Nya kemiska föreningar i inomhusluften

2022-08-10 Genano AB

https://slussen.azureedge.net/image/17640/juhani.pngFil.dr. Juhani Kronholm, kemist, laboratoriechef, Ositum Oy, Vanda, Finland

Utvecklingen av nya byggmaterial har lett till att helt nya kemiska föreningar idag finns i inomhusluften.

Genanos artikelserie om luftkvalitet och behovet av gränsvärden inleddes med artikeln ”Vilken typ av föroreningar finns det i inomhusluften”, skriven av Fil.dr. och Laboratoriechef Juhani Kronholm vid laboratoriet Ositum i Vanda, Finland. Vi har här ställt några frågor till Juhani med anledning av artikeln.

https://slussen.azureedge.net/image/17640/lab.jpg

I din artikel skriver du att luftkvaliteten påverkas av emissioner från olika källor. Kan du peka på några emissioner du anser som absolut viktigast att få bort ur inomhusluften?

”Av de kemiska utsläppen är 2-etylhexanol, TXIB, naftalen och styren i allmänhet de mest skadliga och människor reagerar också ganska lätt på dem. Av de mikrobiologiska utsläppen är aktinobakterier några av de mest skadliga”.

 

På Ositum har ni 20 års erfarenhet av projekt kopplat till innemiljöproblematik. Ser du några särskilda trender när det gäller förekomsten av föroreningar i inomhusluften?

”Idag används mycket kemikalier och nya metoder vid utveckling och tillverkning av byggmaterial. Det har lett till att antalet produkter av god kvalitet och låga utsläpp har ökat, men tyvärr har det också uppstått nya problem. Hur mycket emissioner som olika kemikalier avger under vissa förhållanden (som fukt och värme) är ännu osäkert, men under vissa förhållanden kan resultatet sannolikt bli ökade materialutsläpp. Ett exempel är utsläpp av 2-etylhexanol från plastmattor. Problemet med organiska kemikalier är att de ofta är fettlösliga och kan ackumuleras i människans inre organ och lungor och orsaka problem på lång sikt”.

 

Hur ser du på dagens utveckling när det gäller luftkvalitet?

”Luftkvaliteten är idag huvudsakligen god men problemen är annorlunda än tidigare. Bostäder byggs ofta för tätt vilket leder till en sämre luftväxling. Generellt sett har också dagens mekaniska ventilation medfört problem som t.ex. transport av mineralullsfibrer till inomhusluften. Den ökade användningen av kemikalier vid utvecklingen av nya byggmaterial har resulterat i att inomhusluften tillförts konstgjorda föreningar (inklusive 2-etylhexanol, TXIB, styren och olika mycket flyktiga lösningsmedel) som inte alls fanns i inomhusluften för en tid sedan. Sådana problem observeras till och med i nybyggda nya hus. Problem finns faktiskt överallt, till exempel i flerbostadshus, skolor och kontor”.

 

Kan du ge exempel på något instrument ni använder för att analysera inomhusluften?

”Den viktigaste analysatorn för studier av kemiska föreningar (VVOC och VOC) inomhus är termodesorption-gaskromatografi-masspektrometern (TD-GC-MS). Enheten är mycket känslig för undersökning av inomhusluftprover och, viktigast av allt, föreningarna kan identifieras noggrant och tillförlitligt tack vare användningen av en masspektrometer. Varje kemisk förening har sitt eget masspektrum precis som varje människa har sitt eget unika fingeravtryck.”

 

Du skriver i din artikel att otillräcklig luftväxling kan orsaka dålig luftkvalitet. Har du någon erfarenhet av om mobila luftrenare kan bidra till att lösa det problemet?

”Dålig ventilation spelar ofta en roll för inomhusluftens kvalitet som helhet. Speciellt stora mängder koldioxid och syrebrist gör att luften känns stillastående. I praktiken är det inte alltid tekniskt möjligt att få bra ventilation. Vissa kemiska föreningar (inklusive 2-etylhexanol, TXIB, naftalen och styren) är skadliga för människor i mycket låga koncentrationer och ventilationen är inte alltid tillräcklig för att råda bot på situationen. I det här fallet kan luftrenare inomhus har stor betydelse för att förbättra situationen, särskilt eftersom de ovan nämnda föreningarna inte alls bör finnas i inomhusluften. Luftreningen blir extra viktig om det finns personer som är speciellt känsliga för kemikalier”.


 Dela     Tillbaka  

Möjlighet till säker patientisolering med Genanos luftrening

2022-06-29

En fallstudie på ett sjukhus i Italien visar på möjligheten till säker patientisolering med Genanos luftrening. En viktig erfarenhet även för svensk sjukvård.


  Ventilation Brand & säkerhet Referensprojekt Utbildning & FoU

Hur kan luftkvalitet mätas och vilka gränsvärden bör finnas

2022-06-22

Hur kan luftkvalitet mätas och vilka gränsvärden bör finnas för inomhusluften? Kvaliteten hos inomhusluften kan studeras ingående genom att mäta förekomsten av VOC och VVOC.


  Ventilation Utbildning & FoU

Forskare medverkar i Genanos artikelserie om gränsvärden

2022-05-09

Forskare medverkar när Genano Oy startar artikelserie om luftkvalitet och behovet av gränsvärden.


  Ventilation Utbildning & FoU

Genano delar ut ”Genano Clean Air Award” våren 2023

2022-04-29

Genano Oy har tagit beslut om att under 2022 instifta utmärkelsen Genano Clean Air Award. Första gången priset delas ut blir i april 2023. I några länder sker det i samband med att Genano arrangerar ”Luftkvalitetsdagen”.


  Ventilation

Luftrening skyddar personal och forskningsresultat på NEST

2022-02-28

NEST, National Enterprise for nanoScience and nanoTechnology, i Pisa (Italien) är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningscenter. För att skydda både personal och forskningsresultat har nyligen ett antal luftrenare från Genano installerats.


  Ventilation Referensprojekt

Genano AB har certifierats för ISO 9001 och 14001

2022-01-24

Den 23 december blev det klart att Genano AB certifierats i enlighet med både ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 för företagets kvalitets- och miljöarbete. Certifieringsorgan har varit A3Cert.


  Ventilation

Man måste mäta för att veta!

2021-12-17

”Jag tycker det känns ganska bra. Vår inomhusluft är nog ok!” Vi tillbringar upp till 90 % av vår tid inomhus. Vi andas upp till cirka 15 000 liter luft under en dag. Ändå är det förvånansvärt ofta som man bedömer luftkvalitet på ren känsla.


  Ventilation

Luftkvalitet århundradets hälsoutmaning

2021-12-10

Hotet från luftföroreningar och Covid för upp frågan om luftkvalitet inomhus överst på listan över utmaningar inom hälsa. En stor del av våra liv tillbringas inomhus och det är dags att lyfta frågan om luftkvalitet till ledningsnivå.


  Ventilation

Luftrening halverade sjukfrånvaron

2021-12-03

”Inomhusluften är ett arbetsgivaransvar som måste tas på allvar – Ren Luft är en rättighet!”. Citatet är från en artikel för ett par år sedan och det är mer aktuellt idag än någonsin tidigare.


  Ventilation