LPS SulfaNo - Joniseringsutrustning sänker svavelvätehalten

2022-09-26 Skandinavisk Kommunalteknik AB, SKT

SulfaNo har snabbt blivit en av våra populäraste produkter för att lösa svavelväteproblem. Monteras med lätthet i både pumpstationer/överbyggnader och i släppbrunnar.

SulfaNo har snabbt blivit en av våra populäraste produkter för att lösa svavelväteproblem. Monteras med lätthet i både pumpstationer/överbyggnader och i släppbrunnar.

Jonisering innebär att negativt laddade syreatomer slår sig samman och bildar stora syreklungor vilka reagerar med föroreningarna i luften som då ombildas eller bryts ned. Med metoden kan upp till 90 % av svavelväte elimineras.
Joniserad luft är tyngre än vanlig luft.

Läs mer!

 


 Dela     Tillbaka  

LPS Släppbrunn med LPS SulfaNo

2022-10-12

Höga värden av svavelväte i avloppssystem ger både lukt- och korrosionsproblem, vilket blir kostsamt i form av oplanerade reparationer och extra underhåll.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Produktnytt & kataloger

LPS2000P - Portabel pumpstation för tryckavlopp

2022-09-10

LPS2000P är en kompakt portabel avloppslösning för byggetablering, idrottsevenemang och vid andra tillfällen då man tillfälligt vill pumpa avloppsvattnet vidare till lämplig släppunkt.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Produktnytt & kataloger

Ny generation pumpstation för villa och fritidshus

2022-08-29

LPS2000E2 är en vidareutveckling av är vår mest sålda pumpstation LPS2000E.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Produktnytt & kataloger

SKT förstärker organisationen

2022-01-11

SKT förstärker organisationen och vi vill hälsa Magnus Mårtensson välkommen som projektledare hos oss på Skandinavisk kommunalteknik.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Arbetsmarknad

45 år av banbrytande tryckavlopp

2020-02-20

Tryckavlopp utgör vårt DNA. Under mer än fyra decennier har vi etablerat vår originalprodukt LPS®-tryckavloppssystem som det självklara valet vid anläggning av nytt avlopp. Vi fokuserar på kvalitet, hållbarhet och kundservice.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Ny order i Danmark!

2019-03-15

SKT har tillsammans med Munck Forsyningsledninger vunnit ett anbud till VandCenterSyd (VCS) på 110 pumpstationer för LPS system i Odense, Danmark.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Referensprojekt

Tryckavlopp skapar möjligheter

2017-07-04

Hundratusentals svenska fastigheter har undermåliga eller olagliga avloppslösningar – ett problem som belastar både miljön och kommunernas ekonomi. – Tryckavlopp skapar nya möjligheter och helt andra lösningar än vad man tänkt på tidigare, säger Torbjörn Jansson, vd på Skandinavisk Kommunalteknik.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Avloppsvatten över berg och djupa dalar

2017-06-21

I Kolding kommun i Danmark anlägger man ett omfattande trycksatt avloppsnät som leder bort spillvatten med hjälp av pumpar.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Att dimensionera ett LPS-tryckavloppsnät

2017-05-16

Att dimensionera ett LPS-tryckavloppsnät för över 550 fastigheter och 8 mil ledningsnät kräver samarbetsförmåga och konsten att överblicka… Läs hela artikeln om hur 6 föreningar i Kungsbacka samarbetar i ett stort VA-projekt


  Allmän