Luftrening gör luften säker i prisbelönt kontorskoncept

2021-08-20 Genano AB

https://slussen.azureedge.net/image/17640/genano_2.jpg
Anders Stenbäck, VP of Offering and Services, på YIT berättar att mycket arbete och studier ligger bakom satsningen på det nya konceptet.

Under våren 2021 lanserade YIT det nya kontorskoncept Workery+ i Helsingfors. YIT Workery+ är ett co- working koncept för framtidens hybridarbete där människor förväntas komma och gå i betydligt större utsträckning än tiden innan Coronapandemin. I ett tidigt skede ställde YIT mycket höga krav på bl a säkerheten för de som använder kontorsytorna. Som en del av satsningen valde YIT att inleda ett samarbete med Genano för att med luftrening säkerställa en ren och virusfri inomhusluft.

Med Genanos patenterade teknik avdödas virus och bakterier samtidigt som inomhusluften renas från oönskade partiklar som t ex pollen. YIT Workery+ har blivit en stor framgång och idag finns ett 100-tal av Genanos luftrenare utplacerade på kontoren i Vallila, Teurastamo, Esplanadi och Keilaniemi. Ett bevis på att YIT Workery+ väckt uppmärksamhet är att co-working konceptet tilldelats utmärkelsen ”Smartest Building in the World” av föreningen Smart Building Certification.

Virusfri luft lockar människor tillbaks till kontoren

Anders Stenbäck som är VP of Offering and Services på YIT, Finlands största byggbolag, berättar att mycket arbete och studier ligger bakom satsningen på det nya konceptet.

"Vi vet att många funderar på hur man kan få en säker återkomst till kontoren och hur arbetet kommer att se ut i framtiden. Vi har studerat detta tillsammans med bl a med hjärnforskare och HR -proffs. Resultaten är tydliga. En bild växer fram där människor vill gå tillbaka till människor samtidigt som man förväntar sig en säker kontorsmiljö. Vi har också fått en väldigt positiv återkoppling från många som arbetar i de nya lokalerna. De får extra säkerhet tack vare Genanos luftrenare och de föredrar också lokaler där det finns luftrenare utplacerade”.

Peter Christiansen som är skandinavisk försäljningschef för Genano menar att YIT Workery+ kan komma att få stor betydelse för utformningen av co-working koncept även i Sverige.

”Det är en tydlig trend mot att det etableras allt fler hybridarbetsplatser runt om i landet. Det är ingen tvekan om att en virusfri och ren inomhusluft blir viktig när vi nu går mot en fas med Back to Work. När man integrerar luftreningen i ett totalkoncept för en säker arbetsmiljö kommer människor att känna sig säkrare och tryggare. YIT Workery+ har visat att det blir resultatet och vi står redo för att tillsammans med framsynta kontorsutvecklare och byggbolag skapa den säkra inomhusluft som kommer att efterfrågas i allt större utsträckning”.


 Dela     Tillbaka  

Forskare medverkar i Genanos artikelserie om gränsvärden

2022-05-09

Forskare medverkar när Genano Oy startar artikelserie om luftkvalitet och behovet av gränsvärden.


  Ventilation Utbildning & FoU

Genano delar ut ”Genano Clean Air Award” våren 2023

2022-04-29

Genano Oy har tagit beslut om att under 2022 instifta utmärkelsen Genano Clean Air Award. Första gången priset delas ut blir i april 2023. I några länder sker det i samband med att Genano arrangerar ”Luftkvalitetsdagen”.


  Ventilation

Luftrening skyddar personal och forskningsresultat på NEST

2022-02-28

NEST, National Enterprise for nanoScience and nanoTechnology, i Pisa (Italien) är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningscenter. För att skydda både personal och forskningsresultat har nyligen ett antal luftrenare från Genano installerats.


  Ventilation Referensprojekt

Genano AB har certifierats för ISO 9001 och 14001

2022-01-24

Den 23 december blev det klart att Genano AB certifierats i enlighet med både ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 för företagets kvalitets- och miljöarbete. Certifieringsorgan har varit A3Cert.


  Ventilation

Man måste mäta för att veta!

2021-12-17

”Jag tycker det känns ganska bra. Vår inomhusluft är nog ok!” Vi tillbringar upp till 90 % av vår tid inomhus. Vi andas upp till cirka 15 000 liter luft under en dag. Ändå är det förvånansvärt ofta som man bedömer luftkvalitet på ren känsla.


  Ventilation

Luftkvalitet århundradets hälsoutmaning

2021-12-10

Hotet från luftföroreningar och Covid för upp frågan om luftkvalitet inomhus överst på listan över utmaningar inom hälsa. En stor del av våra liv tillbringas inomhus och det är dags att lyfta frågan om luftkvalitet till ledningsnivå.


  Ventilation

Luftrening halverade sjukfrånvaron

2021-12-03

”Inomhusluften är ett arbetsgivaransvar som måste tas på allvar – Ren Luft är en rättighet!”. Citatet är från en artikel för ett par år sedan och det är mer aktuellt idag än någonsin tidigare.


  Ventilation

Genano AB söker en säljare till södra Sverige

2021-10-28

Genano AB söker en säljare till Skåne, Blekinge samt Småland.


  Ventilation Platsannonser

Finsk forskargrupp vill öka kraven på luftrening

2021-10-18

För att minska risken för luftburen smitta vill forskargrupp i Finland att kraven ökar på lufthygien och luftrening.


  Ventilation Brand & säkerhet Utbildning & FoU

Luftrening löste problem med dålig inomhusluft i Boråsskola

2021-10-01

I äldre skolbyggnader är det inte ovanligt med dålig inomhusluft. I delar av Ekarängskolan i Borås var det bristande dränering runt ett av husen som orsakade problemen. När luftrenare tagits i drift märkte skolpersonalen en omedelbar förbättring.


  Ventilation Referensprojekt