Kungälvs kommun kom tillrätta med källaröversvämningar

2018-11-05 Aarsleff Rörteknik AB

https://slussen.azureedge.net/image/2294/aarsleff.png

Under hösten 2014 stod Kungälvs kommun inför stora problem med gamla och uttjänta avloppsledningar i ett par av sina boendeområden. Kommunen var i stort behov av att ta ett strategiskt grepp kring frågan, en åtgärd för helheten. 

Problem med uttjänta ledningar är något som många kommuner tampas med. De flesta är förmodligen överens om att det skulle vara lönsamt att genomföra övergripande översyn och planera insatser för att proaktivt lösa problematiken. Kungälvs kommun insåg vikten av detta för ett par år sedan och idag arbetar de aktivt med att minska tillskottsvatten.

Tillsammand med Aarsleff Rörteknik har cirka 4300 meter huvudledningar och 130 serviser renoverats med schaktfri ledningsförnyelse med flexibla foder. 

“RELINING ÄR EN OERHÖRT EFFEKTIV METOD. VI HAR TIDIGARE VARIT MED OM ANDRA PROJEKT SOM HAR TAGIT FLERA ÅR ATT SLUTFÖRA. DE BOENDE FICK STÅ UT MED STÖRANDE OLJUD, FRAMKOM-LIGHETSSVÅRIGHETER, DAMM OCH SMUTS, VILKET LEDDE TILL KLAGOMÅL OCH MISSNÖJE. DEN HÄR GÅNGEN KUNDE VI UNDVIKA KLAGOMÅL OCH RENOVERINGARNA HAR VARIT MYCKET TIDSEFFEKTIVA.”
ANNELIE SVENSSON, VA-INGENJÖR PÅ KUNGÄLVS KOMMUN

Läs mer om projektet i Kungälv här!

Se Kungälv kommuns film om projektet:

 


 Dela     Tillbaka  

Flera spännande tjänster hos Aarsleff Rörteknik

2018-08-07

Aarsleff Rörteknik entreprenadsäljare (Stockholm), installatörer till produktion inom fastighet (Stockholm), installatörer för ledningsrenovering i mark (Göteborg och Stockholm) samt arbetsledare/platschef till Göteborg och Stockholm.


Renovering av avloppsledning som tar en tredjedel av staden

2018-06-18

Aarsleff är med och renoverar avloppsledningen som går under Inre Hamnen i Norrköping. Arbetet omfattar en avloppsledning som tar en tredjedel av staden.


Här pågår renovering av 250 serviser i Sverige

2018-06-13

Vi är i full gång med servisrenoveringar i stora delar av landet. Under tio veckor framöver kommer vi att renovera cirka 250 serviser i nordöstra Sverige, därefter fortsätter vi med ungefär lika många i sydvästra delen av landet.


Aarsleff tillsätter HR-chef

2018-04-23

Bygg- och anläggningsföretaget Aarsleff satsar på engagerade medarbetare som ett led i bolagets tillväxtstrategi och rekryterar därför en HR-chef. Anna Glimdén tillträder den nyinrättade rollen och tar plats i ledningsgruppen.


Ny källarledning i Näsbypark

2018-01-10

Aarsleff Rörteknik fick förtroendet att installera en ny källarledning i Brf Torpedbåten 3 i Näsbypark norr om Stockholm.


Renovering av radhusområdet Tenoren i Kälvesta

2017-12-31

Vi renoveringen av radhusområdet Tenoren i Kälvesta var det en vinst att renovera både dagvatten och avlopp samtidigt.


Ledningsförnyelse Domsjö fabriker

2017-12-22

Aarsleff Rörteknik har genomfört renovering av ledningar i samband med markras på bioraffinaderiet Domsjös Fabriker, strax utanför Örnsköldsvik.


Installatör och Rörinspektör/Cutter-personal, Göteborg

2017-11-15

Vi söker 3 yrkesarbetare som kommer att utgår från vårt kontor i Göteborg.


CCTV/Cutter-personal, Stockholm

2017-11-14

Vi söker 2 st rörinspektörer/cutter förare som kommer utgå från Stockholmskontoret.