Dämpad avslutning på värmepumpåret 2019

2020-01-22 Slussen Building Services

Sista kvartalet 2019 sjönk försäljningen inom alla segment. Totalt minskade försäljningen med 4 procent jämfört med föregående år. Efter en stark inledning på året har försäljningen successivt dämpats vilket gör att totala försäljningen för helåret 2019 landar oförändrat mot året innan.

Under fjärde kvartalet minskade försäljningen av luft-vattenvärmepumpar med 6 procent. För frånluftsvärmepumpar har vi sett en stadig minskning sedan hösten 2017. Denna trend har hållit i sig under hela 2019 med en minskning under fjärde kvartalet på 8 procent jämfört med föregående år. Försäljningen av vätska-vattenvärmepumpar minskade marginellt under sista kvartalet. Sammantaget för helåret visade försäljningen för denna produktgrupp en ökning med 5 procent.

Försäljningen uppdelad på olika produktslag:

  Q4 Helår
Totalt -4 % 0 %
Luft-vattenvärmepumpar -6 % +2 %
Frånluftsvärmepumpar   -8 % -8 %
Vätska-vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar) -1 % +5 %

 
Även på marknaden för större fastigheter märks samma trend. Efter ett mycket bra första kvartal med en ökning på dryga 25 procent, har försäljningen planat ut och legat jämnt med 2018. Sista kvartalet visade på en ökning med 1 procent mot föregående år, och på helårsbasis landar försäljningen på plus 5 procent.

- 2019 har på årsbasis varit ett bra år, i nivå eller något högre än 2018. Trenden med sjunkande antal leveranser av frånluftsvärmepumpar har dock fortsatt vilket är en naturlig konsekvens av det minskade småhusbyggandet, säger Per Jonasson vd på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Den dämpade försäljningen under sista kvartalet har sannolikt även påverkats av det osedvanligt varma vädret. Då utbytesmarknaden på villasidan nu tydligt kommit igång förväntar vi oss stabil försäljning även under 2020. Marknaden för större fastigheter har haft en positiv trend de senaste åren. Det finns inget som talar för att den ska brytas.

Försäljningen uppdelad på villa och fastighet, Q4/helår:

  Villa  Fastighet
Totalt  -5 %/ 0 % +1 %/ +5 %
Luft-vattenvärmepumpar -7 %/ +1 %     
Frånluftsvärmepumpar  -8 %/ -8 %   
Vätska-vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar) -1 %/ +5 %    


Under året såldes värmepumpar för totalt 7,8 miljarder kronor i Sverige, vilket är 3,5 procent mer än 2018. Under fjärde kvartalet uppgick försäljningsvärdet till 2,5 miljarder kronor, vilket är samma nivå som 2018.

Källa. Svenska Kyl & Värmepumpföreningen


 Dela     Tillbaka  

Efsa fastställer bedömning av PFAS-ämnen

2020-09-18

Den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, Efsa, fastställer nu sin bedömning av hur mycket PFAS-ämnen man kan få i sig utan risk för hälsan.


  Allmän Utbildning & FoU

ExpoVent: Fysiskt+Digitalt=Sant

2020-09-18

ExpoVent ger sig ut på vägarna igen, men det finns också möjlighet till digitala möten för den som inte har möjlighet att göra ett besök.


  Allmän

Kartläggning av mikroplaster

2020-09-17

Svenskt Vatten presenterar rapporten Kartläggning av mikroplaster – till, inom och från avloppsreningsverk.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Helhetssyn krävs för lyckad renovering

2020-09-16

För ett få till ett bra inomhusklimat och samtidigt inte använda onödigt mycket energi behövs en helhetssyn där man tar hänsyn till många olika faktorer. Den slutsatsen är ett av resultaten av det tvärvetenskapliga projektet PEIRE.


  Ventilation Värme Kyla Energieffektivisering Utbildning & FoU

Dimensioneringstal för vattenförbrukning

2020-09-15

Svenskt Vatten presenterar rapporten Dimensioneringstal för vattenförbrukning.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Stora Inneklimatpriset firar 20 år - Lämna ditt förslag!

2020-09-15

Vilket företag/organisation vill du ska vinna 20:e upplagan av Stora Inneklimatpriset som kommer delas ut under pompa och ståt på Nordbygg i april?


  Allmän

Enkät om mätning i FTX-aggregat

2020-09-15

Fastighetsnätverket för lokaler, Belok, vill ha svar på en enkät gällande mätning av FTX-aggregat.


  Ventilation Utbildning & FoU

Grön återhämtning ska ta Sverige ur dubbla kriser

2020-09-14

Den globala uppvärmningen fortsätter utan hänsyn till coronakrisen. Klimatförändringarna förblir vår generations ödesfråga. Därför föreslår regeringen 9,7 miljarder kronor i satsningar på grön återhämtning i budgetpropositionen för 2021.


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Stöd för energieffektivisering och renovering

2020-09-14

Regeringen föreslår 900 miljoner kronor till åtgärder för energieffektivisering i flerbostadshus. Syftet är att öka takten på energieffektiviseringen och samtidigt förbättra förutsättningarna för att genomföra nödvändiga renoveringar.


  Allmän Energieffektivisering

Krönika: Vi är i revision

2020-09-11

Slussen.biz krönikör, Lars Andrén, funderar kring den kraftigt minskade energianvändningen och möjligheterna att ställa om till något bättre.


  Allmän Krönikor

×