Digital teknikutbildning - Köldmedier

2020-05-08 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

EMTF bjuder in till digital kurs i kyl- och värmepumpsteknik med fokus på köldmedier och gällande lagstiftning, energieffektivitet och miljöaspekter.

Då kursen hålls digitalt är den helt platsoberoende och vi bjuder därför in intresserade från hela Sverige.

Målgrupp:

Kursen vänder sig till alla som på något sätt kommer i kontakt med kyl- och värmepumpssystem och köldmedier, exempelvis konsulter, beställare, fastighetsägare,

livsmedelsindustrin, process- och tillverkningsindustrin, offentlig verksamhet, tekniker, projektledare och administrativ personal. 

Kursinnehåll:

  • Köldmediers klimatpåverkan och varför FN, EU och Sverige vill reducera användandet av klimatskadliga köldmedier.
  • Värmepumpande teknik är en väldigt viktig komponent för klimatomställningen. Trend: Ökad användning av värmepumpar, komfortkyla och AC, i Sverige och i världen.
  • Vad betyder F-gasförordningen i praktiken för anläggningsägare och operatörer?
  • Att byta köldmedium är en kompromissfylld resa. Vi reder ut de mindre klimatskadliga köldmediernas alla för- och nackdelar, samt vad som ev. står i vägen för bytet.
  • Hur långt har olika branscher kommit vad gäller byte av köldmedium? Vi tittar på olika typer av värmepumpar, kylanläggningar i bilar och kommersiell kyla.
  • Kommersiell kylteknik; Vilka fördelar kan uppnås vid byte av system? Vilka frågor behöver jag ha svar på när jag beställer?
  • Villavärmepumpar; Ska jag byta min gamla, men fungerande, villavärmepump? Finns det någon klimatnytta i det?

 

Kursledare: Tommy Walfridson och Anton Falk från RISE (Reasearch Instututes of Sweden) 
Datum: 28 maj 2020
Tid: Kl. 09.00 – 12.00
Plats: Digitalt via Teams, anmälda deltagare får en länk inför kursen.
Pris: 1.995 kr ex moms för medlemmar. 
Är du inte medlem betalar du ordinarie pris om 2.750 kr ex moms.

 

Läs mer och anmäl dig här!

 

Ett medlemskap i Energi- och Miljötekniska Föreningen kostar 790 kr per kalenderår, vilket betyder att du tjänar in kursavgiften direkt genom att gå på en teknikutbildning! I medlemskapet ingår en rad medlemsförmåner samt branschens ledande tekniktidning Energi & Miljö. Du blir medlem HÄR.


 Dela     Tillbaka  

Digital teknikutbildning - LCC/LCA resurseffektivt byggande

2020-06-03

Energi-och Miljötekniska Föreningen bjuder in till digital teknikutbildning med Lars Ekberg, CIT Energy Management, om energi-och kostnadseffektivt byggande och god inomhusklimat.


  Allmän Utbildning & FoU

Teknikinformation i Halmstad om energistrategier

2020-05-28

Välkommen till en teknikinformation i Halmstad om energistrategier för flerbostadshusägare.


  Allmän

Teknikinformation i Linköping om energieffektivisering

2020-05-25

Välkommen till ett seminarium i Linköping om energieffektivisering och passivhus.


  Allmän Energieffektivisering

Teknikinformation i Växjö om lågtemperaturfjärrvärme

2020-05-05

Välkommen till en teknikinformation i Växjö om lågtemperaturfjärrvärme och ny energieffektiv bebyggelse.


  Allmän

Teknikinformation om aktivitetsbaserade kontor

2020-04-19

Välkommen till en teknikträff i Göteborg om arbetsmiljö i energieffektiva aktivitetsbaserade kontor.


  Allmän

Teknikutbilda dig hemifrån!

2020-04-17

Energi-och Miljötekniska Föreningen - EMTF- erbjuder nu möjligheten att ta del av ett antal av kursprogrammets teknikutbildningar digitalt. Heldagskurserna har anpassats till ett format som ska erbjudas via Teams.


  Allmän Utbildning & FoU

Öppet brev från Scanvac gällande covid-19

2020-04-16

Den skandinaviska organisationen Scanvac, som Energi- och Miljötekniska Föreningen är en del av, publicerar ett öppet brev med rubriken "Begäran om åtgärder mot luftburen överföring av infektionssjukdomar".


  Allmän Utbildning & FoU

Teknikinformation i Kalmar om golvvärme

2020-04-14

Välkommen till en teknikinformation om självreglerande golvvärme.


  Värme

Juridikfrukost i Stockholm vad som händer vid en byggkonkurs

2020-04-09

Välkommen till en juridikfrukost i Stockholm om regelverket kring vad som händer vid en parts obestånd inom byggsektorn. Arrangör är Energi och Miljötekniska Föreningen.


  Allmän

×