Genano AB söker en säljare till södra Sverige

2021-10-28 Genano AB

https://slussen.azureedge.net/image/17640/genanosalj.png

Genano AB är ett företag med mycket spännande framtidsutsikter och vi växer både i Sverige och internationellt. Genano har utvecklat en patenterad luftreningsteknologi som renar inomhusluften från ohälsosamma partiklar, virus och bakterier. I grunden är vi ett finskt företag som expanderat till att idag marknadsföra teknologin i mer än 50 länder.

Våra kunder är bl.a. sjukhus, skolor, äldreboenden och företag som ställer höga krav på luftkvaliteten. Under den pågående pandemin har efterfrågan på vår teknologi snabbt ökat eftersom den renar inomhusluften från virus. Med vår helhetslösning, Genano Ren Luft som Tjänst®, hjälper vi olika arbetsgivare att svara upp mot kraven på ”Safe at work”. Med denna tjänst hjälper vi också till att lösa de problem med inomhusluften som kan uppstå i fastigheter som drabbats av fukt, mögel och vattenskador.

För att svara upp mot ett starkt växande marknadsintresse behöver vi nu utöka vårt svenska säljteam med ytterligare en säljare till region södra Sverige. Vi erbjuder dig spännande möjligheter att utvecklas i ett företag som befinner sig i stark frammarsch. I din roll som säljare är du problemlösande och uppsökande med ett starkt engagemang för innemiljöfrågor.

Läs mer om tjänsten!


 Dela     Tillbaka  

Nya kemiska föreningar i inomhusluften

2022-08-10

Utvecklingen av nya byggmaterial har lett till att helt nya kemiska föreningar idag finns i inomhusluften.


  Ventilation Utbildning & FoU

Möjlighet till säker patientisolering med Genanos luftrening

2022-06-29

En fallstudie på ett sjukhus i Italien visar på möjligheten till säker patientisolering med Genanos luftrening. En viktig erfarenhet även för svensk sjukvård.


  Ventilation Brand & säkerhet Referensprojekt Utbildning & FoU

Hur kan luftkvalitet mätas och vilka gränsvärden bör finnas

2022-06-22

Hur kan luftkvalitet mätas och vilka gränsvärden bör finnas för inomhusluften? Kvaliteten hos inomhusluften kan studeras ingående genom att mäta förekomsten av VOC och VVOC.


  Ventilation Utbildning & FoU

Forskare medverkar i Genanos artikelserie om gränsvärden

2022-05-09

Forskare medverkar när Genano Oy startar artikelserie om luftkvalitet och behovet av gränsvärden.


  Ventilation Utbildning & FoU

Genano delar ut ”Genano Clean Air Award” våren 2023

2022-04-29

Genano Oy har tagit beslut om att under 2022 instifta utmärkelsen Genano Clean Air Award. Första gången priset delas ut blir i april 2023. I några länder sker det i samband med att Genano arrangerar ”Luftkvalitetsdagen”.


  Ventilation

Luftrening skyddar personal och forskningsresultat på NEST

2022-02-28

NEST, National Enterprise for nanoScience and nanoTechnology, i Pisa (Italien) är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningscenter. För att skydda både personal och forskningsresultat har nyligen ett antal luftrenare från Genano installerats.


  Ventilation Referensprojekt

Genano AB har certifierats för ISO 9001 och 14001

2022-01-24

Den 23 december blev det klart att Genano AB certifierats i enlighet med både ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 för företagets kvalitets- och miljöarbete. Certifieringsorgan har varit A3Cert.


  Ventilation

Man måste mäta för att veta!

2021-12-17

”Jag tycker det känns ganska bra. Vår inomhusluft är nog ok!” Vi tillbringar upp till 90 % av vår tid inomhus. Vi andas upp till cirka 15 000 liter luft under en dag. Ändå är det förvånansvärt ofta som man bedömer luftkvalitet på ren känsla.


  Ventilation

Luftkvalitet århundradets hälsoutmaning

2021-12-10

Hotet från luftföroreningar och Covid för upp frågan om luftkvalitet inomhus överst på listan över utmaningar inom hälsa. En stor del av våra liv tillbringas inomhus och det är dags att lyfta frågan om luftkvalitet till ledningsnivå.


  Ventilation

Luftrening halverade sjukfrånvaron

2021-12-03

”Inomhusluften är ett arbetsgivaransvar som måste tas på allvar – Ren Luft är en rättighet!”. Citatet är från en artikel för ett par år sedan och det är mer aktuellt idag än någonsin tidigare.


  Ventilation