Bevent Rasch med i Kungälvs sjukhus miljardsatsning

2018-02-01 Bevent Rasch AB

Kungälvs sjukhus byggs om och renoveras i flera steg och först 2024 kommer allt att stå klart. Bevent Rasch har blivit utvalda att leverera bland annat brandspjäll, ytterväggsgaller, takhuvar och irisspjäll för ett totalt ordervärde på flera miljoner med leveranser i flera etapper fram till cirka 2021.

-Det är ett prestigeprojekt för oss i och med att man väljer de bästa produkterna till sådana här typer av projekt. Vi har varit i kontakt med projekteringen på Bengt Dahlgren i Göteborg i ett tidigt stadie och har därför kunnat vara med och ta fram en bra lösning både vad det gäller val av produkter och material, säger Niklas Johansson på Bevent Rasch.

Totalt 10 nya vårdavdelningar byggs för kirurgi, ortopedi, urologi, medicin och geriatrik när Kungälvs sjukhus genomför en stor nybyggnation om 30 000 kvadratmeter. Vårdbyggnaden kommer att färdigställas 2019/2020 och kan tas i bruk 2020/2021 och beräknas kosta strax över en miljon. Även radiologin kommer att få en ny byggnad och därefter ska de gamla vårdavdelningarna byggas om till mottagningslokaler, samt att man bygger ett extra våningsplan ovanpå.https://slussenmvc.blob.core.windows.net/image/98/BR_Sjukhus_Ambulans.jpg


 Dela     Tillbaka  

Förbättrad FIDs

2018-06-06

Vårt självverkande backspjäll FIDs för samlingslåda är nu förbättrad och har lägre tryckfall och ljudalstring än tidigare utförande.


Godkända och uppgraderade certifikat

2018-06-05

Bevent Rasch och Rasch har under vecka 22 genomgått en recertifieringsrevision av sitt verksamhetssystem.


DELTA Design är här

2018-04-16

Nu finns våra populära DELTA-huvar med ny, modern design.


Irisspjäll HRSI i nytt utförande

2018-02-22

HRSI är ett irisspjäll för mätning och injustering av luftflöden. Nu kan du beställa spjället även i rostfritt utförande.


Specialbeställda ljuddämpare till Mölndal galleria

2018-01-23

I höst öppnar nya Mölndal Galleria. Bevent Rasch har levererat samtliga ljuddämpare i projektet , samt brandspjäll, injusteringsspjäll, avstängningsspjäll, huvar och galler.


Ny design på RINO

2017-12-05

En av marknadens snyggaste takdon har nu fått ännu mindre diameter och blir därmed ännu elegantare.


Ny snabbvalskatalog

2017-12-04

Nu har vi uppdaterat av vår omtyckta snabbvalskatalog och prislista.


Takgenomföringar med lyftbeslag

2017-12-03

För att underlätta hantering och lyft har vi nu infört lyftbeslag på våra större takgenomföringar.


Varmt välkommen, Patric Storm

2017-10-17

Bevent Rasch är stolta och glada över att hälsa Patric Storm välkommen som ny försäljningsingenjör på Stockholmskontoret.