Ledningsförnyelse Domsjö fabriker

2017-12-22 Aarsleff Rörteknik AB

Aarsleff Rörteknik har genomfört renovering av ledningar i samband med markras på bioraffinaderiet Domsjös Fabriker, strax utanför Örnsköldsvik.

Bioraffinaderiet Domsjö Fabriker, strax utanför Örnsköldsvik, producerar cellulosa, bioetanol och lignin för export över hela världen. Sedan 2011 ingår fabriken i världsomspännande Aditya Birla.

Den 31 juli 2017 inträffade ett markras inom fabriksområdet. Orsaken var ett haveri på de avloppsledningar som finns nergrävda i marken. När ledningarna havererade underminerades ett markområde på cirka åtta gånger åtta meter.

Aarsleff Rörteknik kontaktades och tillsammans med anläggningens experter projekterades en ledningsförnyelse under ordinarie driftstopp. Tillgänglig tid för utförandet sattes till fyra dygn. Uppdragets omfattning var två
installationer Ø 1200 mm och en Ø 200 mm.


Ett driftstopp vid en anläggning av Domsjös karaktär kräver en åtgärdsplanering på detaljnivå. Under dagarna genomfördes ett stort antal underhållsinsatser utöver ledningsrenoveringen och framgången återfinns i samordningen av aktiviteter.

Vi är stolta över att kunna få vara en del av underhållsinsatserna och det förtroende som skapats i samband med uppdraget.


 Dela     Tillbaka  

Aarsleff tillsätter HR-chef

2018-04-23

Bygg- och anläggningsföretaget Aarsleff satsar på engagerade medarbetare som ett led i bolagets tillväxtstrategi och rekryterar därför en HR-chef. Anna Glimdén tillträder den nyinrättade rollen och tar plats i ledningsgruppen.


Ny källarledning i Näsbypark

2018-01-10

Aarsleff Rörteknik fick förtroendet att installera en ny källarledning i Brf Torpedbåten 3 i Näsbypark norr om Stockholm.


Renovering av radhusområdet Tenoren i Kälvesta

2017-12-31

Vi renoveringen av radhusområdet Tenoren i Kälvesta var det en vinst att renovera både dagvatten och avlopp samtidigt.


Installatör och Rörinspektör/Cutter-personal, Göteborg

2017-11-15

Vi söker 3 yrkesarbetare som kommer att utgår från vårt kontor i Göteborg.


CCTV/Cutter-personal, Stockholm

2017-11-14

Vi söker 2 st rörinspektörer/cutter förare som kommer utgå från Stockholmskontoret.


Produktionsassistent till Stockholm

2017-11-13

Vi söker en produktionsassistent till vårt kontor i Kungsängen.


Installatörer till Stockholm

2017-11-13

Vi söker yrkesarbetare som kommer att utgår från vårt kontor i Stockholm.


Bra underlag minskade kundens kostnader

2017-11-10

I Järfälla kommun arbetar man förebyggande och systematiskt för att förnya sina spill- och dagvattenledningar. Genom att förse sina entreprenörer med ett noga genomarbetat underlag vid upphandlingar spar kommunen avsevärda pengar.


Vi söker medarbetare till AO Fastighet!

2016-09-05

Vi söker nu platschefer, tekniker och reliningmontörer till vårt kontor i Stockholm.