Fläktvägg med överlägsen prestanda!

2021-10-25 Nicotra Gebhardt AB

https://slussen.azureedge.net/image/295/RPM_RQM-RLM.JPG

På senare tid så har installation av s.k. fläktvägg blivit populärt, särskilt när det är aktuellt med utbyte av större fläktar med stora flöden. Man erhåller då en konstruktion där man istället för att montera in en ny större fläkt, vilket kan vara komplicerat när det gäller intransport, ersätter den gamla fläkten med flera mindre fläktar monterade i en vägg. Det blir då lättare att transportera in de mindra fläktarna och med stapelbara varianter så blir det mycket enkelt att bygga upp fläktväggen. Man erhåller också en bättre redundans då man vid driftstopp på en fläkt kan köra de övriga och då klara större delen av (eller hela) ventilationsbehovet under den tiden man felsöker och åtgärdar problemet.  

När man planerar en fläktväggsinstallation är det några viktiga faktorer som avgör prestandan;

  1. Vilken plats finns tillgänglig?
  2. Vilken blir den optimala konfigurationen (hur många fläktar är lämpligt)?
  3. Vilken verkningsgrad kan uppnås?
  4. Vilka inbyggnadsförluster bör man räkna med?

Just inbyggnadsförlusterna är en faktor som ofta förbises. Faktum är att inbyggnadsförlusterna kan öka energiförbrukningen med 10-tals procent. Vid bruk av kammarfläktar i fläktväggen, vilket idag är den vanligaste lösningen, får man ALLTID inbyggnadsförluster. Dessa beror i första hand av avståndet mellan fläktarna i fläktväggen. De beror också på avståndet til de yttre väggarna samt tak och golv. På vänsta bilden ovan visas principen för funktionen med kammarfläktar i fläktväggen. Alla fläktarna blåser mot varandra och detta ger upphov till turbulens och motriktade luftrörelser som i sin tur ger ökad energiförbrukning. Om inte denna faktor beräknas och redovisas så kommer man efter installationen erhålla en betydligt högre energiförbrukning jämfört med det beräknade värdet. På den högra bilden redovisas fläktvägg baserad på fläkt RQM MultiEvo. Den har en kåpa runt fläkthjulet med fyra utlopp. Kåpan i sig ger en kraftig ökning av verkningsgraden på grund av den tryckhöjande effekt som den ger. I fläktväggen ger den ytterligare en stor fördel - ingen fläkt blåser mot någon annan i fläktväggen. Detta gör att en fläktvägg baserad på RQM MultiEvo normalt ej ger några inbyggnadsförluster. Därigenom så kan man nå en systemverkningsgrad (fläkt inkl. motor och omriktare) på 78% vilket kan jämföras med kammarfläktens verkningsgrad med inbyggnadsförluster som kan hamna omkring 60%.

Kontakta oss för vidare information och hjälp för beräkning av bästa lösning för er. Vi gör gärna platsbesök!

Klicka på länken för kontaktuppgifter; https://www.nicotra-gebhardt.se/kontakt1.asp


 Dela     Tillbaka  

Utbytesfläkt RQM installationsvideo

2021-09-24

Sedan lanseringen för 4 år sedan av fläkt RQM MultiEvo så har framgångarna staplats på hög. RQM är marknadens överlägset mest effektiva fläkt. Här har vi skapat en video som visar hur enkel den är att installera.


  Ventilation Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Daniel Lindberg till Nicotra Gebhardt!

2021-09-02

Nicotra Gebhardt förstärker sin försäljningsorganisation med Daniel Lindberg som regionansvarig säljare i Norra Sverige och placering i Umeå.


  Ventilation Arbetsmarknad

Teknisk Utesäljare Södra Sverige!

2021-06-02

Nicotra Gebhardt befinner sig ett expansivt skede och söker en teknisk utesäljare till region Skåne!


  Ventilation Platsannonser

Teknisk utesäljare Norrland!

2021-06-02

Nicotra Gebhardt befinner sig ett expansivt skede och söker en teknisk utesäljare till region Norrland!


  Ventilation Platsannonser

Nya storlekar av RDP

2021-05-27

Nicotra Gebhardt utökar sitt program av dubbelsugande EC-fläkten RDP till att nu finnas upp till fläkthjulsstorlek 630 mm och motoreffekt upp till 5.9 kW. Den maximala systemverkningsgraden uppgår till hela 67%!!!


  Ventilation Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Utökad serie av kompakta kammarfläktar med EC-motor

2021-05-03

Nicotra Gebhardt lanserar fler storlekar av den kompakta kammarfläkten PFP med EC-motor. Nu finns storlekar upp till 710 mm fläkthjul och motoreffekt upp till 5.5 kW. PFP kännetecknas av kompakta mått och låg vikt.


  Ventilation Produktnytt & kataloger

Nicklas Sjögren till Nicotra Gebhardt!

2021-03-22

Nicotra Gebhardt förstärker sin försäljningsorganisation med Nicklas Sjögren som regionansvarig säljare i södra Sverige.


  Ventilation Arbetsmarknad

Johan Nyhlén till Nicotra Gebhardt!

2019-12-11

Vi har glädjen att meddela att Johan Nyhlén tisdag denna vecka började sin anställning som försäljningsingenjör, region väst med placering på vårt kontor i Mölndal.


  Ventilation Värme Kyla Arbetsmarknad

Utbyte av axialfläkt till fläktvägg

2019-11-14

Med fläktväggslösningar så kan du ersätta axialfläktar med stort flöde på ett enkelt sätt och samtidigt kraftigt förbättra energieffektiviteten. Med vår överlägset effektiva lösning har flertalet lyckade projekt genomförts i vårt avlånga land.


  Ventilation Energieffektivisering Produktnytt & kataloger Referensprojekt