Fartfylld invigning hos Sweves

2021-12-03 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/band.jpgKommunalrådet i Sundbybergs stad, Stefan Bergström (C), skötte saxen under överinseende av Sweves vice vd Vladimir Safronov (t.v.) och Sundbybergs stads näringslivschef, Nico Werge. Foto: Mikael Ekberg

Slussen.biz fanns på plats när Sweves invigde sina nya lokaler i området Ursvik i Sundbyberg med bandklippning, utställning, grillat och godis. 

https://slussen.azureedge.net/image/10778/massa.jpg
Under invigningen fick 10 utställare möjligheten att presentera sig för besökarna. Foto: Mikael Ekberg

Närmare 100 besökare och 10 utställare slöt upp till invigningen av de nya lokalerna i Sundbyberg. Bland besökarna fanns konsulter, inspektörer, entreprenörer och beställare. 
- Vi har växt väldigt fort det senaste året. Från tre till tretton anställda. Med våra nya lokaler har vi förbättrat både arbetsmiljön för teknikerna och säkerheten för kunderna då vi kan genomföra alla arbeten inomhus. Det ger oss också ökade möjligheter att leverara de spolbilar och tv-bussar som efterfrågas av kunderna. Genom den mässan här på invigningen ger vi kunderna möjlighet att möta leverantörerna. Något som ju inte varit möjligt under pandemin, säger Liza Brentmar som är marknadsansvarig hos Sweves. 

https://slussen.azureedge.net/image/10778/foto.jpg
Glada miner när bandet var klippt. Foto: Mikael Ekberg.

Kommunalrådet Stefan Bergström (C) och näringslivschefen Nico Werge ifrån Sundbybergs stad stod för det symboliska klippet av det röda bandet. Därefter bjöds på grillunch, godis och nätverkande. 

Text: Ulrik Hammarsträng
Foto: Mikael Ekberg


 Dela     Tillbaka  

Upphandlingsbråk i Sundsvall

2022-01-26

Ett ventilationsföretag i Sundsvall har stämt Sundsvalls kommun på en miljon kronor då man menar att kommunen inte följt gällande ramavtal, rapporterar upphandling24.se.


  Ventilation

Schaktfritt viktigaste innovationen inom VA

2022-01-26

Schaktfri teknik är den viktigaste innovationen inom VA enligt en omröstning gjord av branschorganisationen Svenskt Vatten.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Stora mängder avloppsvatten rann ut i Skellefteälven

2022-01-26

350 000 liter orenat avloppsvatten i timmen rann rakt ut i Skellefteälven från lördag till tisdag, rapporterar bland annat P4 Västerbotten.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Införandet av EU:s nya dricksvattendirektiv

2022-01-25

Branschorganisationen Svenskt Vatten har tagit fram ett underlag till de organisationer som önskar lämna ett remissvar gällande införandet av EU:s nya dricksvattendirektiv.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Nytt labb ska lära forskarna ventilera bort covid

2022-01-24

Ett nytt labb vid Högskolan i Gävle ska lära forskarna ventilera bort covid.


  Ventilation Utbildning & FoU

Flerbostadshus "off-grid" - Förstudie

2022-01-21

Energimyndighetens beställargrupp bostäder presenterar en förstudie gällande möjligheten för flerbostadshus att helt eller delvis gå "off-grid" med hjälp av vätgas.


  El Utbildning & FoU

ExpoVent flyttas fram!

2022-01-21

Med anledning av den höga smittspridningen flyttas ExpoVent i Falun, Karlstad och Örebro fram till 5-7 april.


  Ventilation

Värmebranschen går fortsatt mycket starkt

2022-01-19

Trots den rådande pandemin och komponentbrist har försäljningen av värmepumpar ökat med 11 procent under 2021.


  Värme Kyla Arbetsmarknad

Värdet av vattenförsörjning

2022-01-18

Svenskt Vatten Utveckling presenterar rapporten Värdet av vattenförsörjning. En studie av hur svenska företag påverkas ekonomiskt vid avbrott i vattenförsörjningen.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Energimyndigheten summerar svängig energimarknad 2021

2022-01-18

Energimyndighetens årskrönika över 2021 summerar en svängig energimarknad.


  Allmän Utbildning & FoU