Ny plattform för klimatanpassad och cirkulär upphandling

2021-06-18 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/Kontor_aterbruk.jpg

Att ställa tydliga miljökrav vid upphandling är en nyckel för att åstadkomma minskad klimatpåverkan från produkter och tjänster. För att stötta omställningen till en cirkulär ekonomi lanserar IVL tillsammans med innovationsprogrammet RE:Source och Återvinningsindustrierna nu en hemsida för offentlig upphandling i ett livscykelperspektiv.

Upphandling har identifierats som ett centralt verktyg i samhällets omställning till en cirkulär ekonomi. Den nationella upphandlingsstrategin poängterar också att ett livscykelperspektiv ska beaktas i offentlig upphandling eftersom ett bristande helhetsperspektiv annars kan leda till felsatsningar och utebliven klimateffekt. Men det behövs mer kunskap och praktisk vägledning på området.

– Cirkulär upphandling är en relativt ny företeelse som inte omfattas av nuvarande upphandlingsregelverk, så det finns en stor efterfrågan på vägledning och exempel på hur den ska tillämpas i praktiken. Cirkulär upphandling behöver också utvecklas för att beakta livscykelperspektivet, säger Sven-Olof Ryding på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Den nya hemsidan ger kunskap, tips och råd till upphandlare och leverantörer som arbetar med, eller vill börja arbeta med, klimatanpassad och cirkulär upphandling. Den ger också information om nya lagar och regler för upphandling, vad som pågår på det politiska planet och inom forskningsvärlden. Gemensamt är livscykelperspektivet, att beakta en produkts hela livscykel, från tillverkning till slutlig avfallshantering. På hemsidan förklaras begrepp som livscykelanalys (LCA), miljövarudeklarationer (EPD) och produktkategoriregler (PCR) och hur dessa kan användas för att göra jämförelser mellan olika produkters klimatprestanda i upphandlingssammanhang.

Öppen databas med upphandlingskriterier

Cirkulär upphandling är förhållandevis komplicerat eftersom produkter ofta är sammansatta av flera material där varje komponent måste beaktas separat. Detta leder till en stor mängd tänkbara kriterier. På hemsidan har man därför tagit fram en öppen, sökbar databas kallad Kriterieklivet som innehåller upphandlingskriterier för olika produktgrupper och som kan användas i det praktiska upphandlingsarbetet.

– För att få en överblickbar ordning av cirkulära kriterier har Kriterieklivet identifierat ett 20-tal olika typer av åtgärdsspecifika upphandlingskrav och sorterat dem i ett livscykelperspektiv – från leverantörers affärsmodeller till rapportering från avfallshantering, säger Sven-Olof Ryding.

Detta har resulterat i ett 70-tal sökbara åtgärdsspecifika kriterier för många av de produktgrupper som Upphandlingsmyndigheten har i sitt kriteriebibliotek.

– En uppdelning av åtgärdsspecifika cirkulära kriterier i ett livscykelperspektiv underlättar för upphandlare och leverantörer att identifiera de respektive roller och ansvar varje part har i en pågående upphandling. Att upphandla cirkulärt gör att beställare och leverantörer måste hjälpas åt och samarbeta på ett nytt sätt för att säkerställa fungerande och effektiva materialflöden, säger Elvira Molin på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Kriterieklivet gör det också möjligt att söka efter PCR-beräkningsregler för olika produktgrupper via det internationella EPD-systemet. I denna databas finns cirka 130 olika produktspecifika klimatkriterier – de flesta inom byggsektorn särskilt anpassade för att klara kraven i offentlig upphandling.

Läs mer på: www.upphandling.ivl.seöppnas i nytt fönster

Ett särskilt event om Kriterieklivet kommer att ordnas under hösten. Mer information om detta kommer presenteras på IVL:s hemsida.

Källa: IVL Svenska Miljöinsitutet


 Dela     Tillbaka  

Bruno sniffar efter vattenläckor

2021-07-09

I Tjörns kommun pågår ett unikt projekt där man använder sig av en sökhund för att identifiera vattenläckor, rapporterar sr.se.


  Allmän Utbildning & FoU

Krönika: Insikt, åsikt eller bara skymd sikt?

2021-07-08

Så här i sommartider funderar vår krönikör, Lars Andrén, över vår hantering av kriser och hur man ska komma ur dem med bästa möjliga utfall.


  Allmän Krönikor

Föreläsning om VAV-styrning via öppna system

2021-07-08

Missa inte föreläsningen Plattform för teknisk fastighetsdrift - VAV-styrning via öppna system av Bjarne Johansson från Systeminstallation från DigiVent. Föreläsningen arrangerades i samarbete med Energi- och Miljötekniska Föreningen.


  Ventilation Automation/Styr- och Regler

Ny SVU-rapport: Samverkan 2.0

2021-07-08

Svenskt Vatten presenterar rapporten Samverkan 2.0.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Termitventilation i digitalt Almedalen

2021-07-07

Slussen.biz fanns med på webbinariet Klimatsmart inomhusklimat under den digitala Almedalsveckan.


  Ventilation

Investeringar i vatten kan lyfta världens ekonomi

2021-07-07

Investeringar i vatten kan lyfta världens ekonomi med biljoner dollar enlige en rapport som tagits fram av WaterAid och Vivid Economics.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Hur bör energigemenskaper implementeras i Sverige?

2021-07-06

Slussen.biz gjorde ett nedslag på Svensk Solenergis webbinarium “Hur bör energigemenskaper implementeras i Sverige?” under den pågående digitala Almedalsveckan.


  El Solvärme & solenergi

Renar E4:ans vägdagvatten från mikroplast

2021-07-06

I en unik studie har forskare vid Luleå tekniska universitet tillsammans med IVL Svenska miljöinstitutet undersökt hur effektiv en dagvattenreningsanläggning är på att rena mikroplast från en av Sveriges mest trafikerade bilvägar.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Sommaren är här med semester!

2021-07-05

Sommaren och så också välbehövlig semester. Slussen.biz växel är semesterstängd från 12 juli till 9 augusti då vi är tillbaka med nya krafter. Självklart är vår löpsedel öppen för våra läsare som vanligt.


  Allmän

Riksdagen vill ha bort det kommunala VA-tvånget

2021-07-02

Slussen.biz har tagit del av ett webbinarium med temat "Riksdagens avloppsuppror: ny frihet eller katastrof för kommunens VA-planering?" arrangerat av VA-Fakta.


  Vatten & avlopp (yttre VA)