ebm-papst i Sverige är kompetenscenter vid Retrofitprojekt

2019-10-10 ebm-papst AB

Ett exempel på ett moderniseringsprojekt där ebm-papst i Sverige haft rollen som kompetenscenter är Tennispalatset i Kampen, Helsingfors. Namnet till trots används inte byggnaden för tennis, utan den rymmer idag bland annat en multiplexbiograf med 14 salonger och Helsingfors stadskonstmuseum. Fastigheten byggdes ursprungligen år 1937 för en bilhandlare som också drev en bensinstation. De välvda hallarna med tennisbanor kom till några år senare och under många år var detta Finlands främsta plats för tennis. Under sommar-OS 1952 spelades också basket i Tennispalatset, men sedan följde några decennier då diskussioner fördes om att riva fastigheten som när den byggdes mest var tänkt som en tillfällig lösning. I början av 90-talet togs istället beslut om att börja rusta fastigheten och använda den för olika kulturella ändamål, och 1999 började delar av byggnaden att användas som biograf.

Starkt skiftande krav på ventilationen
Under årens lopp har Tennispalatset genomgång många renoveringar och för ett par år sedan togs beslut om att modernisera ventilationssystemet. Jukka Blåfield som är teknisk chef hos ebm-papst i Finland berättar att de starkt skiftande kraven på ventilationen och inneklimatet var en viktig orsak.

”Besökarna i de många biosalongerna vill givetvis ha en behaglig komfort, liksom de som besöker museet, andra kulturlokaler och även butiker som också finns i fastigheten. Sedan ställer museiverksamheten i sig också speciella krav på ventilationen och inneklimatet då exempelvis tavlorna är känsliga för bland annat fukt. Det fanns därför ett stort behov av att modernisera och byta ut äldre fläktar med bakåtböjda skovlar och kåpa som inte gav några möjligheter att flexibelt styra och anpassa fläktdriften till de olika behoven i fastigheten”, förklarar Jukka Blåfield som ser en stor marknadspotential när det gäller retrofitprojekt i exempelvis större kommersiella byggnader.

Smidig installation av fyra fläktväggar med totalt 26 fläktkuber
”I Finland är vi starka när det gäller OEM-försäljning men jag tror att vi precis som i Sverige har möjlighet att flytta fram vår marknadsposition betydligt när det gäller retrofitprojekt. Detta gäller inte minst i kommersiella fastigheter. Vi befinner oss i ett startskede i en satsning på denna typ av projekt och då är det väldigt värdefullt med det stöd vi kan få från kollegorna i Sverige. Om vi tar Tennispalatset som exempel fick vi hjälp med mätningar av flöden, tryck, driftpunkter samt också valet av fläktlösning. Stödet var viktigt då det var tuffa krav som ställdes på moderniseringen av ventilationssystemet, berättar Jukka.

Förutom de detaljerade tekniska kraven på det moderniserade ventilationssystemet fanns det också andra utmaningar. En var det starkt begränsade utrymmet där de äldre remdrivna fläktarna var monterade, en annan utmaning var en mycket snäv tidplan. ”Själva fläktlösningen blev fyra fläktväggar med totalt 26 fläktkuber av typen MXFG i storleken 600 x 600. Två av fläktväggarna byggdes upp med åtta kuber vardera, och i de två övriga blev det fyra respektive sex fläktkuber. Lösningen med fläktväggar blev väldigt lyckad och den gjorde det möjligt att behovsanpassa ventilationen till de olika kraven i Tennispalatset. Att det är så enkelt att bygga upp och driftsätta fläktväggarna gjorde också att vi klarade den mycket tajta tidplanen. Installationen skulle ske under ett par dygn mellan två utställningar i museet och det klarade vi också. Projektet har sporrat oss och nu satsar vi på att tillsammans med kollegorna i Sverige gå vidare med nya retrofitprojekt. Marknadspotentialen i Finland är stor och därför är också Tennispalatset ett viktigt referensprojekt för oss”, avslutar Jukka Blåfield.

Hos ebm-papst i Sverige finns en gedigen kunskap och erfarenhet när det gäller ombyggnad och moderniseringar av ventilationssystem, något som vi kallar för Retrofit. Sedan början av 90-talet har ebm-papst installerat aggregatfläktar, takfläktar och intelligenta lösningar för fläktstyrning i ett mycket stort antal fastigheter runt om i Sverige, och ett tiotal försäljningsingenjörer runt om i landet arbetar med fokus på denna typ av projekt. Intresset hos bland annat ägare och förvaltare av exempelvis bostadsfastigheter för att genomföra moderniseringar växer konstant. En ökad insikt om de möjligheter som finns till stora energibesparingar, lägre underhålls- och driftskostnader, sänkta ljudnivåer, intelligent och behovsstyrd fläktstyrning, förbättrade luftflöden och därmed också bättre inneklimat gör att retrofitprojekten blir allt fler.

Det är flera faktorer som bidragit till att ebm-papst i Sverige är starka inom retrofit. En av dessa är att det finns ett fläktprogram som utvecklats för att förenkla moderniseringar där gamla remdrivna fläktar ska bytas ut. ebm-papst EC-lågenergifläktar är exempelvis kompletta vid leverans med bland annat integrerad styr- och drivelektronik vilket förenklar både vid installation och driftsättning. Fläktarna har också en kompakt konstruktion vilket har stor betydelse för att förenkla en modernisering utan krävande ombyggnationer när utrymmet i exempelvis ventilationsaggregat är begränsat. ebm-papst fläktväggskoncept med stapelbara fläktkuber bidrar också till att förenkla en modernisering. En annan viktig faktor är ebm-papst arbetsmodell för smidiga och effektiva moderniseringar där ebm-papst försäljningsingenjörer exempelvis kan hjälpa till att mäta luftflöden och tryck, göra energisparkalkyler, välja fläktlösningar och föreslå mekaniska anpassningar tillsammans med den tekniska avdelningen i Järfälla.

Fokus på Norden men andra länder kan bli aktuella
Detta är ett stöd som värdesätts av många installatörer, och sedan en tid är det också ett stöd som erbjuds ebm-papst bolag i andra länder. I första hand är det för de nordiska länderna som ebm-papst i Sverige har fått en roll som kompetenscenter, men andra länder kan också bli aktuella på lite sikt.

”Inom ebm-papst som koncern finns sedan ett par år en uttalad målsättning att det ska satsas på retrofit som område. I flera länder är ebm-papst mycket starka inom OEM och nu är ambitionen att man precis som i Sverige ska ha två starka ben att stå på. Vi är duktiga på OEM och har också spetskompetens inom retrofit. Denna ambition finns nu också i andra länder. Att vi fått en roll som kompetenscenter är givetvis väldigt roligt och vi kan också erbjuda ett brett stöd med våra duktiga försäljningsingenjörer och även en teknisk avdelning som kan hjälpa till med mekaniska applikationsanpassningar av olika fläktlösningar”, säger Björn Jonsson som är marknadschef hos ebm-papst i Sverige.


 Dela     Tillbaka  

MXRC III från ebm-papst

2021-06-29

En tystare takfläkt. Du ser den på ExpoVent i Skåne v.34. Boka in det redan nu!


  Ventilation Produktnytt & kataloger

Säg HEJ! till Andreas, vår nya Retrofit-säljare

2021-06-17

Vi välkomnar Andreas Lilljegren, som sedan den 24:e maj jobbar hos oss som ansvarig Retrofit-säljare i distrikt Linköping med omnejd.


  Ventilation Energieffektivisering Arbetsmarknad

Lyckat energibesparingsprojekt i Göteborg

2021-04-29

I ett samarbete Consat SES kunde ebm-papst bidra med produktlösningar, som halverade energiförbrukningen hos RUAG Space.


  Ventilation Energieffektivisering Referensprojekt

Smarta hus på ett enklare sätt med Building Connect

2021-04-26

Building Connect - ett intelligent, integrerat och användarvänligt ekosystem för hela fastighetens inomhusmiljö.


  Ventilation Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering

Snabb och effektiv retrofit-demo på DigiVent

2021-03-12

Mellan den 16-18 mars kan du se våra experter på Retrofit presentera takfläkt MXRC III och Building Connect online.


  Ventilation Produktnytt & kataloger

Takfläkt och Building Connect

2021-02-25

På DigiVent v.11 kommer vi att presentera takfläkt MXRC III och vårt nya system Building Connect.


  Ventilation Automation/Styr- och Regler Produktnytt & kataloger

Rent vatten åt alla!

2021-02-24

UV-ljus i kombination med axialfläktar i genial lösning för vattendesinficering.


  Ventilation Vatten & avlopp (yttre VA) Energieffektivisering

När bara fantasin sätter gränsen - EtaCrown® kronväxelserie

2021-02-22

EtaCrown® är vår moduluppbyggda kronväxelserie, som underlättar utvecklingsarbetet av komplexa inbyggda drivlösningar och som passar i mängder av applikationer.


  Ventilation El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Vad gör en konstruktör på ebm-papst?

2021-02-15

Vad gör en konstruktör på ebm-papst och vem är människan där bakom? I en intervjuserie får du veta mer om människorna, som jobbar på ebm-papst. Möt: Timmy Christiansson, vår duktige konstruktör.


  Ventilation Kyla El Arbetsmarknad

ebm-papst säljorganisation söker förstärkning

2021-02-05

Vill du jobba i ett glatt och engagerat gäng hos en branschledare? Vi söker just nu en ansvarig regionsäljare för våra Retrofit-lösningar i region Östergötland / Jönköping.


  Ventilation Kyla Platsannonser