Lunchseminarium i Södertälje om ljuddämpat avlopp

2018-11-30 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Välkommen till ett lunchseminarium i Södertälje om ljuddämpade avloppsrörsystem arrangerad av Energi- och Miljötekniska Föreningen.

Seminariet syftar till att skapa en bättre och mer detaljerad kunskap om vilka utmaningar ljudkrav i byggnader ställer på tekniska installationer, avloppsrörsystem och ge förbättrad produktkunskap gällande ljuddämpning, installationsteknik, brand och isolering för att erhålla en fullgod ljudbild, godkänd och fungerande system, i olika typer av installationer och montage. Tips och råd gällande klamring, ljud, högahus och brand.

Innehåll:

Inomhusavlopp:


•     Ljuddämpning, vad säger branschen, BBR och normer.
•     Plaströrssystem jämfört med gjutjärnsrörsystem.
•     Installationstekniska utmaningar, temperaturer, längdutvidgning med mera.
•     Höga hus, hur högt är ett höghus egentligen, när vi talar om avlopp?

  • Brandtekniskt, plast vs. epoxibehandlad gjutjärn.

Datum och tid: 12 december 2018 klockan 10.30-11.30. Kursen avslutas med gemensam lunch

Plats: WSP, Nygatan 3, Södertälje

Föredragshållare:  Ola Westling, Poloplast

Pris: 100 kronor exkl moms för medlemmar, 150 kronor exkl moms för icke-medlemmar

OBS: Begränsat antal deltagare!

Anmäl dig här http://www.energi-miljo.se/aktiviteter/tekniklunch-i-sodertalje-om-ljuddampat-avlopp

 


 Dela     Tillbaka  

Studiebesök på Fresenius-Kabi i Uppsala

2019-04-09

Välkommen till ett studiebesök på Fresenius Kabis fabrik i Uppsala där man genomfört energikartläggning och åtgärder för att minska energianvändningen.


Teknikutbildning i Stockholm om BBR och BEN

2019-02-08

Boverkets Byggregler (BBR) innefattar numera ett absolut krav på verifiering av byggnaders energianvändning och i den tillhörande föreskriften ”Byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår” (BEN) regleras hur detta ska gå till.


Teknikutbildning Västerås om installationsbrandskydd

2019-02-04

Kursen i installationsbrandskydd baseras på de krav som ställs i byggreglerna, BBR. Här redovisas olika brandskyddstekniska lösningar i flertalet byggnadstyper, med avseende på både brand och brandgasspridning, med hänsyn till brandcellsindelning mm.


Teknikutbildning i Norrköping om BBR

2019-02-04

BBR för alla - så hänger regelverket ihop! Vi går igenom vilken roll svenska regelverket spelar för dig som projekterar VVS/energi och vilka delar som är viktiga att kunna. Bli tryggare genom att öka din förståelse om hur regelverken hänger ihop.


Teknikutbildning - injustering av värmesystem

2019-02-04

Kurs som innefattar en genomgång av injusteringens påverkan för att få en optimal drift av byggnadens värme-och ventilationssystem, och dess påverkan för att erhålla ett hälsosamt inneklimat.


Teknikutbildning i Karlstad - Energiberäkning BBR & BEN

2019-01-28

Boverkets Byggregler (BBR) innefattar numera ett absolut krav på verifiering av byggnaders energianvändning och i den tillhörande föreskriften ”Byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår” (BEN) regleras hur detta ska gå till.


Solcellslunch i Linköping

2019-01-16

Att öka produktionen av förnybar energi är en viktig faktor för att nå målet om ett koldioxidneutralt Linköping. Vid en lunchträff i Linköping kommer de solcellssatsningar som pågår att presenteras


Tekniklunch i Växjö om imkanaler och ozon

2019-01-09

Välkommen till ett lunchmöte i Växjö med information om imkanaler och om ozon i ventilationssammanhang.


Lunch i Halmstad om vädrets påverkan och energianvändning

2019-01-03

Välkommen till en lunchträff i Halmstad arrangerad av Energi och Miljötekniska Föreningedär SMHI berättar om vädrets koppling till energianvändning och normalårskorrigering av värme och kyla.