Skola i Båstad hade dålig inomhusluft – valde luftrenare

2020-05-15 Genano Svenska AB

Skola i Båstad hade dålig inomhusluft – valde luftrenare och sparade 3 miljoner kronor. Samspel mellan skola, politiker och fastighetschef löste problem med ohälsa i en skola och sparade 3 miljoner kronor i Båstad.

 

Jag delar gärna med mig av den här historien och tror att flera av landets 290 kommuner kan dra lärdom, säger Hans Paganus, fastighets- och fritidschef i Båstads kommun.

ästra Karups skola i Båstad har elever från förskoleklass till årskurs 6. Skolan hade under flera år haft problemen med dålig inomhusluft och det fanns också ett beslut på att bygga om hela skolan. Men 2017 blev problemen så allvarliga att åtgärder var nödvändiga.

https://slussen.azureedge.net/image/17640/Båstad_Hans_Paganus.jpg
Hans Paganus, fastighets- och fritidschef i Båstads kommun.

– Det var skolpersonal som mådde dåligt och som till exempel upplevde huvudvärk och problem med huden. Det fanns också personal som slutade på grund av ohälsa, berättar Hans Paganus.

 

Politiker hade koll på omvärlden

Läget förvärrades och om inget gjordes åt situationen kunde inte rektor och skyddsombud ta ansvar längre för arbetsmiljön på skolan. Ett alternativ var att stänga hela skolan och flytta ut all verksamhet i moduler. Men en sådan åtgärd är inte gjord i en handvändning, då den kräver omfattande planering och bygglov. Dessutom är det en erkänt kostsam åtgärd.

– I det läget var det en politiker i Båstad som tipsade oss om ett fall i Skara kommun där Genano varit inblandade och med sina luftrenare löst ett liknande problem med ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa (OBO). Jag är själv ingenjör i botten och kunde sätta mig in i de lösningar som Genano jobbar med och insåg att det var värt ett försök även hos oss, säger Hans Paganus.

 

9 av 10 började må bättre

2018 levererade Genano Ren Luft som tjänst bestående av löpande provtagningar av inomhusluften, symptomundersökningar för medarbetare och 24 luftrenare installerades i skolan. På kort tid åstadkoms tydliga förbättringar. Laboratorieanalyser visade att emissioner kraftigt hade minskat och i uppföljningen av symptomundersökningen uppgav 9 av 10 medarbetare att luftkvaliteten hade förbättrats efter luftrenare hade installerats.

– Hälsoproblemen försvann i stort sett och mätningar visade att andelen ohälsosamma partiklar i luften minskat kraftigt. Fortfarande var det svårt att exakt peka på en orsak till problemen, men det är ofta så med dålig inomhusluft. Det viktiga är att hitta en åtgärd som hjälper och man ska komma ihåg att luftrenare ändå bara är en tillfällig lösning. I vårt fall fanns redan ett beslut på att riva och bygga om skolan men vi behövde nu inte agera akut, säger Hans Paganus.

Stor besparing för kommunen

Klart är dock att satsningen på luftrenare innebar en kraftig besparing för Båstads kommun jämfört med omfattande evakuering till externa moduler. Enligt Hans Paganus beräkningar blev besparingen cirka 3 miljoner kronor. Till detta tillkommer att kommunen också slapp göra allt administrativt arbete som hade följt med en evakuering. Med luftrenarna igång var det möjligt att behålla en betydande del av verksamheten i de gamla lokalerna och komplettera med moduler utanför skolan. Den nya skolan som håller på att byggas på platsen ska vara klar 2022.

Finns det problem med inomhusmiljö i fastigheter i din närhet, eller till och med tecken på ohälsa bland anställda? Eller vill du veta vad våra kunder säger mer om oss? Ta kontakt med din Genano inomhusmiljöspecialist för ytterligare information.

 

 


 Dela     Tillbaka  

Genanos luftrenare sparade pengar två gånger i Hudiksvall

2020-04-27

Hudiksvalls kommun har vid två tillfällen och på två skolor använt luftrenare från Genano för att lösa problematik med byggnadsrelaterad ohälsa och dålig inomhusluft.


  Ventilation Referensprojekt

Hur lätt sprider COVID-19 sig via luften?

2020-03-27

När man nu undersökt COVID-19-viruset närmare har det framkommit teorier som talar för att de smittsamma partiklarna även kan vara luftburna och finnas kvar i inandningsluften i många timmar.


  Ventilation Utbildning & FoU

Var inte rädd men förberedd

2020-03-16

Med anledning av spridningen av Coronaviruset så har många av Genanos kunder och samarbetspartners runt om i världen agerat för att skydda inomhusmiljön mot kontaminering av mikroorganismer. Detta har gjorts med hjälp av våra tjänster.


  Ventilation Referensprojekt

Finska luftrenare till Kina för att stoppa Coronavirus

2020-01-29

Genano kämpar tillsammans med flera andra länders hälsomyndigheter, för att coronavirus inte skall sprida sig snabbt i krisområden, genom att leverera bland annat luftrenare som eliminerar virus till sjukhusen.


  Ventilation Referensprojekt

Daniel söker en säljande kollega till Skåne

2019-12-16

Daniel hittade drömjobbet. Nu behöver han en kollega i Skåne. Vill du också arbeta med försäljning av ren luft som tjänst och uppleva mening med ditt arbete. Klicka vidare och läs vad din blivande kollega Daniel berättar om sitt arbete.


  Ventilation Platsannonser

Genano Svenska AB söker säljande inomhusmiljöspecialist

2018-12-04

Genanon Svenska AB söker Säljande inomhusmiljöspecialist till södra Sverige.


  Ventilation Platsannonser

Genanos kund fri från luftrelaterade symtom

2018-08-13

Ett nära samarbete mellan Genano och en skola i finska Esbo har gett goda resultat. Långvariga bekymmer med luftrelaterade symtom bland personal och elever är borta.


  Ventilation Referensprojekt

Genano Svenska AB expanderar

2018-05-13

Daniel Bengtsson har anställts den 10 april som inomhusmiljöspecialist med placering i Göteborg.


  Ventilation Arbetsmarknad

Genano öppnar nytt logistikcenter för Sverige i Sundsvall

2018-04-08

”Genano har en stark tillväxt i Sverige och vår logistik är en viktig del av vårt erbjudande till kund” säger Hans-Olof Backberg på Genano. I början av april öppnade Genano ett nytt logistikcenter för marknaden i Sverige.


  Ventilation Referensprojekt

×