Anmälan - Världstoalettdagen 2018

Vattendagar i Norrtälje
Världstoalettdagen 2018


Tillfällen
2019-11-19    Kl.09:00   Seminarier och workshops för kommuner, forskningsinstitutioner och företag
2019-11-19    Kl.17:00   Världstoalettdagen 2019 för allmänheten och samfälligheter
Namn

Organisation Privatperson

Organisation

Epost