Siemens AB, Building Technologies


Typ: Fabrikant
Typ: Installatör/ Entreprenör
Typ: Utbildningsorg
Org. nr.   556003-2921

Siemens är ett globalt företag som arbetar med innovativa lösningar för intelligent infrastruktur, hållbar energiteknik, effektiv produktion samt hälso- och sjukvård genom elektrifiering, automation och digitalisering.


Siemens Building Technologies är världsledande inom säkra, energisnåla och miljövänliga byggnader samt infrastruktur. I egenskap av teknikpartner, konsult, tjänsteleverantör, systemintegratör och produktleverantör erbjuder Building Technologies brandsäkerhet, säkerhet, byggnadsautomatisering, värme, ventilering och luftkonditionering (HVAC), samt produkter och tjänster för energihantering.