Lunchseminarium i Södertälje om ljuddämpat avlopp

2018-11-30 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Välkommen till ett lunchseminarium i Södertälje om ljuddämpade avloppsrörsystem arrangerad av Energi- och Miljötekniska Föreningen.

Seminariet syftar till att skapa en bättre och mer detaljerad kunskap om vilka utmaningar ljudkrav i byggnader ställer på tekniska installationer, avloppsrörsystem och ge förbättrad produktkunskap gällande ljuddämpning, installationsteknik, brand och isolering för att erhålla en fullgod ljudbild, godkänd och fungerande system, i olika typer av installationer och montage. Tips och råd gällande klamring, ljud, högahus och brand.

Innehåll:

Inomhusavlopp:


•     Ljuddämpning, vad säger branschen, BBR och normer.
•     Plaströrssystem jämfört med gjutjärnsrörsystem.
•     Installationstekniska utmaningar, temperaturer, längdutvidgning med mera.
•     Höga hus, hur högt är ett höghus egentligen, när vi talar om avlopp?

  • Brandtekniskt, plast vs. epoxibehandlad gjutjärn.

Datum och tid: 12 december 2018 klockan 10.30-11.30. Kursen avslutas med gemensam lunch

Plats: WSP, Nygatan 3, Södertälje

Föredragshållare:  Ola Westling, Poloplast

Pris: 100 kronor exkl moms för medlemmar, 150 kronor exkl moms för icke-medlemmar

OBS: Begränsat antal deltagare!

Anmäl dig här http://www.energi-miljo.se/aktiviteter/tekniklunch-i-sodertalje-om-ljuddampat-avlopp

 


 Dela     Tillbaka  

Teknikutbildningar nära dig!

2019-08-18

Energi och Miljötekniska Föreningen inbjuder till en fulladdad höst med spännande och lärorika kurser och aktiviteter som du tar del av genom lokalverksamheten på 29 orter!


  Allmän

Tekniklunch i Falun om vattenkvalitet

2019-08-13

Energi- och Miljötekniska Föreningen i Dalarna inbjuder till tekniklunch om vattenkvalitet i värme och kylsystem.


  Allmän

Tekniklunch i Borås om imkanaler och ozon

2019-08-12

Välkommen till ett lunchmöte i Borås med information om imkanaler och om ozon i ventilationssammanhang.


  Ventilation

Tekniklunch i Halmstad om vattenkvalitet

2019-08-12

Energi- och Miljötekniska Föreningen i Halmstad inbjuder till tekniklunch om vattenkvalitet i värme och kylsystem - för dig som arbetar med värme- och kylsystem.


  Värme Kyla

Seminarium i Linköping om energieffektivisering

2019-05-07

Välkommen till ett seminarium i Linköping om energieffektivisering och energikartläggning av äldre hus!


  Allmän Energieffektivisering

Tekniklunch i Luleå om energiflöden

2019-04-29

Välkommen till en lunchträff i Luleå om energiflöden och cirkulär och cirkulär hantering av avloppsslam.


  Allmän

Studiebesök på Fresenius-Kabi i Uppsala

2019-04-09

Välkommen till ett studiebesök på Fresenius Kabis fabrik i Uppsala där man genomfört energikartläggning och åtgärder för att minska energianvändningen.


  Allmän

Teknikutbildning i Stockholm om BBR och BEN

2019-02-08

Boverkets Byggregler (BBR) innefattar numera ett absolut krav på verifiering av byggnaders energianvändning och i den tillhörande föreskriften ”Byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår” (BEN) regleras hur detta ska gå till.


  Allmän Utbildning & FoU

Teknikutbildning Västerås om installationsbrandskydd

2019-02-04

Kursen i installationsbrandskydd baseras på de krav som ställs i byggreglerna, BBR. Här redovisas olika brandskyddstekniska lösningar i flertalet byggnadstyper, med avseende på både brand och brandgasspridning, med hänsyn till brandcellsindelning mm.


  Allmän Brand & säkerhet Utbildning & FoU

Teknikutbildning i Norrköping om BBR

2019-02-04

BBR för alla - så hänger regelverket ihop! Vi går igenom vilken roll svenska regelverket spelar för dig som projekterar VVS/energi och vilka delar som är viktiga att kunna. Bli tryggare genom att öka din förståelse om hur regelverken hänger ihop.


  Allmän