Standard vs Heavy Duty

2021-11-25 Enjay Ab

Varför använda standardutrustning i extrema miljöer när det finns bättre lösningar?

Lepido, den svenska innovationen från Enjay, är en extra tålig Heavy-Duty värmeväxlare, speciellt utvecklad för nedsmutsad ventilationsluft. Lepido gör det inte bara möjligt, utan även lönsamt, att återvinna energi i smutsiga och utmanande miljöer.

 

 

Vill du också sluta använda standardutrustning i extrema miljöer? Läs mer här:

Lepido - Heavy Duty Heat exchanger

 

 

 


 Dela     Tillbaka  

Lönsam energiåtervinning ur nedsmutsad frånluft

2022-01-03

Lepido är en svenskutvecklad, extra tålig ”heavy-duty ”värmeväxlare. Den är utvecklad för att fungera i extremt förorenad frånluft, vilket gör den relevant i flera olika typer av verksamheter där energiåtervinning är en utmaning.


  Ventilation Värme Energieffektivisering

Energiåtervinning – när ingenting annat fungerar

2021-10-21

Upplever du problem med energiåtervinning i smutsig frånluft? Har du standardutrustning installerad, och gjort allt men får ändå inte ut den förväntade energin och dras även med frekventa driftstopp och höga underhållskostnader? Då har vi lösningen.


  Ventilation Värme Energieffektivisering

Lepido, lönsam energiåtervinning ur smutsig ventilationsluft

2021-10-04

Lepido, en svensk innovationen från Enjay, är en extra tålig Heavy-Duty värmeväxlare speciellt utvecklad för nedsmutsad ventilationsluft. En Lepido gör det inte bara möjligt utan även lönsamt att återvinna energi i smutsiga och utmanande miljöer.


  Ventilation Värme Energieffektivisering