Har du kontroll över den rekommenderade luftfuktigheten?

2021-07-07 Condair AB

Som ingenjör eller produktionschef är det viktigt att ha kontroll över vilken luftfuktighet som rekommenderas för just den branschen du arbetar med. På Condair säkerställer vi rätt luftfuktighet i många branscher och industrier med befuktning och avfuktning. Få därför en översikt över några av de rekommenderade luftfuktighetsområdena här.

Det är viktigt att ha kontroll över parametrar som fuktighet, luftutbyte, CO2 och temperatur för att den dagliga driften ska fungera optimalt. Om luftfuktigheten till exempel inte är optimal kan det få konsekvenser för kvaliteten på företagets produkter, hållbarheten kan försämras och maskiner kan bli felaktiga och stillestånd kan uppstå.

Få därför en översikt här över de rekommenderade luftfuktighetsnivåerna i olika branscher.

Rekommenderade intervaller för fuktighet:

Museer: Museer måste säkerställa en luftfuktighet på 40-50% så att målningar och organiska material som trä och läder inte går sönder. I de områden på ett museum där det finns metaller måste dock luftfuktigheten hållas lägre, ibland så lågt som 20-30%.

Sjukhus: Det är en stor investering för ett sjukhus att köpa professionella MR-skannrar, och eftersom fotokvalitet och garantin vanligtvis är bunden till att hålla luftfuktigheten på en stabil nivå är det vanligt för sjukhus att kontrollera luftfuktigheten i skannerrummen till ca 45%

Elektronik: För att undvika elektrisk laddning och bildning av statisk elektricitet, problem med limningsprocesser och måttförändringar måste det finnas en fuktighet på minst 35%.

Förpackning, kartong och papper: För att undvika variationer i produktionen och att maskinerna stannar måste luftfuktigheten upprätthållas mellan 45-55%.

Farmaceutisk tillverkning och livsmedel: För att säkerställa hållbarheten för bland annat mat och medicin bör luftfuktigheten hållas på 40-50%.


 Dela     Tillbaka  

Avfuktare för pool- och spaavdelningar förhindrar fuktskador

2021-09-14

I rum med pooler och spa blir luftfuktigheten ofta för hög. Hög luftfuktighet kan orsaka mögelbildning och fuktskador i byggnaden. Förhöjd luftfuktighet kan därför vara dyrt, därför är en avfuktare en bra investering.


  Ventilation Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Avfuktare löser problem med fukt i fryslager

2021-09-08

Många fryslager har problem med fukt och kondens. Man måste därför reglera luftfuktigheten. Att reglera luftens fuktighet i ett fryslager är en svår utmaning.


  Ventilation Kyla Automation/Styr- och Regler

Korrekt luftfuktighet året runt

2021-06-30

På sjukhus, testrum och tex laboratorier är det extremt viktigt att luftfuktigheten inte blir för hög eller för låg. I själva verket måste luftfuktigheten kontrolleras mycket exakt, därför ställs krav att kontrollera luftfuktigheten året runt.


  Ventilation Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Energieffektivisering

Statisk elektricitet är ett problem i många branscher

2021-06-16

I många produktionsmiljöer och industrier är det viktigt att säkerställa korrekt fuktighet så att ingen statisk elektricitet genereras. Det är därför viktigt att hålla koll på fuktigheten.


  Ventilation El Brand & säkerhet Referensprojekt

Uppnå noggrann fuktreglering med en avfuktare

2021-06-08

Noggrann luftfuktighetskontroll är ofta avgörande för produktioner och industrier inom områden som elektronik, läkemedel, laboratorier, plast, förpackning och tryckerier. Men många underskattar behovet av avfuktning under sommarmånaderna.


  Ventilation Värme Kyla Automation/Styr- och Regler Produktnytt & kataloger

Korrekt inomhusklimat bevarar kulturarvet

2021-05-19

På Riksantikvarieämbetet är det oerhört viktigt att se till att inomhusklimatet i museum arkivet varken är för torrt eller för fuktigt. Korrekt inomhusklimat med fuktreglering säkerställer optimalt bevarande.


  Ventilation Värme Kyla Referensprojekt

Guide: Välj rätt avfuktare

2021-05-05

Vi står snart inför varmare väder och fler företag kan därför behöva avfukta så att luftfuktigheten inte blir för hög. För hög luftfuktighet är skadlig för människor, maskiner och byggnader.


  Ventilation Värme Kyla Energieffektivisering Produktnytt & kataloger Arbetsmarknad

20 års erfarenhet inom branschen

2021-04-22

Johan Höckne, Sverigechef på Condair AB, prickar av en milstolpe denna månad. Han har arbetat i branschen i 20 år och har lång erfarenhet av HVAC, luftbefuktning och avfuktning. I lite mer än två år har han varit anställd av Condair och hjälpt till a


  Ventilation Värme Kyla Arbetsmarknad

Vi söker efter en ny servicetekniker

2021-04-14

Condair AB letar efter en servicetekniker. Du kommer att vara en del av ett erfaret och engagerat team och ha ett delat ansvar att bygga upp serviceverksamheten i Sverige.


  Ventilation Kyla Platsannonser