Första skolan med Genanos luftrening som förebyggande åtgärd

2021-06-01 Genano AB

https://slussen.azureedge.net/image/17640/genano_1.jpg
Att stora delar av skolans övriga lokaler nu också har fått luftrening är väldigt positivt och jag är mycket glad för den här utökade satsningen tillsammans med Genano, säger specialläraren Enni Oinonen.

Stiftelsen Språkskolan i Upplands Väsby har utökat samarbetet med Genano AB och installerat ett 20-tal luftrenare för att minimera risken för smittspridning och ge ett starkt skydd för personal, elever och tredjepart. Tidigare har en luftrenare installerats i en speciallärares klassrum där elever från olika klasser har lektioner. Detta för att förebygga risken för smittspridning. Nu har skolan tagit ytterligare ett steg för att förstärka de förebyggande åtgärderna under coronapandemin även i övriga delar av skolan. Språkskolan i Upplands Väsby är därmed den första skolan i Sverige som kompletterar ett redan omfattande och förebyggande åtgärdsprogram med luftrening.

Språkskolan i Upplands Väsby är en väletablerad friskola som drivs av en stiftelse. Under skolans tak finns Sverigefinska skolan, med sverigefinsk karaktär, startades 1993 och som har 120 elever, Engelska skolan som har en internationell karaktär, startades 2010 och har 220 elever, en förskola med ett 60-tal barn samt ett fritidshem. Personalstyrkan uppgår till ett 70-tal personer. Hos Språkskolan kan barnen utvecklas under ett gemensamt tak från det att de är 1 år upp till 15-årsåldern. Skolan har en tvåspråkig inriktning och mycket hög kvalitet på undervisningen.

Under årets första månader har mer än 7 000 anmälningar om Coronatillbud på skolor inkommit till Arbetsmiljöverket. Nio av tio anmälningar avser tillbud på för- och grundskolor där det är svårt för skolpersonalen att hålla avstånd till de yngre åldrarna. Lärarförbundet har också varit kritiska till att skolans arbetsgivare inte har vidtagit de åtgärder som krävs för att säkra en smittsäker miljö.

Så har dock skett på Språkskolan. I ett tidigt skede av pandemin vidtog skolan en rad skyddsåtgärder för att minimera risken för smittspridning som t ex spritning av händer, tvättbara munskydd, noggrann avtorkning av ytor, rigorös städning och ökad distans i klassrummen. Beslutet att komplettera med Genanos luftreningsteknik i skolans större gemensamhets- och vistelseytor (allrum, korridorer, matsal, bibliotek, mm.) innebär att skolan försäkrat sig om ett mycket starkt skydd då covid-19 ofta sprids via luftburna partiklar i lokaler där många människor vistas på en begränsad yta.

Luftreningstekniken avdödar virus och ger ett starkt skydd tillsammans med skolans egna förebyggande åtgärder

  • Det är glädjande att skolan tagit det här initiativet för att rena inomhusluften. Med vår patenterade luftreningsteknik avdödas virus och det ger oss stora möjligheter att bygga upp ett effektivt skydd i många öppna verksamheter där arbetet inte kan bedrivas på distans. Skolor och olika former av institutioner är utmärkta exempel på det. I kombination med andra skyddsåtgärder kan vi hjälpa till att skapa trygga, säkra och virusfria skolmiljöer. Som en bonus får man också en mycket hög kvalitet på inomhusluften då den renas från både oönskade partiklar och eventuella obehagliga dofter, säger Staffan Vogel som är inomhusmiljöspecialist på Genano AB.

Hösten 2020 installerades en luftrenare från Genano AB i specialläraren Enni Oinonens klassrum på Sverigefinska skolan som utgör en del av Språkskolan. Enni har i sitt arbete på andra skolor haft problem med bl a huvudvärk och astmasymptom till följd av bristfällig inomhusluft. På Sverigefinska skolan är inomhusluften bra men Enni har ändå haft symptom orsakade av dofter och damm från pälsdjur som burits med av personer som vistats i klassrummet. Efter att luftrenaren installerats blev Enni snabbt symptomfri, och samtidigt blev hennes klassrum något av en virusfri zon i skolan.

  • Det är viktigt för oss att all personal och eleverna mår bra i skolan och att risken för smittspridning är så liten som det nu är möjligt i en miljö där man kan inte undvika kontakter. I mitt klassrum har det känts väldigt bra och tryggt att kunna förebygga risken för smittspridning då jag ofta får besök av elever från olika klasser. Att stora delar av skolans övriga lokaler nu också har fått luftrening är väldigt positivt och jag är mycket glad för den här utökade satsningen tillsammans med Genano. Ett extra plus är att alla som lider av pollenallergi under våren får lättare att andas tack vare luftrenarna, säger Enni Oinonen.

De luftrenare som installerats på Språkskolan är Genanos modell G310. Det är en mobil luftrenare som utvecklats för att eliminera mikrober som virus och bakterier samt mögel, VOC-emissioner (flyktiga organiska ämnen) och lukter från bl a klassrum, sjukvårdsutrymmen och kontor. Genanos patenterade teknologi har en mycket hög reningsgrad (99,5%) och den filterfria tekniken renar även luften från partiklar med en storlek på endast 0,003 mikrometer. Som jämförelse är pollen 2 mikrometer, bakterier 0,3 mikrometer och olika viruspartiklar ca 0,005 mikrometer.


 Dela     Tillbaka  

Forskare medverkar i Genanos artikelserie om gränsvärden

2022-05-09

Forskare medverkar när Genano Oy startar artikelserie om luftkvalitet och behovet av gränsvärden.


  Ventilation Utbildning & FoU

Genano delar ut ”Genano Clean Air Award” våren 2023

2022-04-29

Genano Oy har tagit beslut om att under 2022 instifta utmärkelsen Genano Clean Air Award. Första gången priset delas ut blir i april 2023. I några länder sker det i samband med att Genano arrangerar ”Luftkvalitetsdagen”.


  Ventilation

Luftrening skyddar personal och forskningsresultat på NEST

2022-02-28

NEST, National Enterprise for nanoScience and nanoTechnology, i Pisa (Italien) är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningscenter. För att skydda både personal och forskningsresultat har nyligen ett antal luftrenare från Genano installerats.


  Ventilation Referensprojekt

Genano AB har certifierats för ISO 9001 och 14001

2022-01-24

Den 23 december blev det klart att Genano AB certifierats i enlighet med både ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 för företagets kvalitets- och miljöarbete. Certifieringsorgan har varit A3Cert.


  Ventilation

Man måste mäta för att veta!

2021-12-17

”Jag tycker det känns ganska bra. Vår inomhusluft är nog ok!” Vi tillbringar upp till 90 % av vår tid inomhus. Vi andas upp till cirka 15 000 liter luft under en dag. Ändå är det förvånansvärt ofta som man bedömer luftkvalitet på ren känsla.


  Ventilation

Luftkvalitet århundradets hälsoutmaning

2021-12-10

Hotet från luftföroreningar och Covid för upp frågan om luftkvalitet inomhus överst på listan över utmaningar inom hälsa. En stor del av våra liv tillbringas inomhus och det är dags att lyfta frågan om luftkvalitet till ledningsnivå.


  Ventilation

Luftrening halverade sjukfrånvaron

2021-12-03

”Inomhusluften är ett arbetsgivaransvar som måste tas på allvar – Ren Luft är en rättighet!”. Citatet är från en artikel för ett par år sedan och det är mer aktuellt idag än någonsin tidigare.


  Ventilation

Genano AB söker en säljare till södra Sverige

2021-10-28

Genano AB söker en säljare till Skåne, Blekinge samt Småland.


  Ventilation Platsannonser

Finsk forskargrupp vill öka kraven på luftrening

2021-10-18

För att minska risken för luftburen smitta vill forskargrupp i Finland att kraven ökar på lufthygien och luftrening.


  Ventilation Brand & säkerhet Utbildning & FoU

Luftrening löste problem med dålig inomhusluft i Boråsskola

2021-10-01

I äldre skolbyggnader är det inte ovanligt med dålig inomhusluft. I delar av Ekarängskolan i Borås var det bristande dränering runt ett av husen som orsakade problemen. När luftrenare tagits i drift märkte skolpersonalen en omedelbar förbättring.


  Ventilation Referensprojekt