Genano AB söker en säljare till södra Sverige

2021-10-28 Genano AB

https://slussen.azureedge.net/image/17640/genanosalj.png

Genano AB är ett företag med mycket spännande framtidsutsikter och vi växer både i Sverige och internationellt. Genano har utvecklat en patenterad luftreningsteknologi som renar inomhusluften från ohälsosamma partiklar, virus och bakterier. I grunden är vi ett finskt företag som expanderat till att idag marknadsföra teknologin i mer än 50 länder.

Våra kunder är bl.a. sjukhus, skolor, äldreboenden och företag som ställer höga krav på luftkvaliteten. Under den pågående pandemin har efterfrågan på vår teknologi snabbt ökat eftersom den renar inomhusluften från virus. Med vår helhetslösning, Genano Ren Luft som Tjänst®, hjälper vi olika arbetsgivare att svara upp mot kraven på ”Safe at work”. Med denna tjänst hjälper vi också till att lösa de problem med inomhusluften som kan uppstå i fastigheter som drabbats av fukt, mögel och vattenskador.

För att svara upp mot ett starkt växande marknadsintresse behöver vi nu utöka vårt svenska säljteam med ytterligare en säljare till region södra Sverige. Vi erbjuder dig spännande möjligheter att utvecklas i ett företag som befinner sig i stark frammarsch. I din roll som säljare är du problemlösande och uppsökande med ett starkt engagemang för innemiljöfrågor.

Läs mer om tjänsten!


 Dela     Tillbaka  

Genano AB har certifierats för ISO 9001 och 14001

2022-01-24

Den 23 december blev det klart att Genano AB certifierats i enlighet med både ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 för företagets kvalitets- och miljöarbete. Certifieringsorgan har varit A3Cert.


  Ventilation

Man måste mäta för att veta!

2021-12-17

”Jag tycker det känns ganska bra. Vår inomhusluft är nog ok!” Vi tillbringar upp till 90 % av vår tid inomhus. Vi andas upp till cirka 15 000 liter luft under en dag. Ändå är det förvånansvärt ofta som man bedömer luftkvalitet på ren känsla.


  Ventilation

Luftkvalitet århundradets hälsoutmaning

2021-12-10

Hotet från luftföroreningar och Covid för upp frågan om luftkvalitet inomhus överst på listan över utmaningar inom hälsa. En stor del av våra liv tillbringas inomhus och det är dags att lyfta frågan om luftkvalitet till ledningsnivå.


  Ventilation

Luftrening halverade sjukfrånvaron

2021-12-03

”Inomhusluften är ett arbetsgivaransvar som måste tas på allvar – Ren Luft är en rättighet!”. Citatet är från en artikel för ett par år sedan och det är mer aktuellt idag än någonsin tidigare.


  Ventilation

Finsk forskargrupp vill öka kraven på luftrening

2021-10-18

För att minska risken för luftburen smitta vill forskargrupp i Finland att kraven ökar på lufthygien och luftrening.


  Ventilation Brand & säkerhet Utbildning & FoU

Luftrening löste problem med dålig inomhusluft i Boråsskola

2021-10-01

I äldre skolbyggnader är det inte ovanligt med dålig inomhusluft. I delar av Ekarängskolan i Borås var det bristande dränering runt ett av husen som orsakade problemen. När luftrenare tagits i drift märkte skolpersonalen en omedelbar förbättring.


  Ventilation Referensprojekt

Rapport visar hur viktigt det är med luftrening på kontor

2021-09-27

Ännu en rapport från Harvard visar hur viktigt det är med luftrening på kontor.


  Ventilation Utbildning & FoU

Luftrening gör luften säker i prisbelönt kontorskoncept

2021-08-20

Under våren 2021 lanserade YIT det nya co- working kontorskonceptet Workery+ i Helsingfors. Som en del av satsningen valde YIT att inleda ett samarbete med Genano för att med luftrening säkerställa en ren och virusfri inomhusluft.


  Ventilation Brand & säkerhet Referensprojekt

Första skolan med Genanos luftrening som förebyggande åtgärd

2021-06-01

Språkskolan i Upplands Väsby första skolan i landet att med Genano satsa på luftrening som förebyggande åtgärd under Coronapandemin.


  Ventilation Referensprojekt