En dag om vätskeburna köldbärarsystem - och fluider

2021-03-01 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Inbjudan till seminarium om  vätskeburna system och dess fluider

Mycket energi går förlorad på grund av kompetensbrist i skötseln och konstruktion av köldbärarsystem.
Vad beror det på egentligen?
Okunskap, ovilja eller fel materialval?

Under en förmiddag - onsdag 17 mars - arrangerad av branschens ledande tekniktidning Energi & Miljö försöker vi reda ut detta.

 

09.00 Inledning  

09.05 Roland Jonsson redovisar vad som är grunden till detta seminarium.

Vi får se ett par exempel på hur det kan se ut. En dokumentär

Roland Jonsson, WSP

09.15 Utmaningar för att upprätthålla vattenkvalitet med dagens material och systemuppbyggnad
Johan Bursell, JBS Teknisk Konsult AB
 

09.55 Visst kan köldbärare brinna
Per Berg, Brandskyddslaget
 

10.35 Återvunnen glykol – möjligheter och svårigheter i verkligheten
Andreas Cederborg, Recyctec Holding AB
 

11.15 Trender kring köldbärare – forskning och utveckling i Europa och USA
Monika Ignatowicz, KTH

11.55 Summering och avrundning

Kostnad 995 kr exkl moms respektive 1 795 exkl moms icke medlem. Anmäl dig här.

 


 Dela     Tillbaka  

Digitalt föredrag om IMD

2021-04-16

Nu finns ett digitalt föredrag om IMD att se på Energi- och Miljötekniska Föreningens Youtubekanal.


  Allmän

SCANVAC Webinar om Covid - 19 och ventilation

2021-04-13

Energi-och Miljötekniska Föreningen inbjuder till webinarium om Covid 19 och ventilation med presentationer från alla skandinaviska länder inom samorganisationen SCANVAC.


  Ventilation

Digitalt föredrag om AMA

2021-04-13

Energi- och Miljötekniska Föreningen i Örebro bjöd in till ett lunchseminarium om AMA.


  Allmän

Digital teknikutbildning - Injustering av värmesystem 13/4

2021-04-08

Energi- och Miljötekniska föreningens lokalavdelning i Kalmar bjuder in till digital kurs i Injustering av värmesystem. Då kursen hålls i digitalt format välkomnar vi deltagare från hela Sverige!


  Värme Utbildning & FoU

Teknikmöte i Halland om energieffektiva småhus

2021-04-07

Välkommen till ett teknikmöte i Halland om kombinerade värme- och ventilationssystem för energieffektiva småhus.


  Allmän

Seminarium om vattenbesparing i Uppsala

2021-04-06

Nu finns en inspelad föreläsning om vatten och vattenbesparing i Uppsala.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA)

Digital teknikutbildning 6/4 - Entreprenadjuridik

2021-04-01

Har du koll på juridiken kopplat till entreprenader inom installationsbranschen? Den 6/4 kör vi utbildning i entreprenadjuridik!


  Allmän Utbildning & FoU

Teknikföredrag i Göteborg om AI och styr och övervakning

2021-03-31

Välkommen till ett teknikföredrag i Göteborg om AI och styr och övervakning.


  Allmän Automation/Styr- och Regler

Föredrag i Uppsala om IMD

2021-03-31

Välkommen till ett föredrag i Uppsala om individuell mätning och debitering (IMD) för värme och tappvarmvatten i flerbostadshus.


  Värme Sanitet (Fastighets VA)

Teknikinformation i Trestad om teknisk isolering

2021-03-29

Välkommen till en teknikinformation i Trestad om ny branschstandard för teknisk isolering.


  Allmän Isolering