Rekordresultat för Grundfos stärker grunden för framtiden

2020-03-20 Grundfos AB

Grundfos når sitt lönsamhetsmål på 10% ett år i förtid och visar upp de högsta försäljningssiffrorna, personalnöjdhet och kundlojalitet någonsin. Fortsatt stark drivkraft i fråga om hållbar utveckling.

2019 ökade Grundfos nettoomsättning med 3% till 27,5 miljarder DKK, vilket är den högsta nivån i Grundfos  75-åriga historia. Detta motsvarar 2,2% organisk tillväxt i lokala valutor jämfört med 2018. Vinsten före räntor och skatter (EBIT) ökade med 16% till 2,8 miljarder DKK, eller 10,1% av omsättningen. Justerat för poster som inte är relaterade till företagets aktiviteter blev EBIT 10,6% av nettoomsättningen, vilket gör 2019 till det första år då målet för Grundfos 2020-strategi på 10% avkastning på nettoomsättning har uppnåtts.


”Vi är glada över det ekonomiska resultatet och mycket nöjda med vår förmåga att driva fortsatt tillväxt och samtidigt påverka världens klimat- och vattenutmaningar positivt”, säger Mads Nipper, CEO och koncernchef för Grundfos.

Utöver de ekonomiska resultaten minskade Grundfos sin egen vattenförbrukning med 10,4% och CO2-utsläppen med 12,2% jämfört med 2018. Dessutom har Grundfos uppnått de bästa resultaten någonsin för anställdas motivation och nöjdhet och upprepat rekordresultatet i fråga om kundlojalitet och kundnöjdhet.

”Vi har bidragit signifikant till att minska våra kunders energiförbrukning och samtidigt påverkat världens klimatutmaningar positivt. Och vi bidrog till att ge mer än 800 000 människor grundläggande tillgång till vatten, i nära samarbete med våra partners”, tillägger Mads Nipper.

De flesta av Grundfos marknader och applikationer har bidragit till tillväxten. Koncernens europeiska kärnmarknader och den globala serviceverksamheten uppvisade solid tillväxt under hela året, medan de stora marknaderna i Kina och Amerika hade också en tillväxt, men på en lägre nivå än 2018.

En solid balansräkning gör att företaget nu kan fatta långsiktiga beslut utan att riskera sitt ekonomiska oberoende. Soliditeten låg på 68,1% vid slutet av 2019.

”Medan vi förväntar oss att 2020 blir ett år med flera utmaningar, är utgångspunkten mycket stark för vår
resa och Grundfos nya strategi 2025. Vi har en strategisk ambition att bidra med lösningar till världens
klimat- och vattenutmaningar, samtidigt som vi fortsätter att ge våra kunder ännu bättre service och
levererar solida ekonomiska resultat”, säger Mads Nipper.


Ekonomiska höjdpunkter från 2019:
• Nettoomsättningen ökade med 0,8 miljarder DKK till 27,5 miljarder DKK
• Organisk försäljningstillväxt på 2,2%
• Vinst före räntor och skatter (EBIT) uppgick till 2 791 miljoner DKK

Nyckeltal (länk till PDF)
Journal 2019 (länk till onlineversion)


 Dela     Tillbaka  

HVAC med extremt hög driftsäkerhet på Astana EXPO

2019-01-09

För arrangörerna av Astana EXPO 2017 var energieffektiva och fullständigt felsäkra HVAC-system ett absolut krav. Få reda på hur Grundfos iSOLUTIONS och tillförlitliga pumpstationer gav energibesparingar på 25% och optimal komfort för besökarna.


  Ventilation Värme Kyla Energieffektivisering Referensprojekt

Arena i Krakow optimerar systemen med Grundfos iSOLUTIONS

2018-12-04

Upptäck hur Grundfos iSOLUTIONS hjälper till att begränsa energiförbrukningen för HVAC och vattentrycksstegring i Tauron Arena Krakow i Polen, som därmed minskar sina energi- och underhållskostnader.


  Ventilation Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering Referensprojekt

Ny generation av Grundfos CR-pumpar flyttar fram gränserna

2018-08-09

Den nya generationen av världens mest omfattande pumpfamilj kommer att flytta fram gränsen rejält för vad som är möjligt att göra med inline flerstegspumpar.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Produktnytt & kataloger

Grundfos bjuder in till webinar

2018-03-16

Grundfos bjuder in till webinaret "Grundfos lösningar i kommersiella byggnader".


  Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU

Upptäck Grundfos iSOLUTIONS

2017-12-11

Upptäck den nya eran av intelligent anslutbarhet i kommersiella fastigheter med Grundfos iSOLUTIONS.


  Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) Produktnytt & kataloger

Lättare energieffektivisering med BetterHome

2017-01-16

Nu lanseras BetterHome i Sverige, ett gemensamt initiativ av fem kända företag som ska göra det enklare för Sveriges husägare.


  Allmän Energieffektivisering

Grundfos lanserar IE5 märkta motorer

2016-11-21

De nya MGE-motorerna från Grundfos uppfyller de mest krävande standarder och kan märkas med IE5, världens högsta energieffektivitetklass. Detta kan utnyttjas för att öka takten i energibesparing och verksamhet.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Grundfos förstärker den svenska organisationen

2016-09-06

Grundfos förstärker den svenska organisationen med ett flertal nya strategiskt viktiga rekryteringar.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) Platsannonser

Grundfos ersätter SQ med SQE

2016-06-02

Grundfos trotjänare, SQ djupbrunnspump, som funnits på marknaden i nästan 20 år kommer nu att utgå och ersättas av vår SQE djupbrunnspump.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

×