Teknikinformation i Linköping om energieffektivisering

2020-05-25 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Välkommen till ett seminarium i Linköping om energieffektivisering och passivhus.

Dessa och andra frågor behandlas vid ett digitalt seminarium arrangerat av Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling/Energisystem vid Linköpings universitet och Energi- och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Östergötland. Vid seminariet kommer ett antal presentationer att framföras av sistaårsstudenter vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling /Energisystem av sina examensarbeten.

Datum och tid 8 juni kl 11.00-12.00

Emil Olsson & Simon Lövin: Effektivisering av Visbys fjärrvärmesystem – Beräkning av returtemperatursänkande åtgärders lönsamhet

Jonas Grinde: Klimatpåverkan från en byggmetod för passivhus - Förbättringspotential samt jämförelse med vanligt byggande och trähus

Johan Marcusson & Marcus Karlsson: Konsekvensanalys kring elektrifiering av transportsektorn

 

Anmäl dig på https://www.energi-miljo.se/aktiviteter/seminarium-i-linkoping-om-energieffektivisering-och-passivhus


 Dela     Tillbaka  

Energi- och miljötekniska föreningens kursutbud höst 2020

2020-06-29

Energi- och miljötekniska föreningen fortsätter sin populära och omtyckta satsning på ett digitalt kursutbud och erbjuder under hösten ett stort antal digitala teknikutbildningar.


  Ventilation Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) El Utbildning & FoU

Digital teknikutbildning - LCC/LCA resurseffektivt byggande

2020-06-03

Energi-och Miljötekniska Föreningen bjuder in till digital teknikutbildning med Lars Ekberg, CIT Energy Management, om energi-och kostnadseffektivt byggande och god inomhusklimat.


  Allmän Utbildning & FoU

Teknikinformation i Halmstad om energistrategier

2020-05-28

Välkommen till en teknikinformation i Halmstad om energistrategier för flerbostadshusägare.


  Allmän

Digital teknikutbildning - Köldmedier

2020-05-08

EMTF bjuder in till digital kurs i kyl- och värmepumpsteknik med fokus på köldmedier och gällande lagstiftning, energieffektivitet och miljöaspekter. Då kursen hålls digitalt vi bjuder därför in intresserade från hela Sverige.


  Kyla Utbildning & FoU

Teknikinformation i Växjö om lågtemperaturfjärrvärme

2020-05-05

Välkommen till en teknikinformation i Växjö om lågtemperaturfjärrvärme och ny energieffektiv bebyggelse.


  Allmän

Teknikinformation om aktivitetsbaserade kontor

2020-04-19

Välkommen till en teknikträff i Göteborg om arbetsmiljö i energieffektiva aktivitetsbaserade kontor.


  Allmän

Teknikutbilda dig hemifrån!

2020-04-17

Energi-och Miljötekniska Föreningen - EMTF- erbjuder nu möjligheten att ta del av ett antal av kursprogrammets teknikutbildningar digitalt. Heldagskurserna har anpassats till ett format som ska erbjudas via Teams.


  Allmän Utbildning & FoU

Öppet brev från Scanvac gällande covid-19

2020-04-16

Den skandinaviska organisationen Scanvac, som Energi- och Miljötekniska Föreningen är en del av, publicerar ett öppet brev med rubriken "Begäran om åtgärder mot luftburen överföring av infektionssjukdomar".


  Allmän Utbildning & FoU

Teknikinformation i Kalmar om golvvärme

2020-04-14

Välkommen till en teknikinformation om självreglerande golvvärme.


  Värme

×