Skara kommun använde luftrenare och sparade 1,7 Mkr

2018-01-07 Genano Svenska AB

https://slussenmvc.blob.core.windows.net/image/17640/genanoandersbesparing.jpg

Under en övergångsperiod använde Skara kommun luftrenare för att hantera tilltagande besvär med inomhusmiljön vid den uttjänade Teglaskolan i avvaktan på att den nya Viktoriaskolan färdigställdes.

”Vi sparade 1,7 Mkr genom att använda luftrenare från Genano” säger Anders Svärd Enhetschef vid Förvaltningen för Service & Teknik på Skara kommun.

Teglaskolan var en årskurs 7-9 skola med 350 elever som byggdes på 1960-talet. Redan från början var skolan tänkt som en tillfällig lösning men den kom att användas fram till sommaren 2017. Ett flertal gånger drabbades skolan av vattenskador i taket. Under årens lopp har skolan lappat och lagats. År 2015 tilltog klagomålen från personal på skolan och situationen blev ohållbar. Glappet mellan färdigställandet av den nya Viktoriaskolan och den gamla Teglaskolan var drygt 2 år och Skara kommun behövde agera.

En renovering av taket på Teglaskolan beräknades kosta 2 Mkr. Fastighetsförvaltningen kom i kontakt med Genano vars luftrenare effektivt renar inomhusluften och gör det möjligt att fortsätta bedriva verksamhet i utsatta lokaler. Luftrenare placerades ut i de värst drabbade delarna av lokalen och klagomålen upphörde omgående. Personalen på skolan var nöjd med lösningen och kunde fortsätta sitt dagliga arbete med elever i väntan på att få flytta in i den nya skolan.

Kostnaden för luftrenare uppgick under övergångstiden till 300 000 kr vilket i jämförelse med renovering av taket medförde en besparing på 1,7 Mkr för Skara kommun. Höstterminen 2017 togs den nya Viktoriaskolan i bruk och den gamla Teglaskolan revs. ”Vi är mycket nöjda med lösningen från Genano och kommer att använda den igen när behov uppstår” säger Anders Svärd avslutningsvis.


 Dela     Tillbaka  

Genano Svenska AB söker säljande inomhusmiljöspecialist

2018-12-04

Genanon Svenska AB söker Säljande inomhusmiljöspecialist till södra Sverige.


Genanos kund fri från luftrelaterade symtom

2018-08-13

Ett nära samarbete mellan Genano och en skola i finska Esbo har gett goda resultat. Långvariga bekymmer med luftrelaterade symtom bland personal och elever är borta.


Genano Svenska AB expanderar

2018-05-13

Daniel Bengtsson har anställts den 10 april som inomhusmiljöspecialist med placering i Göteborg.


Genano öppnar nytt logistikcenter för Sverige i Sundsvall

2018-04-08

”Genano har en stark tillväxt i Sverige och vår logistik är en viktig del av vårt erbjudande till kund” säger Hans-Olof Backberg på Genano. I början av april öppnade Genano ett nytt logistikcenter för marknaden i Sverige.


Hudiksvalls kommun skippade moduler använde luftrenare

2018-03-18

”Vi köpte tid genom att använda luftrenare från Genano” säger Mats Friberg tf Förvaltningschef och Anders Jonsson Enhetschef Fastigheter vid Tekniska förvaltningen på Hudiksvalls kommun.


Genano Svenska AB expanderar

2018-02-21

Staffan Vogel har anställts den 2 januari som inomhusmiljöspecialist med placering i Stockholm.


Genano tecknar ramavtal med Sigtuna kommun

2017-10-03

Genano Svenska AB har tecknat ett nytt ramavtal med Sigtuna kommun. Avtalet avser hyra och service av luftrenare för akuta åtgärder i byggnader samt möjlighet till avrop av luftanalys.


Stora besparingar med luftrenare från Genano

2017-06-09

Kangasniemi kommun i Finland upptäckte problem med inomhusluften i flera byggnader. Kommunens tekniska verk beslutade att använda luftrenare från Genano för att säkerställa en högklassig inomhusluft i byggnader som väntade på att bli åtgärdade.


Stora besparingar på kostnader för evakueringslokaler med luftrenare från Genano

2017-06-09

Kangasniemi kommun i Finland upptäckte problem med inomhusluften i flera byggnader. I samråd med miljöhälsovården fattade kommunens tekniska verk beslut om att använda luftrenare från Genano för att säkerställa en högklassig inomhusluft i byggnader som väntade på att bli åtgärdade. Kangasniemi kommun beräknar själva att sammanlagt ha sparat 3 600 000 SEK genom att använda luftrenare från Genano i stället för evakueringslokaler.