valve - makes installation a snap!https://slussen.azureedge.net/image/1112/IntelligentValve_100.bmp

Från planering till pågående drift är den intelligenta ventilen från Siemens mer än en konventionell dynamisk ventil. Med sin inbyggda intelligens är det den ultimata lösningen för värmegrupper och luftbehandlingsaggregat som erbjuder garanterade fördelar genom hela livscykeln:

  • Underlättar arbetet
  • Sparar tid
  • Säkrar komforten i byggnader
  • Ökar energieffektiviteten

Den intelligenta ventilen är den första självadapterande dynamiska ventilen för värmegrupper och luftbehandlingsaggregat från Siemens som kan anslutas till moln-tjänst.

Kontrollboxen till ventilen kontrollerar flödet, mäter temperaturer och effekt, och justerar automatiskt ventilen efter värmeväxlaren. Kontrollboxen konfigureras snabbt och enkelt via trådlöst LAN med Siemens ABT Go app. Passar utmärkt i trånga utrymmen tack vare flexibel montering då man kan montera ventilen, flödesmätaren och kontrollboxen separerat från varandra. Tillkommande funktioner kan laddas ner från moln-tjänsten vilket säkerställer att den intelligenta ventilen alltid är uppdaterad.

Läs mer på: www.siemens.se/intelligentvalve
Film: Intelligent Valve - like a snap!Intelligent Valve - intelligent ventil med möjlighet till moln-anslutning

Sökord: Ventilation, Ställdon, Flödesmätare, Ventiler och ställdon
productPicture