Gymnasierna kommer inte ha ett bra skydd mot smittspridning

2021-04-12 Genano AB

https://slussen.azureedge.net/image/17640/gymn..jpg

När gymnasieskolorna nu gör sig redo för att ta emot elever igen väljer Folkhälsomyndigheten att göra det lätt för sig med sina råd till skolans huvudmän hur de kan förebygga smittspridning av Covid-19 genom god ventilation. Myndigheten hänvisar till miljöbalken som föreskriver att det är fastighetsägare och verksamhetsutövare som har ansvaret för att bedriva egenkontroller av luftkvaliteten inomhus och ventilationssystemens funktion. Det man blundar för är att verkligheten inte ser ut så. Branschorganisationen Svensk Ventilation konstaterar i rapporten

 

”I klassrummet står luften still” (2019) att lagkravet om OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll) uppfylls av allt färre kommuner, och att många skolor har brister i ventilationssystemen.

Kanske är det därför som Folkhälsomyndigheten på sin hemsida skriver:  ”Vädring av klassrum mellan lektionerna, för att få ett snabbt luftombyte kan vara ett komplement till den ordinarie ventilationen. Vilken effekt vädring har ur smittskyddssynpunkt, och specifikt på spridningen av covid-19 är mer oklart”.

 

Folkhälsomyndighetens beslut att inte förtydliga nya forskningsrön om luftburen smitta riskerar att kraftigt begränsa det skydd som kommer att ges efter påsk. Elever och skolpersonal riskerar också att inte få tillgång till bästa möjliga skydd på grund av Folkhälsomyndighetens förslag om lämpliga förebyggande åtgärder för minskad smittspridning. Problemet är att råden om förebyggande åtgärder inte omfattar luftrening.

 

Folkhälsomyndigheten riktar direkta råd till skolans huvudmän för hur smittspridningen av covid-19 ska förebyggas: fysiskt avstånd, minskad trängsel, undvikande av samlingar med många personer, god handhygien, lokala riskbedömningar samt fungerande och rätt dimensionerad luftväxling. Det är bra att Folkhälsomyndigheten uppmärksammar behovet av ren och frisk luft i skolmiljöer. Här riskerar dock myndigheten att kraftigt begränsa skyddet på landets största arbetsplats när råden förenklas till att säkerställa om ventilationssystem fungerar som de ska och att luftväxlingen är dimensionerad för det antal människor som vistas i lokalerna. Folkhälsomyndigheten skriver också: ”undvika att vistas flera samtidigt i små, trånga utrymmen med bristfällig ventilation”.

 

Släpp på prestigen: Det krävs en kombination av god luftväxling, luftrening och luftcirkulation!

För det första måste vi svälja en obehaglig ny sanning, det finns inget som heter noll risk för smittspridning. Målet är att minimera risken. Detta säger Harvardforskarna Joseph G. Allen och John D. Macomber (What Makes an Office Building “Healthy” av Joseph G. Allen och John D. Macomber, 29 April, 2020, HBR). Folkhälsomyndigheten i Sverige har varit mycket motvillig att ta höjd för luftburen smittspridning av covid-19. Detta till skillnad mot Kungliga Vetenskapsakademien som i februari 2021 uppdaterade sin vetenskapliga rapport från expertgruppen om åtgärder för att minska smittspridningen av covid-19. Nyare forskning visade att man överskattade vikten av spridning via händerna och att smitta huvudsakligen sker via aerosoler, små droppar, som blir kvar i luften en längre tid om den inte omsätts (Editorial, Nature, 2021).

 

Det finns också nya forskningsrön som visar att en kombination av god luftväxling, luftrening och luftcirkulation behövs för bästa möjliga skydd (TUPA-projektet, Helsingfors Universitet).

”– Viruskoncentrationen måste vara tillräckligt hög för att man ska insjukna. Koncentrationen i ett rum går att minska avsevärt genom luftrening, eller effektiv luftcirkulation och luftväxling. Således borde man fästa mer uppmärksamhet än tidigare vidventilationen, utöver god handhygien, säger Enni Sanmark, läkare vid HUS” (TUPA-projektet, Helsingfors Universitet).

 

Att enbart titta till fungerande och rätt dimensionerad ventilation medför att bästa möjliga skydd i skolan ej nås. För att följa råden från Folkhälsomyndigheten på bästa sätt behöver skolans lokaler även förses med effektiv luftrening, mobila luftrenare som avdödar virus och bakterier till skillnad från luftrenare med HEPA-filter som enbart samlar upp virus och bakterier utan avdödning med risk för ökad smittspridning. Skolan är vår största arbetsplats och där läggs grunden till morgondagens samhälle. Därför bör investering i effektiv luftrening vara en självklarhet.

 

Min förhoppning är att vi framöver får se mindre av prestigefylld låsning vid tidigt kommunicerade råd om hur risken för smittspridning ska minimeras. Släpp på prestigen: Målet måste vara bästa möjliga skydd i landets skolor, och givetvis också på många andra platser!

Läs mer »


 Dela     Tillbaka  

Genano AB har certifierats för ISO 9001 och 14001

2022-01-24

Den 23 december blev det klart att Genano AB certifierats i enlighet med både ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 för företagets kvalitets- och miljöarbete. Certifieringsorgan har varit A3Cert.


  Ventilation

Man måste mäta för att veta!

2021-12-17

”Jag tycker det känns ganska bra. Vår inomhusluft är nog ok!” Vi tillbringar upp till 90 % av vår tid inomhus. Vi andas upp till cirka 15 000 liter luft under en dag. Ändå är det förvånansvärt ofta som man bedömer luftkvalitet på ren känsla.


  Ventilation

Luftkvalitet århundradets hälsoutmaning

2021-12-10

Hotet från luftföroreningar och Covid för upp frågan om luftkvalitet inomhus överst på listan över utmaningar inom hälsa. En stor del av våra liv tillbringas inomhus och det är dags att lyfta frågan om luftkvalitet till ledningsnivå.


  Ventilation

Luftrening halverade sjukfrånvaron

2021-12-03

”Inomhusluften är ett arbetsgivaransvar som måste tas på allvar – Ren Luft är en rättighet!”. Citatet är från en artikel för ett par år sedan och det är mer aktuellt idag än någonsin tidigare.


  Ventilation

Genano AB söker en säljare till södra Sverige

2021-10-28

Genano AB söker en säljare till Skåne, Blekinge samt Småland.


  Ventilation Platsannonser

Finsk forskargrupp vill öka kraven på luftrening

2021-10-18

För att minska risken för luftburen smitta vill forskargrupp i Finland att kraven ökar på lufthygien och luftrening.


  Ventilation Brand & säkerhet Utbildning & FoU

Luftrening löste problem med dålig inomhusluft i Boråsskola

2021-10-01

I äldre skolbyggnader är det inte ovanligt med dålig inomhusluft. I delar av Ekarängskolan i Borås var det bristande dränering runt ett av husen som orsakade problemen. När luftrenare tagits i drift märkte skolpersonalen en omedelbar förbättring.


  Ventilation Referensprojekt

Rapport visar hur viktigt det är med luftrening på kontor

2021-09-27

Ännu en rapport från Harvard visar hur viktigt det är med luftrening på kontor.


  Ventilation Utbildning & FoU

Luftrening gör luften säker i prisbelönt kontorskoncept

2021-08-20

Under våren 2021 lanserade YIT det nya co- working kontorskonceptet Workery+ i Helsingfors. Som en del av satsningen valde YIT att inleda ett samarbete med Genano för att med luftrening säkerställa en ren och virusfri inomhusluft.


  Ventilation Brand & säkerhet Referensprojekt

Första skolan med Genanos luftrening som förebyggande åtgärd

2021-06-01

Språkskolan i Upplands Väsby första skolan i landet att med Genano satsa på luftrening som förebyggande åtgärd under Coronapandemin.


  Ventilation Referensprojekt