Noggrann kontroll av ventilation/luftkonditionering

2018-11-26 Automatikprodukter AB

https://slussen.azureedge.net/image/4525/FTX_142.jpg

 Lufthastighetstransmittern FXT är optimerad för noggrann, pålitlig och långsiktig stabil mätning av lufthastighet i ventilationskanaler.

Med valbara mätområden 0-1 / 2/10/20 m/s och hög noggrannhet passar FTX perfekt för alla vanliga HVAC-applikationer.

Det nya flödessensorns element fungerar enligt tunnfilmprincipen och är mycket robust och okänslig för föroreningar.

Designen kännetecknas av ett flödessensorelement tillverkat i tunnfilmsteknik.

Den exceptionella långsiktiga stabiliteten och den tåliga värmemätningsprincipen minimerar underhållskraven och ägandekostnaderna för FXT.

IP67-kapslingen skyddar optimalt elektroniken mot föroreningar.

På grund av sin design kan man enkelt installera och driftsätta FTX.

Monteringsflänsens ger en mycket exakt positionering av sonden i luftsystemet.


Kanalversionen kan också monteras direkt på ventilationskanalen.

Med separat elektronik och sensor kan transmitter installeras upp till 10 meter från elektroniken.

Mätområdet, utsignalen (4-20mA eller 0-10V) och responstid kan väljas med byglingar på kretskort.

Underhållet förenklas avsevärt av det digitala gränssnittet vilket gör att FTX kan justeras av användaren.

På begäran kan FTX också ha inbyggda funktioner för luftfuktighet och temperaturmätning


 Dela     Tillbaka  

Minimera risken för Coronavirus

2020-02-27

Forskningsstudier om coronaviruset pågår. Viruset är luftburet och sprids med hudpartiklar och droppar från mun och hals och är gratispassagerare i partiklar som svävar runt i rummet.


  Ventilation Kyla El Automation/Styr- och Regler Produktnytt & kataloger

Kontrollera tilluftens luftkvalite i ventilationskanalen

2019-12-18

Det finns WHO-riktvärden för luftföroreningar PM2,5 som måste underskridas innan tilluften får föras in till innemiljön.


  Ventilation El Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Luktreduktion av inomhusmiljön

2019-12-16

ACU har konstruerats för att ge kontinuerlig deoderisering och bakteridödande kontroll i svåra miljöer som soprum, sopkomprimatorer, skräprum, lastbryggor och andra tillämpningar som kräver luktreduktion.


  Ventilation Produktnytt & kataloger

Spjällmotorer och ventilställdon explosionsklassad miljö

2019-03-25

Hos oss hittar Du ATEX-manöverdon för ventilationsspjäll, brandspjäll och reglerventiler för byggnadsautomation, kemiska, farmaceutiska, industriella och offshoreinstallationer i farliga områden zoner 1, 2 och 21,22.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Produktnytt & kataloger

Soprumsaggregatet ACU GARB renar luften gör den bakteriefri

2019-01-30

Fastighetsägare undviker nu klagomål på lukter i soprumsutrymmet eftersom luften kontinuerligt tvättas ren.


  Ventilation Produktnytt & kataloger

Det första intelligenta ventilställdonet

2019-01-28

För snabb injustering och ingen kalibrering krävs. En intern lysdiod indikerar ställdonets status för drift och fel. Speciellt lämpad för alltmer populära 5,5 mm slaglängds sätesventiler.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Modbuskommunicerande CO-detektor minskar installationkostnad

2019-01-03

Kolmoxiddetektorer med modbuskommunikation är nu tillgängliga. Modbus är ett ledande protokoll för nätverkskommunikation inom byggnadsautomation.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Ny kolmonoxidmätare hos Automatikprodukter

2018-12-13

Autmatikprodukter lanserar en ny mätare av den giftiga och luktfria gasen kolmonoxid (CO).


  Ventilation Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Produktnytt & kataloger

Garagedetektor minskar energikostnaden under hela dygnet

2018-12-10

Automatikprodukter introducerar den nya kolmonoxiddetektorn COW tillsammans med ny styrfunktion för ventilationssystem, som är mer kompakt och robustare än någonsin.


  Ventilation Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Gasvarning Introduktion

2018-12-05

En gas består av en "svärm" molekyler som rör sig oberoende av varandra och med hög hastighet. Detta innebär att gas kan sprida sig långa sträckor väldigt snabbt.


  Ventilation Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Produktnytt & kataloger

×