Studiebesök på ICA Maxi i Kumla

2019-12-20 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Välkommen till ett studiebesök på ICA Maxi i Kumla, arrangerat av Energi- och Miljötekniska Föreningen i Örebro.

Den 5 februari 2020 träffas vi på ICA Maxi i Kumla för ett studiebesök. Melins fastigheter är värd för besöket där vi ska titta på återvinning av värme från kylmaskinerna i butiken. Den återvunna energin används för att värma tappvarmvattnet till lägenheterna i samma fastighet. Melins (fastighetsägaren) och ICA (hyresgästen) har ett avtal där båda tjänar på att ta tillvara på spillvärmen.

Vi träffas 11:30 för gemensamlunch i närheten. De som är anmälda till studiebesöket kommer informeras via e-post närmare om vart vi ses.

Studiebesöket börjar sedan 12:00 och håller på ca 1 timme.

Datum: onsdag 5 februari 2020

 

Anmälan på https://www.energi-miljo.se/aktiviteter/studiebesok-varmeatervinning-fran-kylmaskiner-ica-maxi-i-kumla


 Dela     Tillbaka  

Energi- och miljötekniska föreningens kursutbud höst 2020

2020-06-29

Energi- och miljötekniska föreningen fortsätter sin populära och omtyckta satsning på ett digitalt kursutbud och erbjuder under hösten ett stort antal digitala teknikutbildningar.


  Ventilation Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) El Utbildning & FoU

Digital teknikutbildning - LCC/LCA resurseffektivt byggande

2020-06-03

Energi-och Miljötekniska Föreningen bjuder in till digital teknikutbildning med Lars Ekberg, CIT Energy Management, om energi-och kostnadseffektivt byggande och god inomhusklimat.


  Allmän Utbildning & FoU

Teknikinformation i Halmstad om energistrategier

2020-05-28

Välkommen till en teknikinformation i Halmstad om energistrategier för flerbostadshusägare.


  Allmän

Teknikinformation i Linköping om energieffektivisering

2020-05-25

Välkommen till ett seminarium i Linköping om energieffektivisering och passivhus.


  Allmän Energieffektivisering

Digital teknikutbildning - Köldmedier

2020-05-08

EMTF bjuder in till digital kurs i kyl- och värmepumpsteknik med fokus på köldmedier och gällande lagstiftning, energieffektivitet och miljöaspekter. Då kursen hålls digitalt vi bjuder därför in intresserade från hela Sverige.


  Kyla Utbildning & FoU

Teknikinformation i Växjö om lågtemperaturfjärrvärme

2020-05-05

Välkommen till en teknikinformation i Växjö om lågtemperaturfjärrvärme och ny energieffektiv bebyggelse.


  Allmän

Teknikinformation om aktivitetsbaserade kontor

2020-04-19

Välkommen till en teknikträff i Göteborg om arbetsmiljö i energieffektiva aktivitetsbaserade kontor.


  Allmän

Teknikutbilda dig hemifrån!

2020-04-17

Energi-och Miljötekniska Föreningen - EMTF- erbjuder nu möjligheten att ta del av ett antal av kursprogrammets teknikutbildningar digitalt. Heldagskurserna har anpassats till ett format som ska erbjudas via Teams.


  Allmän Utbildning & FoU

Öppet brev från Scanvac gällande covid-19

2020-04-16

Den skandinaviska organisationen Scanvac, som Energi- och Miljötekniska Föreningen är en del av, publicerar ett öppet brev med rubriken "Begäran om åtgärder mot luftburen överföring av infektionssjukdomar".


  Allmän Utbildning & FoU

Teknikinformation i Kalmar om golvvärme

2020-04-14

Välkommen till en teknikinformation om självreglerande golvvärme.


  Värme

×