Installatör/ Entreprenör

NCC Sverige AB

Telefon: 08-585 510 00
Adress: Adress: Vallgatan 3, 170 80 Solna
Arbetsområde:  

No Dig – schaktfritt ledningsbyggande

NCC har lång erfarenhet och erbjuder ett komplett utbud av schaktfria tekniker för ledningsbyggande och ledningsförnyelse. Schaktfritt ledningsbyggande kallas även för ”no dig”, just för att man inte behöver gräva. Därför är staden en miljö där schaktfria metoder är särskilt lämpliga.

Vi vågar påstå att vi kan erbjuda de mest moderna renoveringsmetoderna och tjänsterna på marknaden. Några har vi till och med utvecklat själva. Oavsett om du behöver hjälp med subline PE-fodring, eller infodring.

PU-Liner
Infodring-slipning
TOP-Hat
Hydralisk rörspräckning
Styrbar horisontell borrning
Cementbruksisolering
Brunnsrenovering
Infodring med Subline PE-rör
Inpipe- strumpinfodring
 

Metoderna är snabba, resurseffektiva och störningsfria. De skapar stora miljövinster och är samtidigt mycket ekonomiska. Schaktfri ledningsrenovering är så effektiv att den idag likställs kvalitetsmässigt med nyläggning eller omläggning.

Minskad klimatpåverkan med schaktfritt ledningsbyggande

Att schakta i samband med ledningsbyggande medför stora belastningar på miljön. Omfattande transporter och användning av maskiner ökar energiåtgång och koldioxidutsläpp. Schaktning innebär även användning, bearbetning och framtagande av ändliga resurser som grus-, kross- och asfaltprodukter, som gör att miljön belastas mycket negativt. Att minimera schaktning vid ledningsförnyelse innebär därför en enorm miljövinst.

Bättre ekonomi

Att schakta tar tid och kräver dyra resurser i form av grävmaskiner och lastbilar. Dessutom tillkommer ofta stora kostnader för hjälparbeten: trafikavstängningar, körplåtar, spont, provisoriska ledningar med mera. Beroende på metod och antal ledningar som ska åtgärdas innebär schaktfri ledningsförnyelse 25 till 75 procent lägre kostnader.

Minimerad störning för tredje man med schaktfritt ledningsbyggande

Schakt i gator och vägar innebär ofta stora störningar för tredje man. Näringsidkare drabbas av minskade kundflöden, trafikanter och närboende drabbas av trängsel, stök och buller. I värsta fall under mycket lång tid. Att förnya ledningsnät schaktfritt är det självklara valet där det är möjligt, eftersom det är snabbt, effektivt och minimerar störningar för tredje man.

Kortare byggtider

Att förnya ledningsnät schaktfritt innebär att samma arbete kan utföras mycket snabbare än med traditionell schaktning. Det ger dessutom en mycket resurseffektiv och ekonomisk process. Oavsett om du behöver hjälp med en vägtrumma, självfallsledning, tryckledning, huvudledning, servis eller någon annan typ av ledning så har vi metoden för dig – relining, infodring, slip-lining med mera.

Simon Åkerlund

Affärsutvecklare NCC NoDig, NCC Infrastructure

+46 70 714 23 08

Skicka mail

 

 ×