Anna Werner ny vd för Svensk Solenergi

2019-09-30 Svensk Solenergi

https://slussen.azureedge.net/image/3089/annawerner.jpg
Anna Werner, vd, Svensk Solenergi.

Den första oktober tillträder Anna Werner sin tjänst som vd, med övergripande ansvar för verksamhetens drift och utveckling. Hon blir därmed föreningens första vd.

– Jag ser fram emot att så snart som möjligt träffa medlemsföretagen. Det finns mycket kunskap och erfarenhet i branschen som jag vill kartlägga och bygga vidare på. Dessutom måste jag arbeta med att få regelverken realistiska. Regeringen säger att sol ska utgöra en allt större del av energiproduktionen i Sverige. För det krävs uppdaterade förutsättningar, säger Anna Werner.

Kontakt: 08-441 70 99 och anna.werner @ svensksolenergi.se

Anna Werner kommer närmast från Villaägarnas Riksförbund där hon varit ansvarig för energifrågorna. Dessförinnan arbetade hon med energi och miljö i byggnader på konsultföretaget ÅF. Hon har studerat vid Handelshögskolan i Stockholm och vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala där hon följde energimyndighetens nationella, tvärvetenskapliga forskarskola Program Energisystem, med fokus på byggnadens energisystem.


 Dela     Tillbaka  

Nominera till Solenergipriset 2020

2020-02-04

Solenergipriset delas ut årligen, för Årets anläggning och Årets prestation.


  Värme El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Förtjänstdiplom för arbete i solens tjänst

2019-12-02

Svensk Solenergi har delat ut förtjänstdiplom till fyra personer som haft en avgörande betydelse för föreningens eller solenergins utveckling i Sverige.


  Värme El Solvärme & solenergi

Årets solenergipriser till Husby Gård och Ferroamp

2019-04-29

Årets solenergipriser gick till Per Watz för solel på Husby gård och till Ferroamp Elektronik för likströmsnät. Hedersomnämnanden till Derome Plusshus och Varberg Energi, Choice Hotels samt Telge Energi.


  El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Nominerade till Solenergipriset

2019-04-16

Svensk Solenergi delar för sextonde gången ut Årets Solenergipris i anslutning till vårt årsmöte, som går av stapeln på Chalmers tekniska högskola i Göteborg.


  Värme El Solvärme & solenergi

Svensk Solenergi rekryterar

2015-02-20

Vi rekryterar en person som kan stärka våra kontakter med politiker, myndigheter och media, skapa energi runt viktiga branschfrågor och öka medlemsnyttan.


  Allmän Platsannonser Solvärme & solenergi

×