Solcellsparker ett intressant investeringsobjekt

2021-09-01 EnergiEngagemang Sverige AB

Som helhetsentreprenör till Sveriges största solcellspark vet vi att solcellsparker är för både företag och lantbruk ett mycket intressant investeringsobjekt. Utbyggnaden av solcellsparker kommer i likhet med övriga Europa bli ett naturligt inslag i det svenska landskapet framöver och en viktig del i det svenska elsystemet.

Stora företag och organisationer ska bygga storskaligt

Att köpa grön el från sin elleverantör för att visa på ett miljöengagemang är mycket vanligt bland stora företag. Men nu finns en mycket mer konkret åtgärd när vi kan hjälpa företag att inte bara köpa el till ett bra pris utan även ta en aktiv roll i utbyggnaden av förnybara energikällor genom att äga egna produktionsanläggningar.

Obrukbar mark kan bli en lönsam affär

Vi hjälper även markägare att få bättre avkastning på mark som inte kan brukas eller som på annat sätt inte används. Här finns möjligheter att enkelt montera en solcellsanläggning direkt på marken. Fördelarna är många, det går snabbt att genomföra installationen, vilket i sin tur ger en billigare installationskostnad jämfört med takinstallationer. På marken kan man också rikta panelerna så att de placeras optimalt utifrån solens gång.


 Dela     Tillbaka