Ledningsförnyelse Domsjö fabriker

2017-12-22 av Aarsleff Rörteknik AB

Aarsleff Rörteknik har genomfört renovering av ledningar i samband med markras på bioraffinaderiet Domsjös Fabriker, strax utanför Örnsköldsvik.

Bioraffinaderiet Domsjö Fabriker, strax utanför Örnsköldsvik, producerar cellulosa, bioetanol och lignin för export över hela världen. Sedan 2011 ingår fabriken i världsomspännande Aditya Birla.

Den 31 juli 2017 inträffade ett markras inom fabriksområdet. Orsaken var ett haveri på de avloppsledningar som finns nergrävda i marken. När ledningarna havererade underminerades ett markområde på cirka åtta gånger åtta meter.

Aarsleff Rörteknik kontaktades och tillsammans med anläggningens experter projekterades en ledningsförnyelse under ordinarie driftstopp. Tillgänglig tid för utförandet sattes till fyra dygn. Uppdragets omfattning var två
installationer Ø 1200 mm och en Ø 200 mm.


Ett driftstopp vid en anläggning av Domsjös karaktär kräver en åtgärdsplanering på detaljnivå. Under dagarna genomfördes ett stort antal underhållsinsatser utöver ledningsrenoveringen och framgången återfinns i samordningen av aktiviteter.

Vi är stolta över att kunna få vara en del av underhållsinsatserna och det förtroende som skapats i samband med uppdraget.


 Dela     Tillbaka  

Ny källarledning i Näsbypark

Aarsleff Rörteknik fick förtroendet att installera en ny källarledning i Brf Torpedbåten 3 i Näsbypark norr om Stockholm.


Renovering av radhusområdet Tenoren i Kälvesta

Vi renoveringen av radhusområdet Tenoren i Kälvesta var det en vinst att renovera både dagvatten och avlopp samtidigt.


Installatör och Rörinspektör/Cutter-personal, Göteborg

Vi söker 3 yrkesarbetare som kommer att utgår från vårt kontor i Göteborg.


CCTV/Cutter-personal, Stockholm

Vi söker 2 st rörinspektörer/cutter förare som kommer utgå från Stockholmskontoret.