Många skäl att sköta sjöns vatten

2022-06-27 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/bolmen.jpg
Sjön Bolmen. Foto: Jessika Sellergren

Att inte kunna skönja botten vid ett dopp i en av våra svenska sjöar är inget ovanligt. Sjövatten som färgas brunt av organiskt material kan vara ett problem för badande turister, men ställer främst till det för ekosystemet och dricksvattnet. Med fokus på sjön Bolmen samlas nu forskare, myndigheter och lokala aktörer i ett forskningsprojekt för att tillsammans hitta metoder som kan lösa vattenutmaningen.

En brunfärgad sjö kan liknas vid en kopp te där tebladen färgar det klara vattnet. I sjön består ”tepåsen” av organiskt material i omgivande mark, såsom växtrester och jord.

De senaste decennierna har sjöarna blivit allt brunare, berättar Tina Martin, forskare i teknisk geologi vid Lunds Tekniska Högskola, LTH, och projektledare för det Formas-finansierade projektet ”Reducering av brunifiering i sjövatten”.

Bolmen särskilt viktig
Brunifiering leder till förändringar i ekosystemet och försämrar dricksvattnet – en utmaning som är särskilt angelägen att hantera i sjön Bolmen.

– Bolmen är landets tionde största sjö och en viktig dricksvattensjö. Vi måste med gemensamma krafter ta hand om den, säger Tina Martin.

Projektets gemensamma krafter är forskningsaktörer, myndigheter, kommuner, det lokala näringslivet runt sjön samt Sydvattens forskningsstation Bolmen.

Klimatförändringar och dikning delar av problemet
Till följd av klimatförändringar har vintrarna blivit kortare och perioden för växttillväxt ökat med tre veckor per år de senaste årtiondena.

Emma Kritzberg, professor i akvatisk ekologi vid Lunds universitet, förklarar att det allt varmare och blötare klimatet leder till en större transport av organiskt material till sjön.

– Extremväder som skyfall och stormar har blivit allt vanligare och kraftiga regn förflyttar mer material från skogen ner i sjövattnet. Ju våtare år desto brunare vatten, säger hon.

Den snabba avrinningen till sjön påverkas också av att skogsmarken dikas upp.

– Diken i skogen gör marken intill fårorna torrare och underlättar för fordon att ta sig fram i skogen. Men samtidigt bildar dikena direktkanaler till sjön i vilka organiskt material snabbare transporteras till sjövattnet, säger Tina Martin.

Barrskogen tar över
En stor andel av marken runt Bolmen har tidigare varit våtmark, som utöver att ha vattenrenande egenskaper också binder koldioxid – något som är viktigt för att kunna bromsa klimatförändringar.

Emma Kritzberg berättar att en stor del av våtmarkerna har dikats och planterats med barrskog.

– Mark under granskog släpper ifrån sig mer organiskt kol än lövskog, så ju mer gran nära sjön desto brunare vatten får vi. Det organiska materialet ackumuleras över tid, och ju äldre skog desto större mängd organiskt material som kan läcka till vattnet, säger hon.

Metodutveckling pågår
Forskningsprojektet har en god bild av problematiken och vad som påverkar vattnet i Bolmen, och nu pågår testning av vilka metoder som kan bidra till en minskad brunifiering.

– En av lösningarna kan vara att plantera mer lövträd nära sjön. I lövskog och jordbruksmark bryts det organiska materialet ned mycket snabbare än i barrskogen, och till skillnad från i granskogen så läcker det inte ut i vattnet i samma utsträckning, säger Emma Kritzberg.

Men det är inte enda lösningen, och mycket arbete återstår för att förbättra ekosystemet och göra sjövattnet klarare – något som skulle kunna innebära att vattenverken på sikt använder mindre mängd kemikalier vid reningsprocessen och att vissa alger inte sprider sig i lika hög grad.

Med hänvisning till projektkollegan Antonia Liess vid Högskolan i Halmstad berättar Tina Martin att en växtplanktongrupp som skulle kunna minska är brunvattenalgerna, till vilka algen gubbslem hör. En alg med slemmiga egenskaper och ett inte så trevligt namn.

– Att ta ett dopp i brunt sjövatten med gubbslem på ytan är inget jag längtar efter, säger Tiina Martin.

Källa: Lunds universitet


 Dela     Tillbaka  

Storskaliga lösningar för solenergi lyser med sin frånvaro

2022-08-10

För att främja byggande av större anläggningar och solel som tjänst krävs justeringar i regelverken, vilket i sin tur kan bidra till målet om hundra procent förnybar elproduktion till år 2040. Det visar en studie från Chalmers.


  El Utbildning & FoU

Inbyggda fönsterkarmar minskar köldbryggan

2022-08-10

SBUF presenterar en förstudie där en möjlig lösning att förbättra energiprestandan för fönsteranslutningen genom att låta en yttre isolering täcka fönsterkarmen.


  Allmän Utbildning & FoU Isolering

Styr upp en dag med fastighetsautomation

2022-08-01

Missa inte att göra ett besök på ExpoStyr som kommer till Gävle, Enköping, Stockholm och Norrköping 6-9 september.


  Allmän Automation/Styr- och Regler

ExpoVA till Gävle, Falun och Örebro

2022-07-23

ExpoVA inleder hösten med att besöka i tur och ordning Gävle, Falun och Örebro 20-23 september.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

ExpoVärmeKyla kör igång 2023!

2022-07-22

Under 2023 startar Slussen.biz ExpoVärmeKyla som en del av det sedan över 20 år beprövade Expo-konceptet. Vill ditt företag bli en del av resan?


  Värme Kyla

ExpoVent till södra Sverige i augusti!

2022-07-13

23-25 augusti drar höstsäsongen igång för ExpoVent med besök i tur och ordning till Karlskrona, Malmö och Helsingborg.


  Ventilation

E. Coli-larm i Herrljunga

2022-07-08

Herrljunga kommun har gått ut med kokningsrekommendation på sin hemsida på grund av misstänkt E. Coli i utgående vatten.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Kylaggregat i Kalmar låter för högt

2022-07-07

Samhällsbyggnadsnämnden i Kalmar kommun har beslutat att Rikshem måste vidta åtgärder för att minska ljudet från ett kylaggregat, skriver dagenskalmar.nu.


  Kyla

Energieffektivisering först

2022-07-06

Slussen.biz gjorde ett digitalt nedslag på Almedalen och lyssnade på Ecoclime Groups panelsamtal om cirkulär energiteknik och energieffektivisering.


  Allmän Energieffektivisering

Ny ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi

2022-07-04

Regeringen utser Tomas Kåberger till ny ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi från och med den 1 september 2022.


  Allmän Arbetsmarknad