Digitala teknikutbildningar i mars

2021-03-01 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Energi- och Miljötekniska föreningen bjuder under mars månad in till ett antal spännande digitala teknikutbildningar inom flertalet installationstekniska discipliner!

 

4 mars - Injustering av värmesystem

Kursledare Ulrika Brown från Energiverket går igenom hur en injustering av olika typer av värmeysstem går; från praktiska åtgärder, beräkningar och redovisning.

Läs mer och anmäl er här!

12 mars - Energiberäkning & BBR: Systemlösningar, Ekonomi och Miljö

Kursledare Edwin Måradson från Raksystems Dry-IT går igenom BBR och de viktigaste förändringar som skett de senaste åren med hänsyn till systemlöningar, ekonomi och miljö.

Läs mer och anmäl er här!

18 mars - Kyl- och värmepumpsteknik inriktning köldmedier

Kursledare Martin Larsson från RISE går igenom möjligheter och utmaningar kring köldmedier med utgångspunkt i F-gasförordningen och de krav som ställs från myndigheter och vad som bör beaktas vid val av köldmedium både för idag och framtiden.

Läs mer och anmäl er här!

25 mars - Fuktens påverkan på byggnader och dess brukare

Kursledare Björn Woulikainen från Bengt Dahlgren går igenom grundläggande fuktteknik, från identifiering och förebyggande av fuktproblem till åtgärder, mätning och dokumentation.

Läs mer och anmäl er här!

 


 Dela     Tillbaka  

Digitalt föredrag om IMD

2021-04-16

Nu finns ett digitalt föredrag om IMD att se på Energi- och Miljötekniska Föreningens Youtubekanal.


  Allmän

SCANVAC Webinar om Covid - 19 och ventilation

2021-04-13

Energi-och Miljötekniska Föreningen inbjuder till webinarium om Covid 19 och ventilation med presentationer från alla skandinaviska länder inom samorganisationen SCANVAC.


  Ventilation

Digitalt föredrag om AMA

2021-04-13

Energi- och Miljötekniska Föreningen i Örebro bjöd in till ett lunchseminarium om AMA.


  Allmän

Digital teknikutbildning - Injustering av värmesystem 13/4

2021-04-08

Energi- och Miljötekniska föreningens lokalavdelning i Kalmar bjuder in till digital kurs i Injustering av värmesystem. Då kursen hålls i digitalt format välkomnar vi deltagare från hela Sverige!


  Värme Utbildning & FoU

Teknikmöte i Halland om energieffektiva småhus

2021-04-07

Välkommen till ett teknikmöte i Halland om kombinerade värme- och ventilationssystem för energieffektiva småhus.


  Allmän

Seminarium om vattenbesparing i Uppsala

2021-04-06

Nu finns en inspelad föreläsning om vatten och vattenbesparing i Uppsala.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA)

Digital teknikutbildning 6/4 - Entreprenadjuridik

2021-04-01

Har du koll på juridiken kopplat till entreprenader inom installationsbranschen? Den 6/4 kör vi utbildning i entreprenadjuridik!


  Allmän Utbildning & FoU

Teknikföredrag i Göteborg om AI och styr och övervakning

2021-03-31

Välkommen till ett teknikföredrag i Göteborg om AI och styr och övervakning.


  Allmän Automation/Styr- och Regler

Föredrag i Uppsala om IMD

2021-03-31

Välkommen till ett föredrag i Uppsala om individuell mätning och debitering (IMD) för värme och tappvarmvatten i flerbostadshus.


  Värme Sanitet (Fastighets VA)

Teknikinformation i Trestad om teknisk isolering

2021-03-29

Välkommen till en teknikinformation i Trestad om ny branschstandard för teknisk isolering.


  Allmän Isolering