Teknikutbildning - "Om fuktens påverkan på byggnaden"

2020-02-19 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Teknikutbildning i Västerås den 10 mars; "Om fuktens påverkan på byggnaden"

Hur kan jag som installationstekniker bidra till en fuktsäker inomhusmiljö?
Under dagen lär du dig mer om sambandet mellan fukt i luft och material, fuktvandring, mätinstrument och även praktiska övningar för fuktdimensionering och ventilation.

Ur kursinnehållet

  • Grundläggande fuktteori. Vad är fukt? Begrepp, fukt i luft, fukt i material, fuktvandring, kritiska fuktnivåer
  • Kopplingen mellan värme, temperatur och fukt
  • Mäta och analysera mätdata. Hur mäter vi fukt? Mätinstrument, tolkning av mätdata. Mätningarnas begränsning
  • Praktiska övningar. Hur räknar man med fukt?
  • Fuktens betydelse för byggnaden och dess brukare.
  • Vad är fuktiga byggnader & hur påverkas brukarna?
  • Inomhusmiljö vad är det?
  • Skadefall - exempel

Kursledare: Björn Wuolikainen, Byggnadsingenjör SBR, Byggdoktor Specialist Fukt & inomhusmiljö
Datum: 10 mars 2020
Tid: Kl. 09.00 – 16.00, inkl lunch och fika
Plats: Scandic Västerås, Pilgatan 3
Pris: 3.995 kr ex moms för medlemmar. Är du inte medlem betalar du ordinarie pris om 4.995 kr ex moms.


Läs mer och anmäl dig här!

Välkommen!


 Dela     Tillbaka  

Teknikinformation i Östersund om avloppsvärmeväxlare

2020-04-07

Vid en teknikinformation med Energi- och Miljötekniska Föreningen i Östersund kommer Roland Jonsson, WSP, att berätta mer om mätresultat och driftserfarenheter från användning av 15 stycken avloppsvärmeväxlare.


  Allmän

Teknikutbildning i Umeå - BBR och BEN

2020-03-16

Energi- och Miljötekniska Föreningen bjuder in till en teknikutbildning 1 april i Umeå om BBR och BEN med Per Levin från Projektengagemang.


  Allmän Utbildning & FoU

Juridikfrukost i Stockholm om byggkonkurser

2020-03-07

Välkommen till en juridikfrukost i Stockholm om regelverket kring vad som händer vid en parts obestånd inom byggsektorn. Arrangör är Energi och Miljötekniska Föreningen.


  Allmän

Tekniklunch i Skövde om brandfläktar

2020-03-05

Under en lunchträff i Skövde, arrangerad av Energi- och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Skaraborg kommer frågan kring val av fläkt för brandskydd att behandlas.


  Ventilation Brand & säkerhet

Installerade gateways i undercentraler utan lov

2020-02-26

Stockholm Exergi installerade utrustning för fjärrstyrning av fastighetsägares undercentraler – utan tydlig information och samråd.


  Allmän

Tekniklunch i Stockholm om isolering och kallvattenkraven

2020-02-26

Välkommen till en EMTF-lunch i Stockholm om isoleringstjocklek och kallvattenkrav.


  Värme Sanitet (Fastighets VA)

Energikonferens 2020 - Stockholm 27/3

2020-02-24

Välkomna till Energi- och Miljötekniska Föreningens Energikonferens ”Vi visar vägen” 27 mars 2020.


  Allmän

Teknikmöte i Luleå om vädrets koppling till energianvändning

2020-02-24

Välkommen till en lunchträff i Luleå där Torbjörn Grönbergs, SMHI, berättar om vädrets koppling till energianvändning och normalårskorrigering av värme och kyla.


  Värme Kyla

Drygt 100-åriga avloppsstammar bytta på Dramaten

2020-02-20

Så byggdes avloppsstammarna på Dramaten om - se filmen!


  Sanitet (Fastighets VA) Referensprojekt

×