Kyl- och värmepumpbranschen samlades digitalt

2020-11-20 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/kvpdagen2.png
Från vänster moderatorn Henrik Brengesjö, Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen, Per Jonasson, vd Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen, samt Mats Bjelkevik, vd Indoor Energy. Foto: Ulrik Hammarsträng

Slussen.biz gjorde ett nedslag på årets upplaga av Svenska Kyl- och Värmepumpdagen som hölls i form av ett onlineevenemang. 

Dagen inleddes av Svenska Kyl- och Värmepumpföreningens avgående vd, Per Jonasson, som hälsade välkommen och gav en överblick hur det ser ut i kyl- och värmepumpbranschen. 
- Det är roligt att se att så många som runt 400 personer har anmält sig till denna digitala upplaga av Svenska kyl- och värmepumpdagen. Trots pandemin ser vi att det går bra för branschen och att det finns en ständigt tillväxt. Viktiga branschfrågor de ökade möjligheterna med digitalisering och utfasningen av f-gaserna. Rekryteringen är som tidigare en flaskhals även om vi ser att ansökningarna till våra utbildningar ökat i samband med pandemin. 

Hur slåss vi med IKEA och Google om morgondagens talanger? Det var den retoriska frågan i Mats Bjelkeviks dragning. 
- Få vet vad en kyltekniker gör, detta trots att vi är involverade i väldigt många branscher på något sätt. Nu har ju söktrycket ökat på Yrkeshögskolorna, men vi måste få fler att söka kontinuerligt. Jag menar att vi i kylbranschen måste ses som en del av lösningen i klimatomställningen, att vi behöver stärka lönsamheten och inte konkurrera med låga priser samt att vi måste stärka självförtroendet och höja ambitionsnivån. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/dagberg.png
Mikael Dagberg, utbildningsansvarig på Tesab, informerade om hur man bör hantera brandfarliga köldmedier. Foto: Ulrik Hammarsträng

Mikael Dagberg, utbildningsansvarig på Tesab-kedjan, talade under rubriken brandfarliga köldmedier i praktiken. 
- I och med utfasningen av f-gaserna byter vi till naturliga köldmedier såsom CO2, ammoniak, propan och HFC vilka har högre brandfarlighet. Generellt ger köldmedier med lägre GWP (Global warming potential) en ökad brandfarlighet och därför är det viktigt att vi som kyltekniker vet hur vi ska hantera detta vid exempelvis serviceingrepp och komponentbyten. Det handlar bland annat om att ventilera utrymmet man jobbar i, att eliminera alla tändkällor och läckage samt att använda gasdetektor. 

Deltagarna bjöds också på mindre panelsamtal där föreläsarna deltog. 

 

Text och bild: Ulrik Hammarsträng


 Dela     Tillbaka  

Spännande föreläsning på DigiVent

2021-01-15

"Olika lösningar vid renovering av ventilation i miljonprogrammet, Komfort Energi Ekonomi" är temat på en av föreläsningarna som arrangeras, i samarbete med Energi- och Miljötekniska föreningen, under DigiVent.


  Ventilation

Ny VD för Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen

2021-01-15

Den 1 juni tillträder Anders Mårtensson som vd för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Han tar över efter Per Jonasson, som varit bolagets vd sedan 2010.


  Värme Kyla Arbetsmarknad

Värmepumpåret 2020

2021-01-14

Sista kvartalet 2020 ökade försäljningen inom alla segment utom för bergvärmepumpar. Totalt ökade försäljningen med 16%. Helåret 2020 har, trots pandemin, varit ett positivt år för värmepumpar och försäljningen ökade med 9% jämfört med helåret 2019.


  Värme Kyla Geoenergi

Elektromagnetiska störningar från solelanläggningar utreds

2021-01-13

Elektromagnetiska störningar från solelanläggningar ska utredas i nytt forskningsprojekt hos RISE.


  El Brand & säkerhet Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Medel för FoU på belysningsområdet

2021-01-08

Energimyndigheten förbereder en kommande utlysning inom forskningsprogrammet energieffektivisering inom belysningsområdet – EELYS. Utlysningen omfattar cirka 15 miljoner och öppnar i början av 2021.


  El Automation/Styr- och Regler Utbildning & FoU

Dags för DigiVent!

2021-01-05

26-28 januari är det dags för årets första DigiVent. Den här gången vänds blickarna i första hand mot Örebro, Borlänge och Gävle. Missa inte möjligheten att komma i kontakt några av de mest starkaste varumärkena på ventilationsområdet.


  Ventilation

Hög byggtakt på oväntat stark bostadsmarknad

2021-01-04

Bostadsmarknaden har utvecklats starkt i år, tvärtemot vårens dystra prognoser. Bostadsbyggandet har till och med överstigit bedömningen som Boverket gjorde före pandemin.


  Allmän Utbildning & FoU

Boverket tar över ICHB

2021-01-04

Boverket tar över ansvaret för Informationscentrum för hållbart byggande från Svensk Byggtjänst från och med 2021.


  Allmän Utbildning & FoU

Stor fettklump i Malmös VA-nät

2021-01-04

En 1 meter gånger 40 centimeter stor fettklump upptäcktes när VA Syd rutinspolade ett avloppsrör, rapporterade svt.se under julhelgen.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

David Gavafian - ingenjör och marknadsekonom mot nya mål

2021-01-01

David Gavafian med mångårig erfarenhet inom försäljning, affärsutveckling och marknadsföring finns tillgänglig för nya uppdrag.


  Allmän Rekryteringsbank

×