Ledningsförnyelse Domsjö fabriker

2017-12-22 Aarsleff Rörteknik AB

Aarsleff Rörteknik har genomfört renovering av ledningar i samband med markras på bioraffinaderiet Domsjös Fabriker, strax utanför Örnsköldsvik.

Bioraffinaderiet Domsjö Fabriker, strax utanför Örnsköldsvik, producerar cellulosa, bioetanol och lignin för export över hela världen. Sedan 2011 ingår fabriken i världsomspännande Aditya Birla.

Den 31 juli 2017 inträffade ett markras inom fabriksområdet. Orsaken var ett haveri på de avloppsledningar som finns nergrävda i marken. När ledningarna havererade underminerades ett markområde på cirka åtta gånger åtta meter.

Aarsleff Rörteknik kontaktades och tillsammans med anläggningens experter projekterades en ledningsförnyelse under ordinarie driftstopp. Tillgänglig tid för utförandet sattes till fyra dygn. Uppdragets omfattning var två
installationer Ø 1200 mm och en Ø 200 mm.


Ett driftstopp vid en anläggning av Domsjös karaktär kräver en åtgärdsplanering på detaljnivå. Under dagarna genomfördes ett stort antal underhållsinsatser utöver ledningsrenoveringen och framgången återfinns i samordningen av aktiviteter.

Vi är stolta över att kunna få vara en del av underhållsinsatserna och det förtroende som skapats i samband med uppdraget.


 Dela     Tillbaka  

Kungälvs kommun kom tillrätta med källaröversvämningar

2018-11-05

Under hösten 2014 stod Kungälvs kommun inför stora problem med gamla och uttjänta avloppsledningar i ett par av sina boendeområden. Tillsammans med Aarsleff Rörteknik löste man problemen med källaröversvämmningar genom relining.


Flera spännande tjänster hos Aarsleff Rörteknik

2018-08-07

Aarsleff Rörteknik entreprenadsäljare (Stockholm), installatörer till produktion inom fastighet (Stockholm), installatörer för ledningsrenovering i mark (Göteborg och Stockholm) samt arbetsledare/platschef till Göteborg och Stockholm.


Renovering av avloppsledning som tar en tredjedel av staden

2018-06-18

Aarsleff är med och renoverar avloppsledningen som går under Inre Hamnen i Norrköping. Arbetet omfattar en avloppsledning som tar en tredjedel av staden.


Här pågår renovering av 250 serviser i Sverige

2018-06-13

Vi är i full gång med servisrenoveringar i stora delar av landet. Under tio veckor framöver kommer vi att renovera cirka 250 serviser i nordöstra Sverige, därefter fortsätter vi med ungefär lika många i sydvästra delen av landet.


Aarsleff tillsätter HR-chef

2018-04-23

Bygg- och anläggningsföretaget Aarsleff satsar på engagerade medarbetare som ett led i bolagets tillväxtstrategi och rekryterar därför en HR-chef. Anna Glimdén tillträder den nyinrättade rollen och tar plats i ledningsgruppen.


Ny källarledning i Näsbypark

2018-01-10

Aarsleff Rörteknik fick förtroendet att installera en ny källarledning i Brf Torpedbåten 3 i Näsbypark norr om Stockholm.


Renovering av radhusområdet Tenoren i Kälvesta

2017-12-31

Vi renoveringen av radhusområdet Tenoren i Kälvesta var det en vinst att renovera både dagvatten och avlopp samtidigt.


Installatör och Rörinspektör/Cutter-personal, Göteborg

2017-11-15

Vi söker 3 yrkesarbetare som kommer att utgår från vårt kontor i Göteborg.


CCTV/Cutter-personal, Stockholm

2017-11-14

Vi söker 2 st rörinspektörer/cutter förare som kommer utgå från Stockholmskontoret.