Renovering av radhusområdet Tenoren i Kälvesta

2018-01-01 Aarsleff Rörteknik AB

Vi renoveringen av radhusområdet Tenoren i Kälvesta var det en vinst att renovera både dagvatten och avlopp samtidigt. 

Ett antal stopp i samlingsledningen hade drabbat radhusområdet Tenoren i Kälvesta i västra Stockholm. Efter att samtidigt ha hört om hur problem uppstått i andra områden byggda samma år, beslöt sig samfälligheten för att förekomma ett verkligt akut läge. Tenoren omfattar 65 fastigheter, Småa-hus byggda 1968. Styrelsen hämtade in information och referenser om tänkbara tekniker och entreprenörer för en åtgärd. Vad hade andra för erfarenheter?

Tidigt i den här processen fick man kontakt med Aarsleff. Efter mer än ett år av kunskapsinsamlande och referenser, skrevs avtal. Det fysiska arbetet påbörjades i maj 2017.

Man insåg att det var en vinst att renovera både dagvatten- och avloppsledningar samtidigt, då installatörerna fanns på plats. De delar av stuprören som gick ned under mark var i dåligt skick, och måste också åtgärdas för att undvika problem.

Projektet delades in i A-veckor och B-veckor. Under A-veckan gjordes förberedelsen för en grupp av hus. Papp lades ut på golven, rör frilades och man gjorde övrigt förberedande arbete. Under A-veckan var vattnet och avloppen fortfarande igång. Under B-veckan stängdes vattnet av och från måndag till fredag fick inte avloppet användas. Alternativen för familjerna var att skaffa en s.k. skogstoa (på egen bekostnad), använda den dusch- och toavagn som ställdes upp på området, eller helt enkelt resa bort en vecka. När B-veckan i den första gruppen påbörjades, startade A-veckan i nästa husgrupp, och så uppstod ett rullande schema.

Styrelsens hemsida, www.tenoren.nu, var ett viktigt verktyg för att hålla de boende informerade under tiden. Här kunde alla detaljer beskrivas, viktiga tidpunkter noteras och frågor besvaras.
På grund av projektets omfattning hade föreningen två ansvariga från styrelsen; Malin Stare Lins, och Magnus Aldrin. Det är många bollar att hålla i luften, och bra att dela på ansvaret. Efter arbetet genomfördes en enkät bland fastighetsägarna, om både styrelsens och Aarsleffs hantering. Den gav totalbetyget 4,45 av 5 möjliga. En stor anledning till det goda resultatet var föreningens höga informationsnivå, och professionellt och bra samarbete från Aarsleffs sida, menar Magnus Aldrin och Malin Stare Lins.


 Dela     Tillbaka  

Kungälvs kommun kom tillrätta med källaröversvämningar

2018-11-05

Under hösten 2014 stod Kungälvs kommun inför stora problem med gamla och uttjänta avloppsledningar i ett par av sina boendeområden. Tillsammans med Aarsleff Rörteknik löste man problemen med källaröversvämmningar genom relining.


Flera spännande tjänster hos Aarsleff Rörteknik

2018-08-07

Aarsleff Rörteknik entreprenadsäljare (Stockholm), installatörer till produktion inom fastighet (Stockholm), installatörer för ledningsrenovering i mark (Göteborg och Stockholm) samt arbetsledare/platschef till Göteborg och Stockholm.


Renovering av avloppsledning som tar en tredjedel av staden

2018-06-18

Aarsleff är med och renoverar avloppsledningen som går under Inre Hamnen i Norrköping. Arbetet omfattar en avloppsledning som tar en tredjedel av staden.


Här pågår renovering av 250 serviser i Sverige

2018-06-13

Vi är i full gång med servisrenoveringar i stora delar av landet. Under tio veckor framöver kommer vi att renovera cirka 250 serviser i nordöstra Sverige, därefter fortsätter vi med ungefär lika många i sydvästra delen av landet.


Aarsleff tillsätter HR-chef

2018-04-23

Bygg- och anläggningsföretaget Aarsleff satsar på engagerade medarbetare som ett led i bolagets tillväxtstrategi och rekryterar därför en HR-chef. Anna Glimdén tillträder den nyinrättade rollen och tar plats i ledningsgruppen.


Ny källarledning i Näsbypark

2018-01-10

Aarsleff Rörteknik fick förtroendet att installera en ny källarledning i Brf Torpedbåten 3 i Näsbypark norr om Stockholm.


Ledningsförnyelse Domsjö fabriker

2017-12-22

Aarsleff Rörteknik har genomfört renovering av ledningar i samband med markras på bioraffinaderiet Domsjös Fabriker, strax utanför Örnsköldsvik.


Installatör och Rörinspektör/Cutter-personal, Göteborg

2017-11-15

Vi söker 3 yrkesarbetare som kommer att utgår från vårt kontor i Göteborg.


CCTV/Cutter-personal, Stockholm

2017-11-14

Vi söker 2 st rörinspektörer/cutter förare som kommer utgå från Stockholmskontoret.