Nästa steg för BIM i den europeiska byggbranschen

2017-12-05 MagiCAD Group AB

https://slussenmvc.blob.core.windows.net/image/1188/Lindab-blog-banner-1-768x320.jpg

  • Efterfrågan på högkvalitativa BIM-objekt för VVS- och elprojektering har ökat kraftigt.
  • BIM gör det möjligt att hantera produktbeställningar och material för byggprojekt på ett tidsoptimerat sätt, till exempel hur och när respektive produkt behövs på byggarbetsplatsen.
  • Revit förverkligar några av de viktiga BIM-fördelarna i projektledning och dataintegration mellan projektparter och riktar sig även mot livscykelhantering och underhållsaspekter inom BIM.

Under de senaste åren har myndighetskravför byggnadsinformationsmodellering (BIM) utfärdats för projekt inom den offentliga sektorn i olika delar av Europa, vilket har bidragit till att hela byggbranschen har gått framåt mot en mer effektiv BIM-användning i hela Europa.

Som en del av den här utvecklingen har efterfrågan på högkvalitativa BIM-objekt för VVS- och elprojektering ökat kraftigt. Onlinebaserade BIM-bibliotek, som Progmans MagiCloud, erbjuder tillverkarverifierade BIM-objekt och fortsätter att locka användare i växande takt. I oktober i år nådde MagiCloud en ny milstolpe med 150 000 användare.

Lindab, en ledande tillverkare av ventilationsprodukter i Europa, har ett långvarigt samarbete med Progman när det gäller att skapa BIM-innehåll för el- och VVS-branschen. Lindab är välkända inom branschen för produkter och tjänster som underlättar BIM-användning. När vi fick möjligheten att diskutera BIM-anpassning och framtiden för BIM i Europa med Jan Behrens, Lindabs chef för projetkstöd, tackade vi ja direkt.

Hur skulle du i på ett enkelt sätt definiera fördelarna med byggnadsinformationsmodellering?
”Byggnadsinformationsmodellering (BIM) som metod påverkar byggbranschen på många olika sätt, men i slutändan handlar det om att de olika projektparterna i ett byggprojekt kan komma åt och använda all data de behöver i varje skede av projektet utan att ödsla tid på dubbelarbete och onödig överlappning. Det här kräver naturligtvis effektiv dataöverföring mellan olika projektpartners i ett format som alla har tillgång till och kan använda i de olika stegen”, säger Jan Behrens från Lindab.

”Jag tror att nästa stora steg inom branschen blir att hantera produktbeställningar och material för byggprojekt på ett tidsoptimerat sätt, bland annat hur och när respektive produkt behövs på byggarbetsplatsen. Luftbehandlingsaggregat, rör, armaturer, don och blandare som krävs vid olika tidsskeden i ett projekt kan kombineras i projektrelaterade paket, vilket innebär att olika typer av produkter kan levereras hur och när de behövs. Möjligheterna det här öppnar upp för materialhantering och projektbesparingar är spännande och ligger faktiskt redan ganska nära till hands. För att underlätta den här processen från projektets början till slut krävs det att BIM-objekten inte bara innehåller korrekta, funktionella data, utan även information relaterad till bland annat produktbeställningar och leveranstider”, fortsätter Jan.

På vilket sätt underlättar ni som tillverkare den här processen?
”Som tillverkare vill vi vara en del av den här utvecklingen och underlätta BIM-arbetsflödet på bästa möjliga sätt. I många avseenden har BIM-objektet redan blivit en integrerad del av den faktiska produkten och den här utvecklingen kommer troligtvis bara att öka under de kommande åren”, konstaterar Jan.

”Lindabs BIM-objekt skapas tillsammans med Progman och görs sedan tillgängliga för projektörer via MagiCloud. MagiCloud hjälper oss att nå en bred målgrupp av ventilationsprojektörer över hela världen i precis det ögonblick de ska välja lämpliga produkter för sina projekt, oavsett om de använder Revit, AutoCAD eller MagiCAD för Revit och AutoCAD. Det är därför vi har valt att använda plattformen MagiCloud”, förklarar Jan.

”Det viktigaste vi erbjuder utöver produktmodellering och distribution av modellerna, är våra egna processer för produktinformationshantering (PIM). Produktinformationshantering har varit ett fokusområde för Lindab under en lång tid och genom åren har vi utvecklat vårt eget ekosystem av IT-lösningar för att hantera Lindab-produkter och tillhörande produktinformation och teknisk dokumentation", säger Jan.

”Det omfattar Lindabs snabbvalsverktyg lindQST för val av produkter och verktygsuppsättningen CADvent för ventilationsprojektering med AutoCAD-teknik. Progmans MagiCloud och MagiCAD integreras smidigt med våra egna IT-lösningar och vårt PIM-koncept. Det gör att vi kan säkerställa att korrekt data finns tillgängliga för våra kunder på ett integrerat sätt över olika plattformar", säger Jan.

På vilket sätt stöder det onlinebaserade BIM-biblioteket MagiCloud er verksamhet?
”Med MagiClouds analysfunktioner kan vi följa användningen av våra produkter i MagiCloud. Det ger oss värdefull information som vi kan använda i vår marknadsföring, försäljning och andra aktiviteter. Vi kan följa landsspecifik data om hur ofta våra produkter visas och laddas ner, samt få information om huruvida personerna som laddar ner produkterna använder AutoCAD eller Revit. De som använder MagiCloud kan också begära att specifika produkter modelleras, vilket möjliggör en ny typ av interaktion med våra potentiella kunder”, förklarar Jan.

Sammanfattningsvis, hur skulle du beskriva Revits roll i branschen just nu?
”Övergången till Revit går fort nu även inom el- och VVS-projektering. Det här är ett viktigt steg, eftersom Revit-plattformen gör det möjligt att förverkliga några av de viktiga BIM-fördelarna när det gäller projektledning och dataintegration mellan projektparter, och riktar sig även mot livscykelhantering och underhållsaspekter inom BIM”, säger Jan.

”Samtidigt är det värt att ha i åtanke att BIM som metod inte är något nytt och att den introducerades långt innan Autodesk Revit. Vår CADvent-lösning och Progmans MagiCAD lät projektörer arbeta med 3D-modeller som innehöll funktionelladata för beräkningar med AutoCAD-teknik redan 1998”, avslutar Jan.

Om Jan Behrens
Jan Behrens är född 1971 i Rotenburg an der Wümme, i norra Tyskland och är civilingenjör inom industri-, väg- och vattenteknik samt inom miljöskydd och miljölagstiftning. Jan började arbeta i VVS-branschen vid 16 års ålder, först som lärling när han studerade på tekniskt gymnasium, och sedan som VVS-konsult parallellt med studierna på Bremerhaven University of Applied Sciences. Efter sin examen 1998 började Jan på Lindab GmbH och har arbetat inom olika tekniska försäljnings- och chefsroller tills han flyttade till Lindab Ventilation Group 2010. För närvarande leder han Lindabs projekt- och supportcenter, en projektinriktad teknikavdelning i Grevie, i södra Sverige.

www.magicloud.com

 


 Dela     Tillbaka  

Nya produkter i MagiCAD Cloud från Stabiflo och Franke

2019-03-05

Nya produkter i MagiCAD Cloud från Stabiflo och Franke - kolla in dem nu!


Progman Oy och CADCOM AB byter namn till MagiCAD Group

2019-01-28

Progman Oy och dess dotterbolag, CADCOM AB och Progman Software UK Ltd har bytt namn till MagiCAD Group. Genom omprofileringen kan MagiCAD Group marknadsföra ett enat varumärke globalt och förena sin produktportfölj.


Charlotte Tillbrandt blir ny VD för MagiCAD Group AB

2019-01-16

MagiCAD Group ansvarar bland annat för försäljning, utbildning och support av programvaran MagiCAD i Sverige, vilket är det marknadsledande CAD-programmet i norra Europa inom installationsbranschen.


Nytt produktbibliotek från Gustavsberg i MagiCAD

2018-12-17

Med den senaste uppdateringen är vi glada att introducera Villeroy & Boch Gustavsberg AB-produkter i vårt BIM-bibliotek. I denna första lansering hittar man 28 produktfamiljer och 28 unika produktvarianter.


MagiCAD möjliggör elberäkningar med Ecodial direkt i Revit

2018-11-19

Progman och Schneider Electric meddelar samarbete; MagiCAD möjliggör elberäkningar med Ecodial direkt i Revit-modellen. Progman lanserar MagiCAD Electrical 2019 Update Release 1 för Revit med integrerade elberäkningar för Revit.


”MagiCAD underlättar många rutinmässiga designuppgifter"

2018-09-13

Ramboll har designat el- och VVS-systemen för det nya bostadsområdet Kuststad i Luleå med hjälp av MagiCAD-modulerna Ventilation, Piping och Electrical i AutoCAD.


Orden som är bra att ha koll på när du jobbar med BIM

2018-09-04

Byggbranschen är i ständig utveckling och ibland kan det vara svårt att hänga med bland alla termer och förkortningar. Vi har gjort en ordlista på några av de termer som vi ser mer och mer av idag.


Ramboll väljer Progman som global BIM-partner

2018-07-09

Det internationella konsultföretaget Ramboll har undertecknat ett globalt samarbetsavtal med Progman, utvecklaren av BIM-programvaran MagiCAD.


Progman lanserar MagiCAD 2019

2018-07-02

Den nya versionen erbjuder ett brett utbud av nya funktioner och förbättrade arbetsflöden som gör el och VVS-projektering snabbare och enklare. MagiCAD 2019 har stöd för de senaste Autodesk-plattformarna Revit 2019 och AutoCAD 2019.


Grohe: "Vi vill vara en bra partner till projektörerna"

2018-03-13

Det pågår förändringar inom branschen för sanitetsarmaturer. Sakernas internet (internet of things) möjliggör en helt ny nivå av intelligens som kan appliceras på enskilda komponenter i ett tappvattensystem.