Ny källarledning i Näsbypark

2018-01-10 Aarsleff Rörteknik AB

Aarsleff Rörteknik fick förtroendet att installera en ny källarledning i Brf Torpedbåten 3 i Näsbypark norr om Stockholm. 

”Avgörande var att få ett riktigt rör installerat”

Brf Torpedbåten 3 i Näsbypark norr om Stockholm är en stor huskropp, åtta våningar med sammanlagt 113 lägenheter samt två lokaler.

Efter ett traditionellt stambyte, med sedvanliga påfrestningar för de boende, valde föreningen att vänta med det sista steget: källarledningens renovering. Två år senare tog man fram underlag och offerter för samlingsledningen som sträckte sig under hela huskroppen, den ledning som samlar upp alla vertikala ledningar från det stora huset. Man sökte bland tekniker och entreprenörer.

Viktigt och avgörande för föreningen var att få ett ”riktigt och stabilt” rör. Det fanns alternativ med enklare teknik som valdes bort. Eftersom flera av de boende är äldre var det även viktigt att renoveringen kunde ske utan att få en ny period av långvarig renovering efter det tidigare stambytet. Det var så man kom fram till valet av Aarsleff.

– För de boende blev störningen mycket begränsad, till och med mindre än vad Aarsleff i början hade informerat om. För de flesta har det handlat om några timmars avstängning åt gången. För andra blev det någon dags avstängning och de få som bodde över skyddsrummen fick under en vecka besöka toaletter och dusch som var uppställda på gården. Tack vare förbiledningar gick tvättstugorna att använda under tiden, berättar Lennart Bogren, föreningens ansvarige.

Ett nära deltagande av Lennart Bogren under processen innebar att man också kunde upptäcka andra saker som borde åtgärdas samtidigt.

– Det har varit trevligt att arbeta med Aarsleffs team under den här tiden. De har varit tillmötesgående och lätta att samarbeta med. Snabba till beslut och till genomförande. Allt i detta projekt har gått enligt planerna. Vi har också hela tiden haft stort förtroende för deras teknik och arbetssätt. I en enkät som vi genomförde bland de boende var mellan 80–90 procent av de boende mycket nöjda, avslutar Lennart Bogren.


 Dela     Tillbaka  

Kungälvs kommun kom tillrätta med källaröversvämningar

2018-11-05

Under hösten 2014 stod Kungälvs kommun inför stora problem med gamla och uttjänta avloppsledningar i ett par av sina boendeområden. Tillsammans med Aarsleff Rörteknik löste man problemen med källaröversvämmningar genom relining.


Flera spännande tjänster hos Aarsleff Rörteknik

2018-08-07

Aarsleff Rörteknik entreprenadsäljare (Stockholm), installatörer till produktion inom fastighet (Stockholm), installatörer för ledningsrenovering i mark (Göteborg och Stockholm) samt arbetsledare/platschef till Göteborg och Stockholm.


Renovering av avloppsledning som tar en tredjedel av staden

2018-06-18

Aarsleff är med och renoverar avloppsledningen som går under Inre Hamnen i Norrköping. Arbetet omfattar en avloppsledning som tar en tredjedel av staden.


Här pågår renovering av 250 serviser i Sverige

2018-06-13

Vi är i full gång med servisrenoveringar i stora delar av landet. Under tio veckor framöver kommer vi att renovera cirka 250 serviser i nordöstra Sverige, därefter fortsätter vi med ungefär lika många i sydvästra delen av landet.


Aarsleff tillsätter HR-chef

2018-04-23

Bygg- och anläggningsföretaget Aarsleff satsar på engagerade medarbetare som ett led i bolagets tillväxtstrategi och rekryterar därför en HR-chef. Anna Glimdén tillträder den nyinrättade rollen och tar plats i ledningsgruppen.


Renovering av radhusområdet Tenoren i Kälvesta

2017-12-31

Vi renoveringen av radhusområdet Tenoren i Kälvesta var det en vinst att renovera både dagvatten och avlopp samtidigt.


Ledningsförnyelse Domsjö fabriker

2017-12-22

Aarsleff Rörteknik har genomfört renovering av ledningar i samband med markras på bioraffinaderiet Domsjös Fabriker, strax utanför Örnsköldsvik.


Installatör och Rörinspektör/Cutter-personal, Göteborg

2017-11-15

Vi söker 3 yrkesarbetare som kommer att utgår från vårt kontor i Göteborg.


CCTV/Cutter-personal, Stockholm

2017-11-14

Vi söker 2 st rörinspektörer/cutter förare som kommer utgå från Stockholmskontoret.