Tekniklunch i Göteborg om brandskyddskrav och ombyggnad

2019-11-27 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Vid ombyggnad och underhåll kan BBR vara svår att tolka. Kraven utgår från vad som ändras och i vilken omfattning. I boken Brandskydd vid ombyggnad och underhåll från Bengt Dahlgren ges vägledning och exempel på utformning och lösningar så att brandskyddet uppfyller BBR. Fokus ligger på ventilationsombyggnader, men ger även vägledning till dig som planerar, projekterar och utför stambyten och fasadombyggnader.

Nils Olsson på Bengt Dahlgren informerar om brandskyddskrav vid ombyggnad och underhåll samt visar exempel på vilka krav som ställs vid några vanliga typer av ändringar av ventilationssystem.

Plats: Swegon, J A Wettergrens gata 7, Västra Frölunda, ingång B1

Kostnad: 150 kr exkl moms för medlemmar i Energi- och Miljötekniska Föreningen, 200 kr exkl moms för icke-medlemmar (ange i anmälan om du har några matallergier)

Tid och datum 11.30 den 15 januari 2020

Anmälan på https://www.energi-miljo.se/aktiviteter/tekniklunch-i-goteborg-om-brandskyddskrav-och-ombyggnad


 Dela     Tillbaka  

Energi- och miljötekniska föreningens kursutbud höst 2020

2020-06-29

Energi- och miljötekniska föreningen fortsätter sin populära och omtyckta satsning på ett digitalt kursutbud och erbjuder under hösten ett stort antal digitala teknikutbildningar.


  Ventilation Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) El Utbildning & FoU

Digital teknikutbildning - LCC/LCA resurseffektivt byggande

2020-06-03

Energi-och Miljötekniska Föreningen bjuder in till digital teknikutbildning med Lars Ekberg, CIT Energy Management, om energi-och kostnadseffektivt byggande och god inomhusklimat.


  Allmän Utbildning & FoU

Teknikinformation i Halmstad om energistrategier

2020-05-28

Välkommen till en teknikinformation i Halmstad om energistrategier för flerbostadshusägare.


  Allmän

Teknikinformation i Linköping om energieffektivisering

2020-05-25

Välkommen till ett seminarium i Linköping om energieffektivisering och passivhus.


  Allmän Energieffektivisering

Digital teknikutbildning - Köldmedier

2020-05-08

EMTF bjuder in till digital kurs i kyl- och värmepumpsteknik med fokus på köldmedier och gällande lagstiftning, energieffektivitet och miljöaspekter. Då kursen hålls digitalt vi bjuder därför in intresserade från hela Sverige.


  Kyla Utbildning & FoU

Teknikinformation i Växjö om lågtemperaturfjärrvärme

2020-05-05

Välkommen till en teknikinformation i Växjö om lågtemperaturfjärrvärme och ny energieffektiv bebyggelse.


  Allmän

Teknikinformation om aktivitetsbaserade kontor

2020-04-19

Välkommen till en teknikträff i Göteborg om arbetsmiljö i energieffektiva aktivitetsbaserade kontor.


  Allmän

Teknikutbilda dig hemifrån!

2020-04-17

Energi-och Miljötekniska Föreningen - EMTF- erbjuder nu möjligheten att ta del av ett antal av kursprogrammets teknikutbildningar digitalt. Heldagskurserna har anpassats till ett format som ska erbjudas via Teams.


  Allmän Utbildning & FoU

Öppet brev från Scanvac gällande covid-19

2020-04-16

Den skandinaviska organisationen Scanvac, som Energi- och Miljötekniska Föreningen är en del av, publicerar ett öppet brev med rubriken "Begäran om åtgärder mot luftburen överföring av infektionssjukdomar".


  Allmän Utbildning & FoU

Teknikinformation i Kalmar om golvvärme

2020-04-14

Välkommen till en teknikinformation om självreglerande golvvärme.


  Värme

×