FÖR KONSULTER INSTALLATÖRER OCH TEKNISKA FÖRVALTARE SEDAN 1996
      Följ oss även på:   

  Firma

  Vatteninfo Sverige AB

  Typ: Samfällighet
  Box:  
  Address: Kaserngatan 11 
  Postadress: 761 46 NORRTÄLJE 
  Telefon 08-42843150 
  Fax:  
  Omsättning (Tkr) ?HelpOmsättning (Tkr)
  1 Miljon = 1 000 Tkr
  1 Miljard =1 000 000 Tkr
   
  Org. nr.  559003-2024 
   

  Om oss
  _____________________________
  Vatteninfo Sverige AB är ett associerat företag till Utvecklingscentrum för vatten (UCV) på Campus Roslagen i Norrtälje. Tillsammans arbetar vi med att samla och sprida kunskap om vattenfrågor. Vatteninfo grundades den 6:e februari 2015 med huvudmålet att hantera de kommersiella delarna av UCV. Det innebär till exempel att driva VA-utställningen Vattenexpo samt att erbjuda kommuner och andra organisationer produkter som underlättar arbetet med vattenfrågor, så som Vattenlördagar, Vattenbibliotek och andra databaser samt kurser.


  Vatteninfos och UCVs gemensamma mål är att öka förståelsen och kunskapen om vattenfrågor hos både allmänheten och hos de myndigheter, företag och organisationer som arbetar med vatten och relaterade miljö- och hälsofrågor. Vatten är en livsviktig resurs och det är mycket angeläget att förvalta den på ett så bra sätt som möjligt. Alla djur, människor och växter behöver tillgång till rent vatten för att överleva. Men vatten i form av välmående sjöar och vattendrag samt hav har också en stor betydelse för tillgång till mat samt försörjnings- och rekreationsmöjligheter med mera. Så att ta god hand om vårt vatten är grundläggande ur både en social, ekonomisk och miljömässig synvinkel. Andelen vatten som är i princip opåverkat av mänskliga föroreningar, så som avlopp, näringsämnen, gifter, plaster och annat avfall minskar hela tiden, trots att vatten just är livsnödvändigt och borde ses som den mest värdefulla resurs vi har. Vattenfrågor och vattenplanering får ofta fortfarande ganska lite uppmärksamhet. Det beror troligen på att det saknas kunskap om vattenfrågor och även sammarbete mellan olika aktörer så som myndigheter, företag, forskningsinstitutioner och allmänheten.


  Det vill vi på Vatteninfo tillsammans med UCV förändra och har därför tagit fram produkter och sammarbetsmöjligheter som vi hoppas ska underlätta arbetet med och öka förståelsen för vattenfrågor och hur viktiga de faktiskt är.


  Bakom Vatteninfo Sverige AB står VD Amelia Morey Strömberg och Slussen Building Services AB. Amelia Morey Strömberg är även initiativtagare, grundare och verksamhetsansvarig för Utvecklingscentrum för vatten och har 30 års erfarenhet av vattenfrågor.

  FÖRETAGETS REPRESENTANTER  
  E-post/TitelTelefon/Mobil 

  Amelia Morey Strömberg


  VD

  08-42843151

     Anne Lundholm
  Försäljning

  Säljare

  08-51801807
   


  Annons:  Copyright © 2001 - 2012 Slussen Building Services - Slussen är utvecklad av Ventil Digital Kommunikation