Konferens med heta frågor

2019-09-20 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/DSC_0366.JPG
Intresserade åhörare under Installationsbrandskyddsdagen i Stockholm. Foto: Ulrik Hammarsträng

Slussen.biz fanns på plats när andra upplagan Installationsbrandskyddsdagen gick av stapeln i Stockholm. Installationsbrandskyddsdagen arrangeras av Energi- och Miljötekniska Föreningen och årets upplaga samlade cirka 45 deltagare. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/brandniklas2.JPGFörsta föreläsare var Johan Norén och Niklas Strannefors från Briab (bilden) som informerade om BIM för brand i praktiken. 
- Med hjälp av BIM kan man sammanfoga olika discipliners modeller och på så sätt utbyta information och underlätta projekteringen. Bland utmaningarna finns behov av standardisering och legala hinder kring ansvarsfrågan mellan olika aktörer. Inom ramen för Smart Building Enviroment pågår ett projekt som syftar att utveckla en compliance-modell för hantering av digital brandskyddsinformation i kedja från projektering, utförande till förvaltning. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/brandmathias.JPGMathias Skjöldebrand,  Brandkonsulten, gick igenom fläkt i drift som skyddsmetod för brandgasspridning och ställde den retoriska frågan hur vi säkerställer att verkligheten överensstämmer med kartan. 
 - Felkällor som kan uppstå vid användandet fläkt i drift är  bland annat risken att fläkten stannar på grund av branden, styrsystemet kan vara felkonstruerat och det finns risk att brandgasspridning sker på grund av att systemet inte är byggt enligt ritning eller är felinjusterat. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/brandannika.JPGAnnika Brännmark, Plåt & Ventföretagen, slog ett slag för de två informationssidorna imkanal.se och ozonventilation.se
- Brandskyddet för imkanaler i storkök bör anpassas efter risken att brännbara avsättningar bildas i kanalen. Det finns ett klassningssystem för imkanaler där det anges vilken typ av kanal och tillhörande utrustning  som är lämplig för olika typer av verksamhet. För att underlätta vid verksamhetsbyte bör man ange på imkanalen vilken typ av verksamhet den är lämplig för. När det gäller ozon, som är en färglös gas som bland annat används till fettreduktion och avluftning för luktreduktion, gäller det att ta hänsyn till de risker som finns. Forskning vid RISE har också visat att när det gäller värmeåtervinning via värmeväxlare löser inte rening med ozon problemet med fett då kanalerna blir rena, men fettet stannar kvar i värmeväxlaren och filter krävs. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/brandhans.JPGHans Andersson, Brandskyddsföreningen, informerade om det framtagna regelverket för trycksatta stigarledningar. 
-  Regelverket har tagits fram med anledning av att det i BBR anges att byggnader över 40 meter ska förses med trycksatta stigarledningar och att det har saknats vägledning för detta. Ansvaret att det fungerar ligger idag på fastighetsägarna. Frågan blir också allt mer aktuellt då vi bygger allt fler byggnader där brandbilarnas pumpar inte räcker till. Sammanfattningsvis är det ju så att finns det inget vatten blir det ingen insats. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/brandsthlm.JPG
Jan Tomtin och Karin Krebbe-Helin, Storstockholms brandförsvar, talade om brand i im- och rökkanaler. Foto: Ulrik Hammarsträng

Karin Krebbe-Helin och Jan Tomtin, Storstockholms brandförsvar, redovisade ett urval av bränder som uppstått i rökgas- och imkanaler de senaste åren. 
- På senare tid är kolgrillar kraftigt överrepresenterade i när det gäller bränder i imkanaler. Detta då det är en eldstad som har behandlats som övrig köksutrustning. Det gäller att ha rätt typ av imkanal och sköta rengöringen då en brand kan starta oavsett fettmängd och vi har sett exempel på där brand förekommit utan att man märkt det. Är fett- och sotlager tjockare ökar risken för större skador. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/brandhakan.JPGHåkan Stenlund, från Ramboll, föreläste om brandgasventilering och utrymning av järnvägsanläggningar under mark med utbyggnaden av Stockholms tunnelbana som exempel. 

Fungerar verkligen brandskyddet i praktiken? Det var den retoriska frågan i brandskyddskonsulten (Brandtec) Emil Egeltofts föredrag om styrning av larm- och andra system kopplade till brandskyddet. https://slussen.azureedge.net/image/353/brandemil.JPG
- Objekt med stort behov av samordnad provning av brandskyddet är exempelvis hotell, sjukhus, nattklubbar och arenor. Idag saknas regelverk för detta. Vid genomgång av anläggningarna i Locums sjukhus i Stockholm upptäcktes väldigt många fel. Bland de vanligaste är bland annat att ventilationsstyrningar inte fungerar som det är tänkt, att branddörrsstängning ofta är fel och larmdon aktiveras i felaktiga områden. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/brandetanol.JPG
Per Berg och Pierre Wahlqvist informerade om tillståndspliktiga etanolblandningar i bergvärmeanläggningar. Foto: Ulrik Hammarsträng

Per Berg och Pierre Wahlqvist från PS Group informerade om att etanolblandningar i bergvärmeanläggningar är en brandfarlig vätska som kan vara tillståndspliktig. 
- Till brandfarliga vätskor räknas vätskor som understiger en flampunkt på ett hundra grader, alkohol undantaget. Anläggningar med över 3000 liter i marken är tillståndspliktiga, men en- och tvåfamiljshus är undantagna. Detta är kunskapen dålig om hos installatörer, kommun och räddningstjänst. En bättre samordning med borrtillståndet hos kommunen borde kunna ske för att säkerställa att tillståndsgivningen sköts bättre. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/brandtomas.JPGSist ut för dagen var Tomas Fagergren, Brandskyddsbolaget, som gav en historisk tillbakablick över utvecklingen gällande brandskydd och presenterade ett “case” där en brand uppstått i ett 14 våningar högt kontorshus, med brandskydd enligt SBN80,  under en helg och jämförde med hur brandskyddet kunde sett ut idag. 

Ulrik Hammarsträng


 Dela     Tillbaka  

Webbinarium - Upphandlingshjälp solenergi

2020-06-01

Slussen.biz arrangerar webbinariet "Upphandlingshjälp och vägledning för dig som skall investera i solenergi" för dig som vill veta mer om möjligheter och fallgropar vid upphandling av solenergi. Föreläsare är Lars Andrén.


  El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Stora problem med solcellsinstallationer

2020-06-01

Det finns stora kvalitetsbrister i många solcellsinstallationer. Det visar en kartläggning av Rise, rapporterar svt.se.


  El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Självreglerande aktiva kylbafflar i doktorsavhandling

2020-05-29

Slussen.biz har fått en pratstund med Peter Filipsson som för en månad sedan kvitterade ut en doktorshatt i installationsteknik vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik på Chalmers tekniska högskola i Göteborg.


  Kyla Utbildning & FoU

Hitta din nästa medarbetare i Rekryteringsbanken

2020-05-28

Slussen.biz Rekryteringsbank har växt med flera intressanta kandidater. Kanske är det här du hittar din nästa kollega.


  Allmän Arbetsmarknad

16 nya projekt bidrar med ny kunskap om digitalisering

2020-05-27

Nu är det klart vilka projekt som får medel i den åttonde utlysningen inom Smart Built Environment. 16 projekt som ska bidra till digitaliseringen inom samhällsbyggandet får sammanlagt omkring 36 miljoner kronor i finansiering.


  Allmän Automation/Styr- och Regler Utbildning & FoU Projekterings- & förvaltningsprogram

Uppskattat webbinarium på ExpoVent

2020-05-26

ExpoVent i Visby, Stockholm och Nyköping, som flyttat ut på webben på grund av coronapandemin, inleddes med ett med Lars Ekberg från CIT. Rubriken för dagen var Funktionssäker ventilation för nöjda brukare.


  Ventilation

Oförändrad byggtakt under det första kvartalet 2020

2020-05-26

Preliminärt påbörjades nybyggnation av totalt cirka 11 900 nya bostadslägenheter under det första kvartalet 2020. Motsvarande kvartal 2019 började 11 800 bostadslägenheter byggas.


  Allmän Utbildning & FoU

Stora mängder danskt bajsvatten rakt ut i Öresund

2020-05-26

Danmark kan, under åren 2014-2018, ha släppt ut så mycket som 35 miljarder liter orenat avloppsvatten i Öresund, rapporterar bland annat sr.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Ny ordförande i Svenskt Vatten

2020-05-25

Svenskt Vattens nyvalda ordförande är Elisabeth Unell. Hon valdes vid Vattenstämman som genomfördes som ett webbinarium.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Arbetsmarknad

Ny rapport: Uppföljning av de energipolitiska målen

2020-05-25

Årets uppföljning av de energipolitiska målen visar att andelen förnybar energi ökar i Sverige.


  Allmän Utbildning & FoU

×