Dämpad avslutning på värmepumpåret 2019

2020-01-22 Slussen Building Services

Sista kvartalet 2019 sjönk försäljningen inom alla segment. Totalt minskade försäljningen med 4 procent jämfört med föregående år. Efter en stark inledning på året har försäljningen successivt dämpats vilket gör att totala försäljningen för helåret 2019 landar oförändrat mot året innan.

Under fjärde kvartalet minskade försäljningen av luft-vattenvärmepumpar med 6 procent. För frånluftsvärmepumpar har vi sett en stadig minskning sedan hösten 2017. Denna trend har hållit i sig under hela 2019 med en minskning under fjärde kvartalet på 8 procent jämfört med föregående år. Försäljningen av vätska-vattenvärmepumpar minskade marginellt under sista kvartalet. Sammantaget för helåret visade försäljningen för denna produktgrupp en ökning med 5 procent.

Försäljningen uppdelad på olika produktslag:

  Q4 Helår
Totalt -4 % 0 %
Luft-vattenvärmepumpar -6 % +2 %
Frånluftsvärmepumpar   -8 % -8 %
Vätska-vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar) -1 % +5 %

 
Även på marknaden för större fastigheter märks samma trend. Efter ett mycket bra första kvartal med en ökning på dryga 25 procent, har försäljningen planat ut och legat jämnt med 2018. Sista kvartalet visade på en ökning med 1 procent mot föregående år, och på helårsbasis landar försäljningen på plus 5 procent.

- 2019 har på årsbasis varit ett bra år, i nivå eller något högre än 2018. Trenden med sjunkande antal leveranser av frånluftsvärmepumpar har dock fortsatt vilket är en naturlig konsekvens av det minskade småhusbyggandet, säger Per Jonasson vd på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Den dämpade försäljningen under sista kvartalet har sannolikt även påverkats av det osedvanligt varma vädret. Då utbytesmarknaden på villasidan nu tydligt kommit igång förväntar vi oss stabil försäljning även under 2020. Marknaden för större fastigheter har haft en positiv trend de senaste åren. Det finns inget som talar för att den ska brytas.

Försäljningen uppdelad på villa och fastighet, Q4/helår:

  Villa  Fastighet
Totalt  -5 %/ 0 % +1 %/ +5 %
Luft-vattenvärmepumpar -7 %/ +1 %     
Frånluftsvärmepumpar  -8 %/ -8 %   
Vätska-vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar) -1 %/ +5 %    


Under året såldes värmepumpar för totalt 7,8 miljarder kronor i Sverige, vilket är 3,5 procent mer än 2018. Under fjärde kvartalet uppgick försäljningsvärdet till 2,5 miljarder kronor, vilket är samma nivå som 2018.

Källa. Svenska Kyl & Värmepumpföreningen


 Dela     Tillbaka  

Våra energisystem påverkas av klimat med ökat extremväder

2020-02-18

Klimatförändringar med tilltagande stormar och värmeböljor, får också följder för vår energiförsörjning. Ett internationellt forskarlag har nu tagit fram en ny metod för att beräkna hur extremväder inverkar på energisystemen.


  Allmän Brand & säkerhet Utbildning & FoU

Stor vattenläcka i centrala Stockholm

2020-02-17

En stor vattenläcka, med följden att en byggkran riskerar att välta, har inträffat i centrala Stockholm, rapporterar svt.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Betydande energieffektivisering vid renovering

2020-02-14

Slussen.biz hängde med när Energi- och Miljötekniska Föreningen arrangerade studiebesök i nyrenoverade fastigheter på Valla torg i Årsta i södra Stockholm.


  Allmän Energieffektivisering Solvärme & solenergi Referensprojekt Isolering

SGU får ny generaldirektör

2020-02-14

Regeringen har beslutat att utse Anneli Wirtén till generaldirektör för Sveriges geologiska undersökning (SGU).


  Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Arbetsmarknad

Vattenproblem i Gnesta

2020-02-12

Med anledning av misstankar om förorenat vatten till hushåll i delar av Gnesta kommun stängdes vattnet av under en dag, skriver kommunen på sin hemsida.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Stor potential för energieffektivisering i storkök

2020-02-11

Det finns en stor potential för energieffektivisering av storköksutrustning, dels genom nya produkter och dels genom rätt handhavande. Det visar en en förstudie genomförd av Belok.


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Folkhälsomyndighetens GD delar ut Stora Inneklimatpriset

2020-02-07

Gott inneklimat är folkhälsa. Så vad passar då bättre än att det blir Folkhälsomyndighetens generaldirektör, Johan Carlson som delar ut Stora Inneklimatpriset på Nordbygg den 23/4 2020.


  Ventilation Värme Kyla Utbildning & FoU Nordbygg

Reglertekniker förenades i Nacka

2020-02-04

Slussen.biz fanns på plats när Förenade Reglertekniker, FRT, höll års- och teknikmöte i Nacka under två dagar.


  Allmän Automation/Styr- och Regler

Rör läckte rakt ut i havet

2020-02-04

I Värmdö kommun har dykare upptäckt ett rör som läcker rakt ut i havet, rapporterar svt.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Krönika: Tillbakablick för framtidsutsikt

2020-02-04

I decenniets första krönika tar vår krönikör, Lars Andrén, passande nog en titt i bakspegeln och reflekterar över 2010-talet samtidigt som han blickar in i det nya decenniet.


  Allmän Krönikor