Flygplats säkerställer bra luftkonditionering med fläktvägg

2018-01-17 av ebm-papst AB

https://slussenmvc.blob.core.windows.net/image/994/2018-01-09_09-09-36.jpg

Flygplatsen i Birmingham är en av Englands största. Varje år flyger cirka 13 miljoner personer härifrån till mer än 150 destinationer runt om i världen. Dessutom går ett stort antal långdistansflygningar från Birmingham. I februari 2017 drabbades luftkonditionerings-systemet i delar av avgångshallen av ett haveri sedan en stor axialfläkt gått sönder. För resenärerna vid incheckningen innebar det att en annars behaglig inomhuskomfort blev mindre trivsam. De driftansvariga för flygplatsen ställdes plötsligt inför en situation där det krävdes beslut om reparation av den befintliga fläkten eller en total modernisering i form av ny fläktlösning. Diskussionerna tillsammans med företaget som ansvarar servicen av flygplatsens luftkonditionering ledde slutligen till en dialog med ebm-papst i England. ebm-papst tekniker föreslog en ny fläktlösning i form av en fläktvägg istället för att reparera eller byta ut den trasiga axialfläkten. Man kunde också visa på viktiga fördelar med en fläktvägg.

”Att ersätta den befintliga fläkten skulle bli tekniskt komplicerat på grund av storleken, men vi kunde också peka tunga argument som talade för en modernisering genom installation av en fläktvägg”, säger Kurt Bruns som är projektingenjör vid ebm-papst UK. Dels skulle energibesparingarna bli betydande, och med fläktväggen skulle flygplatsen säkerställa att man i framtiden inte hamnade i en situation med avbrott i luftkonditioneringen. ”En av de stora fördelarna med en fläktvägg är att återstående fläktar kan kompensera för bortfallet av en fläkt om det skulle uppstå tekniska problem. Resenärerna skulle aldrig märka någon försämring av inomhuskomforten”, förklarar Kurt Burns.

Den fläktvägg som installerades på Birmingham Airport består av fem kompakta RadiPac-fläktar med EC-teknologi. Förutom att flygplatsen säkerställt en bra inomhuskomfort i avgångshallen kan man med fläktväggen också dra nytta av fördelar som reducerade energikostnader, lägre ljudnivå och minskade underhållskostnader. ”Genom installationen av vår fläktvägg har energiförbrukningen för fläktdriften minskat med cirka 58 procent”, avslutar Kurt Burns.
 


 Dela     Tillbaka  

EC-fläktar ger energieffektiv kylning i danskt datacenter

Efter ett fläktbyte från relativt nya AC-fläktar till EC-fläktar på ett av kylaggregaten i ett av de största datacentret i Danmark kunde man efter 6 månader konstatera en besparing på cirka 7000 kWh per aggregat och år (en besparing på ungefär 34 %).


Uppgradera och energieffektivisera din kylmedelkylare

Ladda ner och läs vår nya broschyr där du finner information om allt du behöver veta för att uppgradera och energieffektivisera din kylmedelkylare!


Prisbelönt mataffär i Australien installerar AxiBlade

Tre av sex fläktar en av butikens luftkylda kondensorer ersattes med AxiBlade-fläktar. Fläktbytet tog bara 30 minuter för varje fläkt och modernisering visade sig snart ge önskat resultat gällande energieffektivisering som uppskattas bli 38-43 %.


Besök ebm-papst på Fastighetsmässan i Malmö 2018

Välkommen till vår monter H23 på Fastighetsmässan i Malmö den 24-25 januari. I montern visar vi våra EC-lågenergifläktar som effektivt minskar energianvändningen för fastighetsventilation, bl.a. finns vår FläktVägg samt vår nya kammarfläkt på plats!