Statisk elektricitet är ett problem i många branscher

2021-06-16 Condair AB

https://slussen.azureedge.net/image/170972/Statisk_elektricitet_-_banner.jpg

I många produktionsmiljöer och industrier är det viktigt att säkerställa korrekt fuktighet så att ingen statisk elektricitet genereras. Detta gäller bland annat elektronik- och plastproduktioner, på sjukhus och produktioner som har att göra med dynamit. Även på kontor kan statisk elektricitet uppstå och ge anställda obehagliga stötar. Det är därför viktigt att hålla koll på fuktigheten.

Statisk elektricitet kan minska produktiviteten, sänka produktkvaliteten och skapa allvarliga säkerhetsproblem för anställda på grund av gnistor. Statisk elektricitet kan också orsaka skador på utrustning och maskiner som kan leda till stillestånd i produktionen. Det är därför viktigt för både anställda och produktionen att säkerställa en korrekt luftfuktighet.

Undvik statisk elektricitet med rätt fuktighet

Befuktning är en utbredd och lämplig metod för att undvika uppbyggnad av statisk elektricitet. När luftfuktigheten kontrolleras och hålls på en optimal nivå fungerar vatteninnehållet i luften som en naturlig elektrisk ledare som kommer att leda bort eventuell statisk elektricitet.

Det skiljer sig från bransch till bransch vilken luftfuktighet man ska bibehålla. Till exempel i elektronikproduktioner rekommenderas att luftfuktigheten hålls på 35-45% och att luftfuktigheten hålls mellan 40-50% I MR-kameror på sjukhus.


 Dela     Tillbaka  

Avfuktare för pool- och spaavdelningar förhindrar fuktskador

2021-09-14

I rum med pooler och spa blir luftfuktigheten ofta för hög. Hög luftfuktighet kan orsaka mögelbildning och fuktskador i byggnaden. Förhöjd luftfuktighet kan därför vara dyrt, därför är en avfuktare en bra investering.


  Ventilation Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Avfuktare löser problem med fukt i fryslager

2021-09-08

Många fryslager har problem med fukt och kondens. Man måste därför reglera luftfuktigheten. Att reglera luftens fuktighet i ett fryslager är en svår utmaning.


  Ventilation Kyla Automation/Styr- och Regler

Har du kontroll över den rekommenderade luftfuktigheten?

2021-07-07

Som ingenjör eller produktionschef är det viktigt att ha kontroll över vilken luftfuktighet som rekommenderas för just den branschen du arbetar med. Få därför en översikt över några av de rekommenderade luftfuktighetsområdena här.


  Ventilation Värme Kyla Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Energieffektivisering Referensprojekt

Korrekt luftfuktighet året runt

2021-06-30

På sjukhus, testrum och tex laboratorier är det extremt viktigt att luftfuktigheten inte blir för hög eller för låg. I själva verket måste luftfuktigheten kontrolleras mycket exakt, därför ställs krav att kontrollera luftfuktigheten året runt.


  Ventilation Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Energieffektivisering

Uppnå noggrann fuktreglering med en avfuktare

2021-06-08

Noggrann luftfuktighetskontroll är ofta avgörande för produktioner och industrier inom områden som elektronik, läkemedel, laboratorier, plast, förpackning och tryckerier. Men många underskattar behovet av avfuktning under sommarmånaderna.


  Ventilation Värme Kyla Automation/Styr- och Regler Produktnytt & kataloger

Korrekt inomhusklimat bevarar kulturarvet

2021-05-19

På Riksantikvarieämbetet är det oerhört viktigt att se till att inomhusklimatet i museum arkivet varken är för torrt eller för fuktigt. Korrekt inomhusklimat med fuktreglering säkerställer optimalt bevarande.


  Ventilation Värme Kyla Referensprojekt

Guide: Välj rätt avfuktare

2021-05-05

Vi står snart inför varmare väder och fler företag kan därför behöva avfukta så att luftfuktigheten inte blir för hög. För hög luftfuktighet är skadlig för människor, maskiner och byggnader.


  Ventilation Värme Kyla Energieffektivisering Produktnytt & kataloger Arbetsmarknad

20 års erfarenhet inom branschen

2021-04-22

Johan Höckne, Sverigechef på Condair AB, prickar av en milstolpe denna månad. Han har arbetat i branschen i 20 år och har lång erfarenhet av HVAC, luftbefuktning och avfuktning. I lite mer än två år har han varit anställd av Condair och hjälpt till a


  Ventilation Värme Kyla Arbetsmarknad

Vi söker efter en ny servicetekniker

2021-04-14

Condair AB letar efter en servicetekniker. Du kommer att vara en del av ett erfaret och engagerat team och ha ett delat ansvar att bygga upp serviceverksamheten i Sverige.


  Ventilation Kyla Platsannonser