Lindabs revolutionerande ultraljudsteknologi tar nya steg

2019-11-28 Lindab Sverige AB

https://slussen.azureedge.net/image/484/Lindab-UltraLink-slussen.png

2015 presenterade Lindab en revolutionerande produkt för ventilationsbranschen. Med hjälp av ultraljudssensorer kunde Ultralink noggrant mäta temperaturen och luftflödet i ventilationssystem och dessutom möjliggöra en minskad energikonsumtion för användaren.
– Nästa steg var att implementera trådlös kommunikation genom bluetooth. Men det är inte slut där heller, säger Torbjörn Bruzelius, produktchef för ventilationsprodukter på Lindab. 

Det har länge funnits två stora problem med behovsstyrd ventilation. Dels har mätningarna inte varit tillräckligt noggranna och dels har man inte kunnat gå tillräckligt lågt ned i luftflödet. Men med hjälp av Lindabs ultraljudsteknologi har man kunnat lösa dessa problem.

– Man har tidigare använt ultraljud för att mäta i gas- och vattenledningar. Men teknologin var helt ny för ventilationsbranschen, säger Torbjörn Bruzelius. 

Än i dag har Ultralink unika fördelar. Den kan mäta med bra noggrannhet ner till 0,2 m/s och till och med lägre än det och är därmed den enda produkten som kan mäta så låga hastigheter med bra noggrannhet. Men Ultralink är också okänslig för nedsmutsning.

– All annan befintlig teknik som används för att göra mätningar störs av smuts vilket påverkar mätnoggrannheten. Men det påverkar inte Ultralink överhuvudtaget, säger Niclas Ivarsson, R&D på Lindab. 

En produkt i ständig utveckling
Med åren har man jobbat för att utveckla Ultralink och revolutionera produkten ytterligare. Först kunde den mäta noggrant vid låga flöden, sedan gav den användaren möjligheten att reglera ventilationssystemet. Det tredje steget var att implementera trådlös kommunikation med hjälp av bluetooth. Då kan användaren enkelt styra produkten genom en app. 

– Vi tittar också på hur man med hjälp av den här teknologin kan mäta fler saker i rummet. I dag går det att mäta temperatur, luftflöde och hastighet. Men vi vill på sikt även att Ultralink ska kunna bevaka fler variabler från det rum den betjänar , säger Niclas Ivarsson.

I dag kan Ultralink dessutom mäta i ventilationssystem med samtliga standarddimensioner från och med 100 mm upp till och med 630 mm.

– Målet är att det är denna teknologi som får bära utvecklingen för mätningar i ventilationssystem framöver. Man ska bli ännu mer effektiv i rummet och kunna utnyttja behovsstyrd ventilation på bästa möjliga sätt, avslutar Torbjörn Bruzelius.


 Dela     Tillbaka  

Lindab förvärvar Crenna Plåt AB

2020-07-03

Lindab har förvärvat Crenna Plåt AB, den ledande tillverkaren av högkvalitativa rektangulära ventilationskanaler på den svenska marknaden. Med förvärvet får Lindab ett komplett sortiment av ventilationskanaler i Sverige.


  Ventilation

Lindab lanserar TEKNOsim 6.0

2020-05-12

För att skapa ett perfekt inneklimat krävs det att man tar hänsyn till en mängd olika faktorer som påverkar inneklimatet. Det är komplexa samband som är svåra att beräkna om man inte har ett effektivt dimensioneringsverktyg tillhands.


  Ventilation Projekterings- & förvaltningsprogram

Lindab öppnar ny proffsbutik i Mölndal

2020-04-27

Göteborg är i en expansiv fas och i staden pågår det som kallas för Nordens största stadsomvandlingsprojekt. För att Lindab ska kunna ge sina proffskunder optimal service öppnas i dag, måndagen den 27:e april, en ny butik i Mölndal.


  Ventilation

Lindab lanserar nytt brandspjäll

2020-02-04

Lindabs nya brandspjäll, FNC1U, är ett cirkulärt brandspjäll som förhindrar att brand och gaser sprids genom ventilationssystemet. Spjället har utvecklats med fokus på att förenkla konstruktionen utan att göra avkall på tillförlitlighet och säkerhet.


  Ventilation Brand & säkerhet Produktnytt & kataloger

Nu är även vattenprodukter en del av Lindabs fabrik i Grevie

2019-10-17

I början av året flyttade Lindab sin produktion av vattenprodukter från Götene till Grevie där företagets huvudproduktion och distribution är placerad. Den första tiden har varit intensiv med många utmaningar. Nu är den nya produktionen en integrerad


  Ventilation Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Lindab vill lyfta inomhusklimat i framtidens stadsutveckling

2019-10-15

Helsingborgs stad presenterar aktörer som avser att samarbeta med staden för stadsmässan H22 – A Smarter City. Under den internationella stadsmässan 2022 ska lösningar för en innovativ och hållbar stadsutveckling visas upp. Lindab är nu en av dessa.


  Ventilation Energieffektivisering Utbildning & FoU

Inomhusklimatet på dagordningen

2019-03-12

Lindab Innovation Hub fokuserar på inomhusklimatet med en minimässa på Mindpark i Helsingborg. Syftet är att öka kunskapen kring inomhusklimatet. – Vi vill skapa en medvetenhet och få folk att reflektera över hur viktigt det är, säger Nicklas Friberg


  Ventilation Utbildning & FoU

Lindab öppnar innovationshubb i Helsingborg

2019-02-15

Lindab är Sveriges ledande företag inom ventilation och inneklimatlösningar. Nu öppnar företaget en ny anläggning för forskning och utveckling i Helsingborg – Lindab Innovation Hub.


  Ventilation Energieffektivisering Utbildning & FoU Arbetsmarknad

Svensk industrihistoria firas när Lindab fyller 60 år

2019-02-04

Det började som ett litet plåtföretag på Bjärehalvön. Sedan dess har Lindab vuxit till ett multinationellt börsbolag med fler än 5000 anställda i över 30 länder. När företaget nu fyller 60 år den 6 februari firas en bit svensk industrihistoria.


  Ventilation Arbetsmarknad

×