Återförsäljare

MJK Automation AB

Telefon: 0533-177 50
Adress: Adress: Tingvallastrand 12, 661 40 SÄFFLE
Org. nr.   556360-4718
Arbetsområde:  

Utrustning för vattenrening och utsläppskontroll

 

MJK Automation AB är ett helt privatägt svenskt bolag som levererar mätutrustning till bl.a. Vattenrening, Vattenkraft, Kommuner, Industri och Forskning.

MJK levererar regelbundet utrustning till

Kommuner:
Vattenverk, avloppsreningsverk, pumpstationer, rörnät, soptippar.

Industrier:
Pappersbruk, kemiindusri, bryggerier, verkstadsindustri, elkraftbolag, alla som tar in eller släpper ut vatten.

Entreprenörer:
Byggare av vatten- och reningsanläggningar, pumpleverantörer, konsultföretag, sjukhus, flygplatser, universitet- och högskolor.


MJK säljer och lagerför produkter i Sverige från följande leverantörer:

MJK Automation A/S, Teledyne ISCO, SI Analytics, YSI Inc., Sensorex, Pronamic m.fl.
 

 ×