Affärsdrivna projektledare till Ecoclime Group

2019-10-28 Ecoclime Group AB

Brinner du för klimatnytta, ny teknologi och hållbar samhällsutveckling? Vill du vara med och bidra till en bättre fastighetsekonomi för våra kunder? Vi på Ecoclime erbjuder unika energi- och klimatlösningar för fastighetsägare och hyresgäster på vägen mot- Nollenergifastigheter och söker därför ingenjörs-, marknads-, projektlednings och/eller affärsutvecklingskompetens inom områden som fastighetsautomation, energi-, bygg- och ventilationssystem.

Har du väntat på en chans att få kombinera dessa kunskaper med din glädje för att skapa
delaktighet och engagemang? Välkommen med din ansökan!

Om rollerna
Projekt Nollenergifastigheter är ett avgörande steg i vår klimatneutrala nollenergivision och har till syfte att integrera nya energisystem baserade på ny energiteknologi och automation i fastigheter, med etablering i Mälardalen/Storstockholm.

I de olika ledarrollerna är det du som ledare och chef inom din profession som utvecklar och samordnar verksamheten i och mellan Ecoclimes olika bolag. Närmare handlar det om att integrera energisystem för fastigheter innefattande bl.a. solceller, återvinning, lagring och optimering av energi samt el-, värme- och komfortkyladistribution. Till din hjälp i detta viktiga arbete har du ett team av innovativa och klimatengagerade teknik- och affärskollegor!

Om dig
Beroende på roll söker vi dig som har ingenjörs-, marknads-, försäljnings-, projekt- och/eller produktionsledningskompetens. Inriktning mot fastighets- och energibranschen är en ytterligare merit.

Du har också minst tre års erfarenhet från kvalificerad ledningsfunktion med vitsordade resultat. Har du dessutom kunskap om olika teknologiers klimatnyttiga potential i fastighetsbranschen samt en vilja att bidra till ett bättre klimat kommer du snabbt att bli framgångsrik i denna roll.

Som person är du duktig på att påverka, övertyga och förhandla och drivs av att skapa engagemang och delaktighet. Vi tror också att du stortrivs med att sätta igång aktiviteter och uppnå resultat tillsammans med andra. Något du uppnår genom att kommunicera på ett tydligt sätt, säkerställa att budskap når fram och sedan påminna och följa upp.

Du föredrar att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt samtidigt som du ser möjligheter i förändrade omständigheter.

Det är meriterande om du har erfarenhet av att leda produktutvecklingsprojekt och integrationsprojekt i kundfastigheter och/eller erfarenhet av affärsutveckling och förhandlingar. Har du dessutom en ekonomiutbildning eller motsvarande är det ännu ett plus.

Det är viktigt för oss att du delar Ecoclimes värderingar: Öppenhet, tillförlitlighet, hållbarhet, välmående, klimatsmart.
Vi tillämpar svenska som arbetsspråk med engelska som andraspråk.

Vårt erbjudande
Inom Ecoclime Group strävar vi efter att vara en arbetsgivare i framkant. Vi vill att ditt arbete hos oss ska präglas av eget ansvar, kompetensutveckling och kreativitet. Ett starkt lagarbete och innovativa

lösningar som förändrar fastigheters energiförsörjning – och därmed klimatavtryck – lägger grunden för vår expansion och våra högt ställda mål. Vi hoppas att du vill följa med på vår resa!

En karriär hos oss innebär bland annat att:

  • Du får jobba med innovativa produkter och affärslösningar som förändrar fastighetsbranschen.
  • Du är med och bidrar till ett mer hållbart klimat, såväl lokalt som globalt.
  • Du kommer att få en viktig roll i de starka team vi bygger just nu.
  • Vi har kul tillsammans!

Om tjänsterna
Tjänsterna gäller tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt ök. Vi ser dock gärna att du lämnar din ansökan snarast möjligt då vi gör urval löpande.

Vi tillämpar individuell lönesättning och flexibel arbetstid. Tjänsten är placerad i södra Stockholm med närhet till alla tänkbara kommunikationer. Vidare omfattas vi av Tjänstemannaavtalen mellan Teknikföretagen och Unionen.
 

Kontakt
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:
Lennart Olofsson, VD, på 070-537 16 42
Rebecca Swärd, HR-chef, på 070-550 17 01 eller [email protected]

Om oss
Ecoclime Group skapar kund- och aktieägarvärde genom att investera i och gemensamt driva projekt och skapa tillväxt i bolag med unik och integrerbar teknologi. Resultatet blir mer produktiva och klimatsmarta energi- och logistiksystem för fastigheter, processer och transporter baserat på återvunnen och fossilfri energi.

Våra bolag erbjuder bland annat kunderna:

  • Världsunika lösningar som ger det garanterat bästa inomhusklimatet.
  • Den mest ekonomiskt lönsamma energiåtervinningen av värme från spillvatten. 
  • Den enda Proptech-plattformen på fastighetsmarknaden som kan integreras med alla fastighetsautomationssystem för energieffektivisering och driftstyrning.

Ansök här!


 Dela     Tillbaka  

Nasdaq godkänner Ecoclime Group ABs ansökan om notering

2020-09-09

Första handelsdag på Nasdaq First North Premier Growth Market är den 14 September 2020.


  Ventilation Värme Energieffektivisering

Ecoclime förstärker säljorganisationen

2020-09-02

Ecoclime Svenska Försäljning AB förstärker försäljningsorganisationen med tre personer, varav två nyrekryteringar som startar den 1 september.


  Ventilation Värme Energieffektivisering Arbetsmarknad

Folkets Hus Vilhelmina energiladdar bergvärmeborrhål

2020-06-08

Utvecklingsprojektet Evertherm-Geo demonstrerar möjligheten att återladda bergvärmehål med hjälp av luft- och solvärme.


  Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi Solvärme & solenergi Referensprojekt Utbildning & FoU

Ecoclime lanserar nya Evertherm

2020-05-12

Idag lanserar vi nya Evertherm, ett standardiserat produktprogram och en ny webbsida där fastighetsägare kan gå in och se hur en investering i vårt system för återvinning av värmeenergin i spillvatten påverkar driftnetto och fastighetsvärde.


  Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi Produktnytt & kataloger Referensprojekt

EU-projekt i Vilhelmina visar på enorm energieffektivisering

2020-03-18

Vilhelminas Folkets Hus har valts som en testanläggning för att bevisa att det går att uppnå energi- och miljömål samtidigt som man förbättrar inomhusmiljön för de som vistas i lokalerna.


  Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Solvärme & solenergi Referensprojekt

Exportsamarbete inleds mellan Ecoclime och Xport

2020-02-06

”Vi har tidigare planerat för en internationell expansion tidigast under 2021, men utifrån vår analys av marknader i norra Europa och våra kontakter med Xport har vi beslutat att påbörja arbetet.” säger Ecoclimes vd, Lennart Olofsson.


  Värme Kyla El Energieffektivisering

Ecoclime förvärvar H-gruppen

2019-12-02

Ecoclime Group AB har tecknat avtal med ägarna av H-gruppen Totalinstallatör AB (H-gruppen Energisystem) om förvärv av samtliga aktier i moderbolaget, en koncern med omsättning om cirka 70 MSEK.


  Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Energieffektivisering

Folkets Hus Vilhelmina minskar tillförd energi med 70%

2019-09-19

Under 2019–2020 pågår en stor modernisering av energisystemen i Folkets Hus Vilhelmina. Målet är att nå en besparing på 70% av den tillförda värmeenergin i fastigheten för att kunna bidra till EUs miljömål och spara pengar.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi Referensprojekt Utbildning & FoU

Ecoclime hjälper Stockholmshem minimera energikonsumtionen.

2019-09-10

Ecoclime installerar ett system för återvinning av värme i spillvatten i Stockholmshems studentbostadsprojekt Fjärdingsmannen i Enskede. Fastighetens energikonsumtion, driftnetto och investeringskostnad var faktorer som vägde tungt i upphandlingen.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Energieffektivisering

×