Finsk forskargrupp vill öka kraven på luftrening

2021-10-18 Genano AB

https://slussen.azureedge.net/image/17640/genanomun.jpg

För att minska risken för luftburen smitta vill forskargrupp i Finland att kraven ökar på lufthygien och luftrening.

 

I en artikel i den finländska dagstidningen Helsingin Sanomat* beskrivs det intensiva arbete som en forskargrupp i Finland inledde i början av 2020. Ett 30-tal forskare gick samman för att undersöka om Covid-19 kunde spridas som en luftburen smitta. Vid den här tiden var den allmänna uppfattningen att viruset spreds som en droppsmitta.

Efter ett par månader hade forskargruppen i Finland kommit fram till ett resultat. De hade länge misstänkt att viruset kunde spridas som en luftburen smitta via små aerosolpartiklar som personer släpper ut via luftvägarna och som kan sväva i luften under flera timmar. De observationer som forskarna gjorde betecknades som ett paradigmskifte när det gäller synen på smittspridning. Man drog en parallell till bland annat tuberkulos och mässling där det tog en tid innan uppfattningen om hur smittspridning sker förändrades.

Forskningsresultaten från de finska forskarna följdes av hundratals studier runt om i världen som kom fram till samma resultat: Covid-19 är en luftburen smitta. Under våren 2021 redogjorde den medicinska tidskriften Lancet för ett 10-tal argument om varför svävande viruspartiklar av luften är den vanligaste orsaken till smittspridning. Senare under året började också de allmänna riktlinjerna för begränsning av smittspridning att förändras runt om i världen. Detta gäller också Sverige.

Riktad lufthygien minskar viruskoncentrationer i inomhusluften

De finländska forskarna är eniga om att risken för luftburen smittspridning kan reduceras med rätt åtgärder och ett exempel är genom förbättring av lufthygienen inomhus. Med lufthygien avses att viruskoncentrationer inomhus kan reduceras genom effektiv ventilation och luftrening. Denna kombination sammanfattas med begreppet ”riktad lufthygien”.

Peter Christiansen som är skandinavisk försäljningsdirektör på Genano AB är glad för att forskarna lyfter fram lufthygien som begrepp, och att även luftrening betecknas som en viktig smittskyddsåtgärd tillsammans med ventilation.

”Vi har arbetet länge med att betona vikten av luftrening och ser väldigt positivt på det intensiva arbete som utförts av den finska forskargruppen. Jag hoppas och tror att deras forskningsresultat även ska få spridning i Sverige. Samtidigt är det viktigt att vi på Genano nu når ut med information om att det inte är alla luftrenare på marknaden som kan bidra till den lufthygien som forskarna efterlyser. Vår teknik avdödar virus som sprids i luften och till skillnad mot andra luftrenare klarar Genanos luftrenare av att eliminera de allra minsta och farligaste ultrasmå partiklarna som svävar i luften”.

Ville Vuorinen är biträdande professor vid Aalto-universitet i Finland och han menar att kraven på lufthygien där luftrening utgör en viktig del inte ska upphöra när Coronapandemin klingar av och restriktionerna lättar. Hans uppfattning är att riktad lufthygien kommer att spela en viktig roll för att minska smittspridningen av framtida luftburna virussjukdomar.

”Luftburna virussjukdomar kommer inte att försvinna. Det är något vi får leva med och utmaningen blir att på olika sätt göra det säkert för människor att gå till sina arbeten, besöka evenemang och andra offentliga platser”.

*Källa: Helsingin Sanomat 6.10.2021: Finnish Researchers understood the mechanism of the virus infection.

Relaterade länkar

 


 Dela     Tillbaka  

Luftrening halverade sjukfrånvaron

2021-12-03

”Inomhusluften är ett arbetsgivaransvar som måste tas på allvar – Ren Luft är en rättighet!”. Citatet är från en artikel för ett par år sedan och det är mer aktuellt idag än någonsin tidigare.


  Ventilation

Genano AB söker en säljare till södra Sverige

2021-10-28

Genano AB söker en säljare till Skåne, Blekinge samt Småland.


  Ventilation Platsannonser

Luftrening löste problem med dålig inomhusluft i Boråsskola

2021-10-01

I äldre skolbyggnader är det inte ovanligt med dålig inomhusluft. I delar av Ekarängskolan i Borås var det bristande dränering runt ett av husen som orsakade problemen. När luftrenare tagits i drift märkte skolpersonalen en omedelbar förbättring.


  Ventilation Referensprojekt

Rapport visar hur viktigt det är med luftrening på kontor

2021-09-27

Ännu en rapport från Harvard visar hur viktigt det är med luftrening på kontor.


  Ventilation Utbildning & FoU

Luftrening gör luften säker i prisbelönt kontorskoncept

2021-08-20

Under våren 2021 lanserade YIT det nya co- working kontorskonceptet Workery+ i Helsingfors. Som en del av satsningen valde YIT att inleda ett samarbete med Genano för att med luftrening säkerställa en ren och virusfri inomhusluft.


  Ventilation Brand & säkerhet Referensprojekt

Första skolan med Genanos luftrening som förebyggande åtgärd

2021-06-01

Språkskolan i Upplands Väsby första skolan i landet att med Genano satsa på luftrening som förebyggande åtgärd under Coronapandemin.


  Ventilation Referensprojekt

Luftrenare ger landslag en coronasäker miljö

2021-05-28

Luftrenare från Genano ger Belgiens herrlandslag i landhockey en coronasäker träningsmiljö både före och under OS i Tokyo.


  Ventilation Referensprojekt

Gymnasierna kommer inte ha ett bra skydd mot smittspridning

2021-04-12

Gymnasieskolorna kommer inte ha ett bra skydd mot smittspridning vid en återgång till närundervisning.


  Ventilation Brand & säkerhet

Skolan kunde fortsätta tack vare Genano Ren Luft som tjänst

2021-04-07

Tack vare Genano Ren Luft som Tjänst kunde verksamheten i fuktskadade Teglaskolan i Skara kommun fortsätta i väntan på att Viktoriaskolan, en av landets modernaste skolor, skulle stå klar.


  Ventilation Referensprojekt