FÖR KONSULTER INSTALLATÖRER OCH TEKNISKA FÖRVALTARE SEDAN 1996
      Följ oss även på:   
  Svensk Ventilation AB Teknikföretagens Branschgrupper AB IVL Svenska Miljöinstitutet AB EnergiNätverk Sverige SWENTEC, Sveriges miljöteknikråd Företagarnas Riksorganisation Svenskt Näringsliv Matarvattensektionen Svenska Kyltekniska Föreningen, KTF

  Firma

  Chemiclean Systems AB(HK)

  Typ: Installatör/ Entreprenör
  Box: Box 471 
  Address: Gods: Vretensborgsvägen 21 baksidan 
  Besöksadress Vretensborgsvägen 21, 1 tr 126 30 Hägersten  
  Postadress: 129 04 HÄGERSTEN 
  Telefon 08-880801 
  Fax: 08-880804 
  Omsättning (Tkr) ?HelpOmsättning (Tkr)
  1 Miljon = 1 000 Tkr
  1 Miljard =1 000 000 Tkr
  19000 
  Org. nr.  556539-5810 
   

  Rena System Sparar Energi!
  Energieffektivisering börjar med Chemiclean
  Dagens energieffektiverings projekt kan knappast genomföras med bestående resultat utan att tas hänsyn till utrusningens och rörsystemens renhet samt energibärarens egenskaper.

  Chemiclean AB är ett ISO14001-certifierat företag som utvecklar och marknadsför metoder för energibesparing och effektivisering genom rengöring, behandling, filtrering och avgasning i kyl, värme- och energiåtervinningssystem inom fastighets- och industrisektorn.

  Som utvald partner till Alfa Laval erbjuder vi dessutom även den mest kompletta värmeväxlarservice på marknaden.

  Energieffektivisering börjar med Chemiclean
  Dagens energieffektiverings projekt kan knappast genomföras med bestående resultat utan att tas hänsyn till utrusningens och rörsystemens renhet samt energibärarens egenskaper. Reducerad verkningsgrad i energitekniska system ofta beror på beläggningar, korrosion, försmutsning, mikrobiell tillväxt och gaser.
  Energibärare i värme- och kylanläggningar är avsedda att transportera värme eller kyla och avge dessa på önskad plats. Detta sker optimalt i en ren anläggning, med vätska som är fri från luft och föroreningar.
  Genom Chemicleans Nulägesanalys utförs noggrann utvärdering av status på befintliga anläggningar. Därefter noggrant väljs lämplig metod för att åtgärda eventuella avvikelser.
  Efter våra rekonditionerade åtgärder så utför vi optimering av energibärare och system för att möjliggöra den maximala energieffektivitet som systemet är projekterat till.

  Chemiclean-metoden® är resultat från 20 års utveckling och är marknadens mest kompletta utbud av metoder för optimering av energitekniska system.

  Vi är:
  Alfa Laval Preferred partner
  Diplomerade energivägledare
  HSB ramavtalspartner
  Miljöcertifierade
  AAA-rating, företaget ägs av ledningen



  [Redigera]

  FÖRETAGETS REPRESENTANTER  
  E-post/TitelTelefon/Mobil 

  Christer de la Dette






  Teknisk chef

  08-880801
  0736-920071
   



  Branko Kuljic
  Teknik/försäljning

  Certifikat:
  Diplomerad energirådgivare




  Utvecklingschef, ägare

  08-880801
  0707-766650
   



  Niklas Redving
  Miljö





  Administrativ- o. försäljningschef

  08-880801
  0704-961781
   


  Annons:



  Copyright © 2001 - 2012 Slussen Building Services - Slussen är utvecklad av Ventil Digital Kommunikation